FORUM HAKKINDA > Arıcılık.Gen.Tr Arıcılık Sözlüğü

Arıcılık Terimleri Sözlüğü

(1/3) > >>

Kenan GİŞAN:
A

Arıcılıkta kullanılan terim Diğer adı Açıklama Abdomen Karın Vücudun baş ve göğüsten sonraki üçüncü ana kısmı. Açık gözlü yavru Üzerleri henüz kapanmamış olan petek gözlerindeki yumurta ve kurtçuklar. Bkz. Kapalı gözlü yavru. Açlık oğulu Kovan terki Kovan içinde balın azaldığı ve merada balözünün olmadığı durumda, arıların ümitsizliğe kapılarak bir miktar bal, çiçektozu ve yavruyu bırakarak kovanı terk etmesi. Adi ishal Dizanteri İlkbaharda arıların faaliyete geçtiği sıralarda görülür. İshale yakalanmış arılar, koyu sarı, yapışkan, sulu ve pis kokulu bir pislik çıkarırlar.Uzun zaman içeride kapalı kalmak, arıları ekşimiş veya bozulmuş şuruplarla beslemek, rutubet, soğuk veya kışın kovanlarda yeter derecede bal bulunmaması dolayısıyla arıların polenlerle beslenmeleri hastalığı meydana getiren başlıca nedenlerdir. Adi yavru çürüklüğü Mikrobik olmayıp, yavru üşümelerinden oluşan çürüklük. Afrika arısı Apis mellifera adansonii Afrika kıtasında yaşayan hırçın ve saldırgan arı ırkı. Akrabalı yetiştirme Bir arılıkta uzun süre aynı kovandan veya aynı hattan gelen arılardan çok sayıda ana arı üretilmesi veya üretilen ana arıların, suni dölleme yöntemiyle aynı hattın erkek arılarıyla döllenmesiyle yapılan ana arı üretimi. Alaca arı Bombus arısı Meyve bahçelerinde ve seralarda sebzelerin tozlaşmasında da (döllenme) kullanılan, sadece siyah rengi olduğu gibi sarı,siyah,beyaz renkli kuşakları olan uzun tüylü (kıllı), Dünya da bir çok türü bulunan, tombul arı türü. Alarm kokusu Alarm feromonu Arıların tehlike anında salgıladığı koku. Amerikan yavru çürüklüğü Bacillus larvae adlı bakterinin sebep olduğu tehlikeli ve dünyanın her tarafında yaygın olarak görülen bulaşıcı, bakteriyel bir yavru hastalığıdır. Amitraz Amitraz temas ve solunum yolu ile etki eden triazapentadien türevi (formamidin) bir insektisittir. Amitraz varroaya solunum yoluyla etki edip felce yol açarak ölümlerine sebep olur. Amitraz dış parazitlerden bit, pire, kene çeşitleri ve uyuz etkenleri üzerinde birinci derecede etkilidir. Ana arı Kraliçe arı Koloninin üreme organları tam gelişmiş dişi bireyi. Ana arı bankalama Ana arısız koloninin kuluçkasız kısmında veya ana arısı olan bir koloninin ballık ve kuluçkalığı arasında ana arı ızgarası koymak suretiyle, ana arıların ayrı kafesler içinde belli bir süre korunması. Ana arı ızgarası Ana arının kovan içindeki çalışma alanını sınırlamak üzere kuluçkalık ve ballık arasına yerleştirilen; paslanmaz veya gıda tüzüğüne uygun plastikten yapılmış, 4,1 - 4,2mm. aralıklara sahip ızgara. Ana arı kafesi Plastik, ahşap gibi malzemelerden yapılmış, ana arının geçici bir süre tutulduğu veya taşınmasında kullanıldığı en az bir yüzünde sinek teli olan küçük kutu. Ana arı kokusu Ana arı feromonu Ana arıların başlarında bulunan mandibular bezlerinden salgıladıkları ve işçi arıların yumurtalıklarının gelişmesini ve kolonide yeni bir ana arı yetiştirmelerini önleyen, koloni birlik ve düzenini sağlayan biyokimyasal bileşikler. Ana arı memesi Arıların anasızlık, ana yenileme veya oğul verme durumunda ana arı yetiştirmek için peteklere yaptıkları yaklaşık 2 - 2,5 cm. uzunluğundaki iri göz. Ana arı rengi Ana arının doğduğu yılı belirtmek amacıyla kullanılan; beyaz, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renk kodları. Sonu 1 ve 6 ile biten yıllar beyaz, 2 ve 7 ile biten yıllar sarı, 3 ve 8 ile biten yıllar kırmızı, 4 ve 9 ile biten yıllar yeşil, 5 ve 0 ile biten yıllar ise mavi ile gösterilir. İlgili renk işaretleri, tercihan kokusuz boyalar ana arının sırtına uygulanarak ya da plastik pulcuklar yapıştırılarak uygulanır. Ana arı yüksüğü Ana arı gözü Ana arı üretiminde ve arı sütü üretiminde kullanılan, balmumundan veya plastikten yapılan, iç çapı 8,5 - 9 mm. olan çanak. Arıların ana arı yapmak için oluşturduğu meme başlangıcı. Ana arının kanadını kesmek Ana arının kovanı terk etmemesi veya kovanı terk etsede uzağa uçamaması için, ana arının bir kanadının yarısının kesilmesi. Ana nektar akımı Arıların yoğun olarak nektar topladıkları dönem. Ana vermek Bkz. Hazır ana vermek. Ana yenileme Arıların çeşitli sebeplerden dolayı, yeni ana arı yaparak ana arıyı değiştirmesi. Anaç ana arı Uzun süre takip edilerek, kendisinde bulunan istenilen özellikleri, kendinden sonrakilere aktarabildiği tespit edilen ana arı. Anaç koloni Anaç ana arının bulunduğu koloni. Anadolu arısı Apis mellifera anatoliaca Anadolu nun büyük bir kısmında yayılış gösteren, Anadolu coğrafyası ve iklimine çok iyi uyum sağlamış, çalışkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı, zor şartlarda bile bal toplayarak hayatını devam ettirebilme özelliği olan, genelde esmer ve küçük yapılı arılardır. Anasızlık Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması. Anten Duyarga Arıların başlarında çift olarak bulunan ve üzerinde çok sayıda duyu algılama noktası olan hareketli duyu organı. Arı ailesi Bkz. Arı kolonisi Arı aktarma Kovan aktarma Kovandaki çerçevelerin arılarıyla beraber başka kovana yerleştirilmesi. Arı alerjisi Yüksek duyarlılık hali Çeşitli arı (bal arısı ve diğer yaban arısı) cinslerinin sokması sonucu, bireyde arı zehrine karşı alerjik reaksiyonla ortaya çıkan tehlikeli durum. Arı biti Arılar üzerinde yaşayan, arıların tükettiği besinlerle ve özellikle arı sütüyle beslenen, arıların çalışma etkinliklerini ve ömürlerini azaltan diptera takımının bir üyesi. Arı dansı İşçi arıların temizlik, alarm, mesaj ile gıda kaynakları ve oğulların yeni yerleşim yerlerinin bildirilmesi gibi amaçlarla birbirleriyle iletişim kurmak için petek üzerinde yaptıkları belirli ve özel bir takım hareketler. Arı diski Kış salkımında her çerçeve arasındaki arı topluluğu. Arı ekmeği Perga Çiçektozunun (polenin) petek gözlerine depolanmış hali. Arı felci Paraliz Erişkin arılarda yaz aylarında sık rastlanan arı felci hastalığına neden olduğu bildirilen 3 RNA virüsü bulunmaktadır. Bunlar kronik arı felç virüsü, akut arı felç virüsü ve yavaş arı felci virüsleridir. Yavaş felç virüsü (YFV) erişkin bal arılarını 12 gün içinde felç ederek öldürürken, akut arı felç virüsü (AAFV) etkisini 3-5 gün içinde göstererek ani ölümlere neden olur. Arı iğnesi Ana arı ile işçi arıların abdomenlerinin son kısımlarında yer alan savunma organıdır, işçi arıların iğnesi geriye çentiklidir; bu yüzden işçi arılar insanı sokmak üzere iğnesini batırdığında geri çekemez. Ana arının iğnesi düzdür ve diğer ana arıları öldürmek için kullanır. Arı kaçıran Balı hasat edilecek kolonilerde kuluçkalık ile ballık arasına yerleştirilen, arıların ballıklardan kuluçkalığa geçişine izin veren, kuluçkalıktaki arıların ballıklara geçmesini engelleyen bir araç. Arı kayması Bal akım dönemlerinde, bal taşıyan arıların kendi kovanları yerine nektar taşınan yöne göre en yakın sıra başındaki kovanlara girmeleri. Arı keki Bkz. Kek. Arı kokusu Feromon Arıların vücutlarının değişik kısımlarından vücut dışına salgıladıkları ve diğer arı bireylerince algılandığında belirli bazı tepkilere yol açan ve arılar arasında haberleşmeyi dağlayan biyokimyasal bileşikler. Arı kolonisi Bir ana arı ile sayıları mevsimlere göre değişen birkaç yüz erkek ve binlerce işçi arının oluşturduğu aynı kovanı paylaşan arı topluluğu, arı ailesi. Arı Konaklama Belgesi Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dışında konaklamak için aldığı belge. Arı kovanı Ahşap ve strafor gibi malzemelerden yapılan ve içine arı kolonisi konulan arı barınağı. Arı kuşu Meropidae familyasından Merops cinsini oluşturan temel besinleri arılar olan kuş türlerinin ortak adı. Arı merası Arı otlağı Arıların yararlanabileceği, arılık çevresindeki kabaca 2 kilometre yarıçapındaki coğrafi bölge ve bu bölgedeki bitki örtüsü. Arı mesafesi Arı aralığı Arıların kovan içinde rahatça hareket edebilecekleri yol ve geçit sistemleridir. 6 -10 mm normal kabul edilirse de çerçeve ve kovanda zamanla oluşabilecek esnemeler, eğilip bükülmeler baştan hesaba katılmalıdır. Bizim normal diyeceğimiz aralık 7,5 mm olmalıdır. Arı mesafesi, teknik arıcılığın önemli kavramlarından biridir. Arı sokması Arıların bir yere iğnelerini batırarak zehir vermeleri. Arı sütü Royal jelly Bakıcı işçi arıların başlarının iki yanındaki hypopharyngeal bezlerinden salgılayarak larvaları ve ana arıyı beslemede kullandıkları özel salgı. Arı zehri İşçi arılarla ana arıların karınlarının (abdomenlerinin) son kısmındaki zehir bezlerinden salgılayarak iğneye bağlı zehir kesesinde depoladıkları zehirli bileşik. Arıcı bizi Tel takmak üzere çerçeve çıtalarına delik açmak için kullanılan biz. Arıcı eldiveni Arıcıların arı sokmalarına karşı ellerini korumak için kullandıkları eldiven. Arıcı fırçası Çeşitli amaçlarla arıları süpürmek için kullanılan yumuşak kıllı fırça. Arıcı kimlik kartı Merkez birlikleri tarafından üyelerine verilen arıcının bilgilerini içeren kart. Arıcı körüğü İçinde çeşitli malzemeler yakılarak elde edilen dumanı arılar üzerine pompalamak suretiyle onları sakinleştirmek için kullanılan alet. Arıcı mahmuzu Çerçevelere takılan teller ile kılavuz peteği birbirine yapıştırmak için kullanılan kollu bir makara. Arıcı maskesi Arıcı elbisesi Arıcıların arı sokmasına karşı korunmak için giydikleri, yüze gelen kısmı sinek telli elbise. Arıcılık Kayıt Sistemi AKS Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemi. Arılık Arı kolonilerinin bir araya konularak üretim, polinasyon ve araştırma amacıyla kullanıldıkları özel yer. Arısakızı Propolis Arıların değişik bitkilerin özellikle çiçek ve tomurcuklarından topladıkları reçinelerle balmumu ve ağız sıvılarının çeşitli oranlardaki karışımıyla meydana gelen sakızımsı madde. Reçineler, mumlar ve yağ asitleri, uçucu yağlar ile organik madde ve minerallerden oluşan bir bileşime sahiptir. Arı ailesi, kovandaki çatlakları doldurmak, kovan girişinin genişliğini ayarlamak, yavru gözlerini temizlemek, kovan içinden atamadıkları irice düşman ölülerini mumyalamak için kullanır. Arısakızı kapanı Propolis trap Kovan üst örtü bezi yerine, arısakızı (propolis) toplamak amacıyla koyulan, arıların geçemeyeceği şekilde aralıklar bulunan, aralıkların arılar tarafından arısakızı ile kapatıldıktan sonra arısakızının hasat edildiği, gıda tüzüğüne uygun plastikten üretilen kapan. Aşılama Kurtçuk aktarımı, Larva transferi Arı sütü üretimi veya ana arı üretimi amacıyla seçilen anaç koloniden genç kurtçukların özel kaşıklar kullanarak bulundukları gözlerden alınıp yapay ana arı yüksüklerine aktarılması. Aşılama çerçevesi Aşılamanın (kurtçuk aktarımı) yapıldığı yüksüklerin sırayla sabitlendiği çerçeve. Aşılama yöntemi Dootlittle yöntemi Ana arı yüksüklerine, işçi arı gözlerinden genç larvalar transfer edilerek yapılan ana arı üretim yöntemi. Avrupa yavru çürüklüğü Streptococcus pluton whiteadlı bakterinin sebep olduğu bakteriyel yavru hastalığı.

Kenan GİŞAN:
B
Arıcılıkta kullanılan terim Diğer adı Açıklama Bakıcı arı Arı sütü salgılama ve larva besleme yeteneğine sahip genç işçi arı. Bakıcı koloni Ana arı yetiştirmek için transfer edilen larvaların verildiği, özel olarak düzenlenmiş, çoğunlukla genç arılardan oluşan ve bakmaları gereken yavrusu olmayan, zengin besin deposuna sahip güçlü koloni. Bal Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı bal tebliğine göre bal; arıların çiçek nektarlarını bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra kendine özgü maddeler karıştırarak değişikliğe uğratıp bal peteklerine depoladıkları tatlı madde. Bal arısı Apis mellifera Topluluk yaşamı sürdüren sosyal böcekler olarak, herhangi bir yuvada aile (koloni) oluştururlar. Bal arısı kolonisi, bir ana arı (kraliçe), birkaç yüz erkek arı ve 10-80 bin işçi arıdan oluşur. Görünüş olarak birbirinden farklı olan bu üç arıdan ana arı ve işçi arılar dişidir. Bal dinlendirme kabı Bal dinlendirme kazanı Baldaki büyük parçacıkların dibe çökmesi, hava kabarcıklarının yüzeye çıkması için ve balın durulmasında kullanılan kazan. Bal hasadı Bal sağımı Olgunlaşmış balın kovanlardan alınması. Bal midesi İşçi arıların nektar, bal, su, şeker şurubu gibi sıvı gıdaları depolayıp kovana getirdikleri, yemek borusu ile ön mideleri arasında bulunan kese.  Bal sirkesi    Bala, su ve sirke katılarak baldaki karbohidratların usulüne uygun olarak mayalanması sağlanarak elde edilen sirke.    Bal süzme    Petekli bal çerçevelerindeki balın, petek gözlerinden çıkartılması.    Bal süzme makinası  Ekstraktör, Santrifüj  Petekli balın peteklere zarar vermeden süzülmesi için kullanılan makine.   Balın ekşimesi Bkz. Balın fermantasyonu. Balın fermantasyonu Balın bünyesindeki şekere dayanıklı mayaların fruktoz ve glukoz şekerlerini parçalayarak balın yapısını bozup ekşimesine yol açması. Balın kıvamı Balın viskozitesi Balın bileşimi, sıcaklığı ve su oranına bağlı olarak akmaya karşı gösterdiği direnç. Balın kristalleşmesi Balın şekerlenmesi Baldaki glukoz şekerinin bazı sebeplere bağlı olarak balın yapısından ayrılıp dibe çökmesi. Balın olgunlaştırılması                             Arıların petek gözlerine depoladıkları ham balın fazla suyunu uçurarak, su oranını azaltmaları. Balın sırlanması Balın mühürlenmesi Arıların, bal içindeki su oranı %20 nin altına düşürdükten sonra petek gözlerini ince bir mum tabakasıyla kapatması. Ballık Kovanların kuluçkalığı üzerine verilen tam kat. Balm İşçi arıların sindirilemeyen çiçektozu (polen) kabuklarını kullanarak yaptıkları petek gözlerini dezenfekte etmek, gözlere gerekli sertliği ve parlaklığı kazandırmak, pürüzlerini gidermek ve cilalamak için kullandıkları madde. Balmumu işçi arıların mum salgı bezlerinden vücut dışına salgılayıp petek örmekte kullandıkları madde.  Balmumu güvesi  Petek güvesi  Kolonilerdeki arıların saramadığı peteklerle karanlık, sıcak ve havalandırması yetersiz yerlerde depolanmış peteklere yumurta bırakarak gelişen ve petekleri tahrip eden, yumurta, kurtçuk, iplik eğirme (spinning), pupa ve kelebek aşamaları olan arı zararlısı.    Balözü  Nektar  Bitkilerin çiçeklerinde ve çiçek dışındaki değişik kısımlarında bulunan balözü (nektar) salgı bezlerinden salgılanan ve nadiren de bazı böceklerce üretilen, arıların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bal yapmak üzere kullandıkları şekerli bileşik.   Basra Balsıra, Basura, Bal çiyi Bitkiler üzerinde yaşayan ve bitki özsuyu ile beslenen, delici-emici ağız yapısına sahip bazı böceklerin bitkiler üzerine bıraktıkları, mineral içeriği yüksek ve şekerli sindirim artığı. Basra böceği Bkz.Çam pamuklu koşnili. Baş maskesi Arıcıların, başlarını arı sokmasına karşı korumak için giydikleri, yüze gelen kısmı sinek telli maske. Başlatıcı koloni Ana arı yetiştirmek için transfer edilen larvaların 24-36 saat süreyle tutuldukları, özel olarak düzenlenmiş, çoğunlukla genç arılardan oluşan ve bakmaları gereken yavrusu olmayan, zengin besin deposuna sahip güçlü koloni.  Belleme uçuşu  Oyun uçuşu,                          Eğitim uçuşu  Bakıcı arıların, tarlacı olmadan önce yaptıkları, önceleri yüzleri kovan girişine dönük olarak kovan önünde; sonraları kovandan biraz uzaklaşarak, kovanın yerini ve konumunu bellemek amacıyla uçuşmaları.   Benmari usulü Isıtılmak istenen maddenin direk ateşe maruz kalmadan, dış kısımda ısıtılan suyun iç kısımdaki maddeyi ısıttığı iki bölmeli düzenek. Bitirme kolonisi Başlatıcı kolonilerden alınan larvalı ana arı yüksüklerinin verildiği, analı veya anasız olarak düzenlenebilen ve genç işçi arı kadrosu fazla olan güçlü koloni.  Bitki örtüsü   Flora                                                    Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu.   Bombus arısı Bkz. Alaca arı. Böcek gençlik hormonu Juvenil hormonu Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir eklem bacaklılar hormonu.  Bölme tahtası  Sıkıştırma tahtası  Zayıf arı kolonilerinde kovan içi hacmini daraltmak için kullanılan, çerçeve dış boyutlarında yapılmış ahşap bölme.    Bölme tahtası tipi yemlik    Standart çerçevelerin dış ölçülerinde olup, içerisine arılar için hazırlanan sıvı veya katı yemleri vermek için, arıların bulunduğu çerçevelerin yanına konularak aynı zamanda bölme tahtası olarakta kullanılan, ahşap veya plastik yemlik.    Buckfast arısı  Papaz arısı  Brother Adam´ın İngiltere´de geliştirdiği, melezlemede yüksek oranda Anadolu arısının da kullanıldığı bir hibrittir. Buckfast hibridi ebeveynlere göre % 128 - 151 daha verimli bulunmuştur.   Büyük balmumu güvesi Galleria mellonella Bkz. Balmumu güvesi

Kenan GİŞAN:
C-Ç
Arıcılıkta kullanılan terim Diğer adı Açıklama Cüce arı Apis florea Güneydoğu Asya da sık çalılıklar üzerinde ve açıkta ördükleri tek parça petek üzerinde yaşayan, sakin ve iyi huylu, insanı sokmayan küçük cüsseli arılar. Çam balı Basuradan elde edilen, mineral içeriği yüksek, koyu renkli, ağır bünyeli ve kristalize olma eğilimi düşük olan bal. Çam pamuklu koşnili Marchalina hellenica,
Basra böceği Çam ağacının öz suyunu emerek beslenen, çam balının oluşumunu sağlayan, delici ve emici ağız yapısına sahip böcek.  Çanta tipi yemlik                            Üst ölçüsü standart çerçeve ölçülerinde olup, içerisine arılar için hazırlanan sıvı veya katı yemleri vermek için, arıların bulunduğu çerçevelerin yanına konularak kullanılan plastik yemlik.   Çene salgı bezleri Baş içyapı itibariyle de önemli salgıların yapıldığı kısımdır. İşçi arıların yutak üstü salgı bezleri genç yaşta arı sütü, daha ileriki yaşlarda baldaki sakarozu parçalayan enzimler salgılarlar. Çenede bulunan bezler ana arıda ana arı feremonunu, işçi arılarda ise alarm feremonunu salgılamaktadır. Çerçeve Fenni kovanlarda belirli ölçülerde yapılarak iç kısmına kılavuz petek takılan dikdörtgen yapı. Petek muhafazası. Çerçeve deleceği Tel takmak için çerçeve çıtalarına aynı anda, istenen sayıda delik açmak için kullanılan, elektrik motorlu aparat. Çerçeve kalıp tahtası Çerçeve yan çıtalarının yarısı kalınlığında ve çerçeve içine geçebilen boyutlarda, sert ağaçtan yapılmış pürüzsüz tahta. Çerçeve teli Kılavuz peteğin çerçeve içine tutturulmasına yarayan, ince, yumuşak ve paslanmaz tel. Çiçek balı Arıların çiçeklerden topladıkları balözünü kullanarak yaptıkları bal.  Çiçekdışı bitkisel balözü  Ekstra-floral nektar  Bitkilerdeki çiçeklerden değil de bitkilerin yaprak, yaprak sapı, çiçek sapı, yaprak sapı dibinden çıkan yaprakçık (stipule) gibi organlarından salgılanan ve arıların bal üretmek için derledikleri tatlı maddeler.   Çiçektozu Polen Arıların bitkilerden toplayıp protein kaynağı olarak kullandıkları, bitkilerin erkek üreme hücresi. Çiçektozu çekmecesi Polen çekmecesi Kovan tabanının alt kısmında bulunan, çiçektozu (polen) kapanından geçen arıların düşürdüğü çiçektozlarının toplandığı çekmece.  Çiçektozu hamuru  Polen hamuru  Taze toplanmış ya da kurutulmadan derin dondurucuda saklanmış çiçektozlarının süzme bal ya da şeker şurubu ile yoğrularak ekmek hamuru kıvamına getirilmiş hali.   Çiçektozu ikame yemi Polen ikame yemi Çiçektozu (polen) içermeyen, çiçektozunun olmadığı dönemlerde arıların protein ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan proteinli yemler. Çiçektozu kapanı Polen tuzağı
Polen kapanı Kovan girişinin zeminine monte edilmiş, 4,8mm. delikleri bulunan, gıda tüzüğüne uygun metal veya uygun plastikten yapılmış, işçi arıların kovana getirdikleri çiçektozlarını (poleni), kovanın alt girişinden girip deliklerden yukarıya çıkarken toplamaya yarayan plaka. Uçuş deliğine monte edilen tarzda olanları da vardır. Çiçektozu sepetçiği Corbicula İşçi arların arka bacaklarında uzun ve kıvrık kıllarla çevrili olan, arısakızını (propolisi) ve çiçeklerden aldıkları çiçektozlarını (poleni) depolayarak kovana taşıdıkları oyuk kısım. Çiftleşme Cinsi olgunluğa gelmiş dölsüz ana arının, açık havada ve uçuş sırasında erkek arılardan, yumurtalıklarına döl alması. Çiftleşme feromunu Çiftleşme kokusu Ana arının çiftleşme uçuşu sırasında, erkek arıları cezbetmek için salgıladığı koku. Çiftleşme işareti Çiftleşmeden dönen ana arının döl yoluna takılı, kendisiyle son çiftleşen erkek arıya ait üreme organı. Çiftleştirme kovanı Ana arıların çiftleşme uçuşuna hazırlandığı, çiftleşme uçuşundan sonra ilk yumurtalarını bıraktığı, arılı ve yavrulu, normal büyüklükteki 2-3 adet çerçeve ile oluşturulmuş küçük kovan. Bkz. Çiftleştirme kutusu. Çiftleştirme kutusu Çiftleştirme kovanı olarak kullanılan, özel yapılmış ufak çerçeveleri olan, ahşap, plastik veya strafordan yapılmış, yemlik bölmeli küçük kutu. Bkz. Çiftleştirme kovanı.

Kenan GİŞAN:
D-E

Arıcılıkta kullanılan terim Diğer adı Açıklama Dadant kovan Kovan iç ölçüleri 455mm.*455mm. iç yüksekliği 310mm. gövde et kalınlığı 30mm. olan, 12 çerçeveli, tabanın kuluçkalığa çakılı olmadığı için, yaz veya kış aylarına göre kuluçkalığın 90º derece çevrilerek, kovan giriş deliğine göre çerçevelerin dik veya parelel konuma getirilebilen, yarım kat ballık ile genellikle kışı soğuk ve şiddetli geçen yerlerde kullanılan bir kovandır. Dalak Arıların çoğalma veya bal toplama dönemlerinde, kovan içinde eksik kalan çerçevelerin yerlerine ördükleri petekler. Damızlık ana arı Yapılan ıslah çalışmalarıyla, iyi özellikleri arttırılmış ve kötü özellikler azaltılmış, istenen özelliklerini kendinden sonraki kuşağa aktarabilen ana arı. Damızlık koloni Damızlık ana arının bulunduğu koloni. Delibal Arıların, özellikle Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen ormangülü (komar) bitkisinin balözünden ürettikleri, az yendiğinde şifalı olan, çok yenilmemesi gereken bal. Destekleme kovanı Arılı, yavrulu, çiçektozlu veya ballı çerçeveleri alınarak, diğer kovanları desteklemek için kullanılan kovan. Dev arı Apis dorsata Güneydoğu Asyada ağaç dalları üzerinde ve açıkta tek parça petek örerek yaşayan, iri cüsseli ve çok vahşi arı. Devşirme oğul Bkz. Oğul (devşirme) Dikey üstten çıtalı karakovan dÜÇK Çerçeve yerine arının ördüğü petekleri tutturabileceği çıtaların olduğu, çoğunlukla kılavuz petek kullanılmayan, modern kovanlardaki gibi çok katlı kullanılabilen, basit yapılı kovan tipi. Dil Hortumun ince kıllarla kaplı uzantısı. Diploid erkek arı Diploid 2n=32 kromozoma, döllü yumurtadan ve homozigot gen kombinasyonuna sahip olan erkek arılar. Ana arının kendine akraba genleri taşıyan erkek arılar ile çiftleşmesi sonucunda oluşurlar. Diyastaz Nişastanın şekerlere dönüşümünü sağlayan enzim. Dizanteri Adi ishal Bkz. Adi ishal. Doğal oğul Bkz. Oğul (doğal) Dootlittle yöntemi Aşılama yöntemi Bkz. Aşılama yöntemi. Döllü ana arı Döllü yumurta yumurtlama yeteneği kazanmış ana arı. Döllü yumurta Erkek arı spermiyle döllenmiş, diploid yapıda 32 kromozomlu yumurta. Dölsüz ana arı Henüz çiftleşmemiş ya da yapay tohumlama uygulanmamış bakire ana arı. Dölsüz yumurta Erkek arı spermiyle döllenmemiş, habloid yapıda 16 kromozomlu yumurta. Dumura uğramak Körelmek İşlevsiz veya görevlerini yapamaz duruma düşmek. Duyarga Bkz. Anten. Ekotip Bir ırk bölgesinin içinde daha küçük lokal alanlarda bulunan saf ırkın bir alt grubu olan ve kendi içinde çok yakın özellikleri olan arı. El demiri Örtü tahtalarını kaldırmak, çerçeve çıkartmak, kovan parçalarını birbirinden ayırmak ve kovanın muhtelif yerlerindeki artıkları kazıyıp temizlemek için kullanılan metal kazıyacak. Erkek arı Ana arının bıraktığı habloid yapıdaki 16 kromozomlu dölsüz yumurtalardan oluşan, erkek cinsiyetli koloni bireyi. Erkek arı gözü Ana arının dölsüz yumurta bıraktığı, işçi arı gözlerine göre daha iri olan petek gözü. Erkek arı kapanı Kovan uçma deliği önüne konularak erkek arıların veya yabani arıların kovana girişini veya ıslah çalışmalarında erkek arıların kovandan çıkmasını engelleyen bir tuzak. Erkek arı toplanma alanı Ana arı çiftleştirme arılığının bulunduğu 3-5 kilometre yarıçaplı bir alanda, çapı 30 ila 200 metre arasında değişen, erkek arıları cezbetme özelliğine sahip, her yıl yerleri değişmeden sabit kalan alan. Erkek arı yetiştirme kolonisi Ana arı çiftleştirme arılığının bulunduğu 3-5 kilometre yarıçaplı bir alanda, çapı 30 ila 200 metre arasında değişen, erkek arıları cezbetme özelliğine sahip, her yıl yerleri değişmeden sabit kalan alan. Esmer arı Apis mellifera mellifera Ana vatanı Orta Avrupa Alplerinin batısı ve bütün Kuzey Avrupa ile Orta Rusya olan, kısa dilli, genellikle hırçın, bal verimi düşük arı ırkı. Eşek arısı Vespa crabro Vespidae familyasına ait böcek türü. Gövdesi kızılımsı sarı ve siyah çizgili olan eşek arıları oldukça iri yapılıdır, uzunlukları ana arıda 30 mm.yi, işçi arılarda 23 mm.yi, erkek arılarda ise 25 mm.yi bulur. Parçalayıcı ağız yapısına sahiptir.

Kenan GİŞAN:
F-G

Arıcılıkta kullanılan terim Diğer adı Açıklama Feromon Arı kokusu Bkz. Arı kokusu.  Flora    Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu.    Flumetrin  Flumethrin  Sentetik pyrethroidlerdendir. Her bir özel şeritte 3,6 – 4 miligram flumethrin içeren ilaç formları arı akarlarına karşı, dış parazit ilacı olarak kullanılmaktadır.   Formik asit Karınca asidi Organik asittir.Özellikle arıcılığı gelişmiş ülkelerde organik bal üreticileri tarafından, varroa zararlısı için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlkbaharda nektar akımı döneminden en az 15 gün önce ve sonbaharda bal hasatından sonra kullanıldığında bal ve bal mumunda kalıntı bırakmadığı araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Kullanımı arıcı için tehlikeli olabileceğinden, güvenlik tedbirleri alınarak kullanmak gerekir. Fruktoz Meyve şekeri Balın bünyesinde bulunan ve invertaz enziminin aktivitesiyle sukrozun (sakkarozun) parçalanmasıyla meydana gelen iki şekerden biri. Bkz. invert şeker.  Geçiş kovanı                            Peteklerinin, karakovanda olduğu gibi tamamının arılar tarafından örüldüğü ve modern kovanlardaki gibi petekleri çıkartılıp bakılabilen, ilkel (karakovan) kovan ile modern kovanın bazı özelliklerini taşıyan  kovan.   Genotip Bir bireyin sahip olduğu genler toplamı veya aynı genetik yapıyı paylaşan tüm bireyler topluluğu. Gezgin arıcılık Göçer arıcılık Bölgeler arası çiçeklenme dönemi farklılıklarından yararlanmak üzere arı kolonilerinin yılda bir kaç farklı yörede tutularak daha fazla ürün alma imkanı veren arıcılık biçimi. Glukoz Üzüm şekeri Balın bünyesinde bulunan ve invertaz enziminin aktivitesiyle sukrozun (sakkarozun) parçalanmasıyla meydana gelen iki şekerden biri. Bkz. invert şeker.  Göğüs                            Böceklerde vücudun kanat ve bacak gibi hareket organlarını taşıyan ve başla abdomen arasında yer alan kısmı.   Gözlem kovanı Bazı yüzeyleri saydam malzemeden yapılıp, arıları gözlemlemek için kullanılan kovan.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git