Teknik Arıcılık Bilgi Paylaşma Forumu

ARI HASTALIKLARI => Arı Zararlıları => Konuyu başlatan: Halil BİLEN - Mart 01, 2011, 10:37:41

Başlık: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Mart 01, 2011, 10:37:41
Mum güvesinin yaşam döngüsünü bilmeden başarılı arıcılık yapmak artık mümkün değil.

Mum artık günümüzde bir güveye emanet edilmeyecek kadar çok değerli.

O halde işi gücü bıraktık nedir bu mum güvesi diye bir hayli bilimsel doküman karıştırdık.

Özetlemeye çalıştıkça ne kadar bilmediğimiz unsurlar olduğunun farkına vardık…

Düşmanı tanıdıktan sonrası çok basit.

Haydi bakalım, sonunda ceviz yaprağı koydum, hiç güve olmadı diyebilecek miyiz?

Aslında pek fark etmesek bile biz arıcıları etkileyen 2 çeşit mum güvesi var.

Bunlardan bir tanesi ve bize büyük zararlar veren Büyük Mum Güvesi (Galleria Mellonella) ve diğeri daha küçük olan (Achroia Grisella) Küçük Mum Güvesidir.

Büyük Mum Güvesi 1758 yılında, Küçük Mum Güvesi 1794 yılında tanımlanmış.

İlk ben buldum, patladı gitti denmesin diye bu tarihleri de bilmek lazım.

Güvenin ergini yani kelebek görünümlü olanları, yaşamını gündüz şartlarında arazide çalılıklarda, kovan altlarında, kovan üst kapakları altında yani karanlıkta geçiriyor ve akşamüstü hareketlenerek, geceleri daha aktif halde bulunuyor.

Ergin güve kelebeklerinin dişi ve erkekleri doğumlarından sonraki ilk 24 saatten itibaren akşam saatlerinde çiftleşiyorlar.

Yumurtalarını bırakmak üzere akşam saatlerinde uçuşmalara başlıyor ve özellikle zayıf kovanlara giriyorlar. Çiftleşmeden 1-2 gün sonra yumurtlamaya başlayan dişiler, yumurtalarını 20 ile 100 yumurtalık diziler halinde kovan içindeki çatlaklara, arıların ulaşamadığı boşluklara, petek çerçeveleri ile kovan duvarı arasına ve peteklere bırakıyorlar.

Dişi kelebekler 14 günlük ortalama yaşamları esnasında maksimum 1800 kadar yumurta yumurtlayabilirken, yumurta ortalamaları 280 civarındadır. Erkek kelebeklerin ömürleri ise 22 gün civarındadır.

Yumurtlamalar akşamüstü ve gece şartlarında gerçekleştiğinden biz arıcıların kelebeklerin yumurtlamasını gözlemlemeleri normalde mümkün değildir.

Yumurtalar 0,4-0,6 mm. büyüklüğündedir. Çıplak gözle görülmeleri zordur.

Kuluçka Süreci

Yumurtaların kuluçka süresi tüm canlılarda olduğu gibi sıcaklık ile doğrudan ilgilidir.

Yumurtaların kuluçka süresi 24-27° C’de 5-8 gün, daha düşük 10-15° C’de ise 35 gün devam etmektedir.

10° C altında ise embriyo gelişimi durmaktadır.

Uygun ortamda oluşan ve yumurtadan çıkan kurtçuklar çok aktif olup; peteklere hücum ederler ve ağızlarından salgıladıkları ipek tellerle ağ örerek bir tünel boyunca peteğin gözlerinde ilerlerler.  Bu gelişimleri sürecinde 8 defa gömlek değiştirirler.

Sıcaklık ve besin durumuna göre yumurtadan çıkan kurtçuklar krizalit hale gelene kadar 28 gün ile 4 ay arasında sürelerde beslenirler ve büyürler. Bu süre ortalama 30 gün olarak gözlemlenmektedir.

Büyük Mum Güvesi kurtçuklarının beslenip büyüyebilmesi için kesinlikle proteine ve azot içerikli gıdalara ihtiyacı var.

Beslenmek için poleni, arı kurtçuklarını, arıların doğum sonrası bıraktığı gömlekleri ve dışkıları tüketir. Sadece balmumu tüketen kurtçuklar olsa da, bu şekilde beslenen kurtçuklar gelişimlerini tamamlayamazlar. Kurtçuğun gelişmesi için en uygun sıcaklık 30-35 °C olup, 4-5 °C arasında beslenme ve gelişme olmaz ve uyku halinde bekler.

Kurtçuklar 20-28 mm. boyundadır.

Kurtçuğun varlığını petek üzerinde ilerlerken bıraktıkları ipeksi yapıdan ve bıraktıkları küçük siyah renkli dışkılarından tespit edebiliriz.

Kurtçuk gelişiminin ardından son olarak bir koza örer. Koza 12-20 mm. uzunluğunda ve 5-7 mm. çapındadır.

Koza süresi ısıya göre 8-62 gün arasında değişebilir. Koza süresi de ortalama 14 gün olarak gözlemlenmektedir.

Kozadan çıkan ergin kelebekler çoğalma içgüdülerine uygun olarak döngüye devam ederler.

Büyük mum güveleri kış aylarını yumurta olarak, kurtçuk olarak ya da kozada geçirebilirler. Ergin mum güvesi kelebeklerinin kışlamaları zordur.

Peteklerdeki en büyük zararı kurtçuk aşamasında yaparlar.

Kovanlarda kolonileri terk ettirecek kadar faaliyette bulunabilirler ve geride kalan petekleri kullanılamaz hale getirirler.

Kovan dışında ise hasat edilmiş petekli ballarda eğer polenli gözler var ise ve süzülerek hasat edilmiş polenli ve esmer peteklerde büyük hasarlar verirler.

Sıcak sayılabilecek bir kuşakta bulunan ülkemizde büyük mum güvesinin verdiği hasarlar kabartılmış peteklerin değeri hesap edildiğinde, milli servetimizin gereksiz yere sarf edilmesine de yol açar.

Arılar,  eğer güçlü kolonide iseler ve mum güvesinin yumurtalarına-kurtçuklarına ulaşabiliyorlarsa imha edebilmektedirler. Yine güçlü arılar güve kelebeklerini, yumurtlama faaliyeti için kovana girişlerine müsaade etmezler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Mart 01, 2011, 10:47:07
Mum Güvesi Mücadele Yöntemleri

En kolaylarından başlayalım. Aslında kolay olanlar arılık yönetimi içerisinde olmazsa olmazlardan.

*Arılığımızda içlerini periyodik olarak kontrol edemediğimiz sepet, karakovan, kütük kovan gibi materyallerde arı yetiştirmeyeceğiz. Bu tür materyallerde yetiştirdiğimiz arılarımızı mutlaka çok güçlü tutmalıyız.

*Arılığımızda zayıf koloniler bulundurmayacağız. Bu durum tabi ki mümkün değil, ama bölme yapılmış ya da gelişmekte olan zayıf kolonileri de eğer büyük kovanlarda bulunduracaksak, kovanın orta bölümde uçuş deliğinin tam karşısına gelecek şekilde ortalayarak konuşlandırmalıyız.

*Kovanlarımız mümkün olduğu kadar yeni ve sağlam olmalı içlerinde budaklar, çatlaklar, yarıklar ve eğilmeler olmamalıdır.

*Kovan ölçülerimizin standardizasyonuna kesinlikle çok dikkat edeceğiz. Arıların kovanda ulaşamayacakları hiçbir yer kalmayacak şekilde çerçeveler arasında ve çerçeve kovan arasında arı boşluğu olmasına özen göstereceğiz. Arıların ulaşamadığı boşluklara güve kelebekleri rahatça yumurtlarlar ve güveler çok rahat gelişim imkânı bulurlar.

Üst örtü tahtası ile çerçeve üstleri arasında da arı boşluğu olmasına dikkat edeceğiz.

Örtü bezi kullanılan kovanlarda, koloni kontrollerinde çerçeve üzerlerindeki arının ulaşamadığı boşlukları dikkatlice kontrol edeceğiz.

Arılar; ulaşamadıkları delikleri, çatlakları ve mesafesi uygun olmayan yerleri mum ya da propolisle kapatmalarına rağmen, kapatılan boşluğa güve kelebeği rahatlıkla yumurtlayabilir. Bu boşlukta oluşan kurtçuklar büyük tahribatlar yaratabilir.

*Kovan uçuş delikleri mevsimsel olarak koloni güçlerine göre arıların kontrol edebileceği açıklıkta olmalıdır.

*Özellikle arıcılığa yeni başlayanların yaptığı gibi esmer renkli, gözlerinde polen olan ballı petekleri hasat edip, onları kış boyunca saklama düşüncesinden vazgeçilmelidir. Petekli olarak hasat edilecek ballarda polenli gözler olmamalıdır.

*Polenli ve esmer petekler, mümkün olduğu ölçüde hasat sonrası kışlamak üzere hazırlanan kolonilerin kuluçkalıklarında bırakılmalıdır.

*Kovanlardan alınmak zorunda kalınan balı süzülmüş petekler kesinlikle sınıflandırılmalıdır.

Sınıflandırma, esmer polenli-açık renkli polenli-esmer-açık renkli-az kabartılmış açık renkliler şeklinde olmalıdır. En riskli petekler esmer ve polen ihtiva eden petekler olduğundan özel işlemler ile korunacaklardır.  İlerleyen bölümde “riskli petekler” dendiğinde anlaşılması gerekenler esmer ve polen ihtiva eden peteklerdir.

Polen ihtiva etmeyen açık renkli peteklerin güvelenme riski olmamasına rağmen sınıflandırma yapılmaması sebebiyle riskli peteklerle aynı yerde bulunursa kurtçukların saldırısına maruz kalabilir.

*Sınıflandırılan petekler poşete konulmamalı ve gazetelere sarılmamalıdır. Bu durum ısının yükselmesine ve güvelerin üremeleri için uygun ortam yaratmasına sebebiyet verirler.

*Özellikle zayıf kovanlardan hasat sonrası arıların işgal etmediği çerçeveler alınmalıdır.

*Depoda ilaveler içerisinde saklanacaksa petekler her ilaveye 7-8 çerçeve gelecek şekilde dizilmeli ve çerçeveler arasında boşluklar arttırılarak havalandırmanın üst düzeyde olması sağlanmalıdır.

Ayrıca ilaveler üst üste dizildiğinde en alta ve en üste diğer zararlıların girmesine engel olacak şekilde ızgaralar çakılmalıdır. Metal ana arı ızgaraları bu işlem için biçilmiş kaftandır.

İlaveler tuğla ve benzeri yükseltiler üzerine dizilerek baca sistemi ile komple havalandırılma imkânı yaratılmalıdır.

Yukarıda saydığımız önlemler arılık yönetimi içerisinde yapılması gereken uygulamalardır.

Uygulanan tüm yöntemlerden bahsetmeye çalışacağız ama hangi yöntemi/yöntemleri seçmek gerekiyor diye sorulduğunda aklı başında arıcıların vereceği cevap tabi ki kalıntısız yöntemler olacaktır.

*Kabarmış peteklerin sınıflandırılmasının ardından, depoda sonbaharda saklanması gereken polenli ve esmer petekleri korumak amaçlı uygulanan 2 yöntemden bahsedeceğiz. Yöntemlere arılara bekçilik yaptırma yöntemleri de denebilir.

-İlk uygulamada sonbahar bakımları yapılmış ve kuluçkalığa sıkıştırılmış arılıktaki en güçlü kolonilere üst örtü bezi olarak bez-çuval gibi kıvrılabilir bezler örtülür ve önden 3-5 cm. boşluk kalacak şekilde kıvrılır ve bu halde bir boş ilave konarak riskli petekler ilaveye dizilir. Güçlü koloniler, hava sıcaklıkları düşene kadar bu riskli peteklere bekçilik yapabilirler. Bu uygulamanın, kolonilerin kuluçka faaliyetlerine negatif etkisi ve sonbahar beslemelerine engel teşkil etmesi gibi dikkat edilmesi gereken yanları vardır.

-Diğer uygulamada ise riskli petekler kuluçkalıkta ve koloni üst katta olacak şekilde düzenleniyor. Bu uygulamada besleme konusunda sıkıntı olmaz iken, koloninin gece şartlarında üst katta bulunması sebebiyle sahipsiz kalan kuluçkanın yeniden güve kelebeklerinin yumurtlamasına davetiye çıkarıyor olmasıdır.

*Duyduğumuzda bu nasıl bir uygulama acaba diye düşüneceğiniz ama hiçbir zaman tavsiye etmeyeceğimiz uygulamalardan bahsedelim.
Uzun yıllar Türk arıcılarının kullandığı naftalinin etkileri hala bugünlerde bile sürüyor. Değişik amaçlarla yapılan analizlerde günümüzde bile peteklerde naftalin kalıntılarına rastlanması çok düşündürücüdür. Kullanmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

*Kükürt yakarak fumigasyon yapmak…

Peteklerin saklandığı odalarda 1 m³ hacim için 50 gr. kükürt köz üzerine atılıp, yakılarak yapılan uygulamanın etkilerinden bahsedelim. Kalıntı bırakacağı ve uygulama esnasında sağlıksız ortama maruz kalmak gibi zaten riskleri var ve dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise; kükürt uygulaması güvelerin kurtçukları, koza içerisindeki pupaları ve yetişkinleri öldürür ama güve yumurtalarına etkisi yoktur.

Kükürt dumanı sonrası, eğer yumurtalar uygun ortamı bulurlarsa çok rahatça üreme döngüsüne başlarlar.

Bu durumun önüne geçmek üzere yumurtaların yüksek sıcaklıktaki (24-27° C) kuluçka süresi olan 5-8 günden sonra 2’nci gerekirse 3’üncü uygulama bile gerektirebilir.

Kükürtün yanması sonucu çıkan ortaya çıkan gaz, kesinlikle teneffüs edilmemelidir.

Kendi adımıza bu uygulamayı da tavsiye edemeyeceğiz.

*Şimdi de insan sağlığı için çok tehlikeli olan ve son günlerde hızla yayılma gösteren çok kötü ve kesinlikle uygulanmaması gereken bir uygulamadan bahsedelim.

Devletin aldığı tedbirler ve arıcılara yapılan sürekli uyarılar sayesinde, arıcılar arasında naftalin kullanımı minimuma indi.

Arıcılar arasında yeni yayılan ve ambar hapı olarak bilinen Phosphide içerikli olan bu madde, balmumunda naftalinden daha çok kalıntı bırakıyor.

Emniyetli kullanım kurallarının uygulanmaması durumunda hem arıcı sağlığını hem de balmumunda bıraktığı kalıntılar yüzünden arı ve tüketici sağlığını büyük riske sokuyor. Arıcılarımızın emniyet kuralları uygulamak konusundaki vurdumduymazlığı bu uygulamada kötü sonuçlar doğurabilir.

Balmumunun yapısından dolayı, her türlü bulaşıklığı bünyesinde tutma özelliği vardır ve dış ortamdaki kokuları bile bünyesinde uzun yıllar barındırabilir.

Satışı sadece Fumigasyon operatör belgesi olanlara yapılması gerekirken, maalesef tezgâh altından satılmaktadır.

Ortama bırakıldığında nemden etkilenerek 10-15 dakika sonra gaz salmaya başlar. İlaçlama esnasında ortam geç terk edilirse zehirlenme kaçınılmazdır.

Zehirlenme durumunu arıcının anlaması ve hissetmesi mümkün değildir. Sadece ilaç çıkışı başladığında ortamdan sarımsak kokusu alınır.

Hafif derecede maruz kalma sonucu kulakta çınlama, yorgunluk, bulantı ve göğüste basınç görülür. Orta derece zehirlenme akciğer ödemine yol açar ve baş dönmesi,  baygınlık ve ölüme neden olabilir.

Peteklerimizi korumak adına hem kendi sağlıklarını tehlikeye atan hem de peteklerde kalıntı bırakacak şekilde uygulama yapan arıcıları aklıselim içerisinde davranmaya davet ediyoruz.

Hem kolay hem de kalıntısız teknikler uygulanabilir mi?

Büyük mum güvesinin yaşamını ve zaaflarını bilimsel çalışmalardan öğreniyoruz. Bu bilgileri kullanarak teknikler üretmek mümkün.

* 10° C altında ise embriyo gelişimi durduğuna ve 4-5 °C arasında kurtçuklar beslenip gelişemediğine göre sıcaklıklar bu seviyelerin altında seyrettiği bölgelerde ya da şartlarda hiçbir teknik uygulamaya gerek yok.

Bu durumu biz arıcılar arılıklarımızda yaptıracağımız izoleli soğuk odalarda başarabiliriz. Maksimum sıcaklık 4 °C ayarlanırsa ve izole bozulmazsa sonbaharda büyük enerji maliyeti gerektirmeden bu durum başarılabilir.

Ülkemizin değişik bölgelerinde bu uygulamaların yapıldığını biliyoruz ama Bursa’da yapılan bir proje hakkında, soğutma sistemleri konusunda çalışmalar yapan ve tesisatı kuran kişi olan Sn. Mehmet Gençünal’ın görüşleriyle yansıtalım.

“Yaklaşık 300 kolonisi olan aynı zamanda kovan imalatı yapan bir arkadaşıma,  evinin altında bulunan deposuna, ucuz sayılabilecek sınıfta yer alan klimalarımızdan kurduk, peteklerini 4 yıldır hiçbir sorun yaşamadan muhafaza ediyor.
Güvenin aktif hale geçebileceği sıcaklıklar başlayana kadar petekler kovanda kullanıma verildiği için, sonbaharda koruma amaçlı soğutma yöntemi yeterli oluyor.
Klimanın kurulduğu deponun hacim olarak çoğu, kovan katları ve petekler tarafından işgal edildiği için klimanın çalışma süresi de kısa oluyor.
Bu yüzden yatırım ve kullanım maliyeti, sağladığı fayda göz önüne alındığında, bayağı ekonomik oluyor.”

Bu duruma ilaveten sezonda derlenen polenler,  geçici olarak bu izoleli soğuk depolarda saklanabilir.

*Eğer arılığınıza yakın soğuk hava depoları varsa sonbaharda riskli petekler uygun fiyatlar karşılığında bu soğuk hava depolarında saklanabilir. Elma üretiminin yoğun olduğu bölgelerde elma hasatları ile aynı zamana denk gelen petek koruma ihtiyacı çakıştığından bu seçenek çok ekonomik gözükmüyor. Aslında en temiz ve en etkili çözümlerden olması sebebiyle belki de önümüzdeki yıllarda arı birlikleri, arıcıların da katılımıyla bu konuda yatırımlar yaparlar.

*En önemli uygulamalardan olan ve son yıllarda uygulanan düşük ısıya tabi tutma uygulamasından bahsedelim.

-15 °C ısıda 2 saat
-12 °C ısıda 3 saat
- 7 °C ısıda 4,5 saat tutulan peteklerde bulunan güve yumurtasından ergin kelebeğe kadar tüm evredeki mum güvelerinin öldüğü bildirilmektedir.


Büyük boyutlu ticari derin dondurucular özellikleri gereği -18 °C ısı üretebildiklerinden peteklerimiz bu derin dondurucularda 2 saat süreyle bile bırakılsa mum güvesinin döngüsü tamamen sona erer.

Yumurtaların soğuktan etkilenip çatlamaları ile kuluçka faaliyetleri tamamen sonlandığından uygun sıcaklığa ulaşan peteklerde bile güve üreme faaliyetleri gerçekleşemiyor.

Büyük boy derin dondurucuda 1 turda 70 tane büyük çerçeve soğutma uygulamasına tabi tutulabilir.

İlk yatırım maliyetinin yüksekliği sezonda derlenen polenlerin taze biçimde saklanmaları da aynı derin dondurucularla sağlanabilir. Taze polen yakın gelecekte tüm tüketicilerin ısrarla isteyecekleri ürün haline gelecektir.

Soğutma uygulamasına tabi tutulan petekler yeniden güve kelebeğinin yumurtlamasına engel olmak üzere depoda istiflenir.

Soğutma uygulamasının çok çerçevesi olan arıcılar için zorlukları belirtilse de büyük derin dondurucuların 70 petek aldığı düşünüldüğünde ve bir tur için 3-4 saat yeterli olacağından bu durum artık modern arılıklarda göreceğimiz uygulamalardan olacaktır.

Yeniden güve girmesine engel olmak amaçlı soğutma sonrası çerçeveleri poşetlemek ya da streç filmlerle sarılma uygulamaları da yapılıyor. Bu uygulama hijyenlik açısından da güzel uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.

Soğuk uygulaması sonrası depoda sehpalara ya da ilavelere dizilen çerçevelere güvelerin yeniden yumurtlamasına engel olmak amaçlı yapılabilecek diğer uygulamalardan bahsedelim.

*Asetik Asit Uygulamaları

%60-80'lik asetik asit üstü açık yayvan bir cam ya da porselen kap içerisinde istiflenmiş peteklerin en üstüne konuluyor. Depodaki 1 m³ hacim için 2 litre asit kullanılıyor. Asit zamanla buharlaştığı için güveye karşı etkili oluyor. Fakat bu yöntemde asit, sadece güve yumurtası ve ergin güve kelebeği üzerinde etkili olmakta, kurtçuk ve koza dönemindeki güveye tesir etmemektedir.
Kelebeğe etki ediyor olması sebebiyle soğutma sonrası rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntem olup; tek başına başarılı olması yüksek sıcaklıklarda mümkün değildir.

*Formik Asit Uygulamaları

Depodaki 1 m³ hacim için 800 ml. %85'lik veya 1 litre %65'lik formik asit kullanılıyor.  Formik Asit, metal kaplara değil cam ya da porselen kaplara konulması gerekiyor.
Asit kapları istiflenmiş peteklerin üzerine konuluyor. Formik asit buharı havadan daha ağır olduğu için aşağı doğru çöküyor.

Formik asit ile çalışılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu tür kimyasallarla uygulama yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Formik asit kesinlikle solunmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir. Özellikle formik asit yakın mesafeden solunursa, solunum sisteminde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

Uygulamalarda asitlere dayanıklı eldiven, formik asit buharını teneffüs etmemek için maske ve gözümüzü korumak adına iş güvenlik gözlüğü kullanılması gerekiyor. Geçmişte arıcıların yaşadıkları kötü tecrübeler bu uyarıları daha sık yapmamızı gerektiriyor. Kaza ile temas olursa bol suyla temas eden bölgeyi yıkamak asidin verdiği hasarı azaltsa da iyileşme süreci çok uzun olmaktadır.

2010 kışında soğutma uygulaması yapmadan depodaki çerçevelerimin üzerine kaplarda 250 ml. formik asit koyduk.
Sonbaharda gece sıcaklıklarının bile düşmemesi sonrası ve biten formik asitlerin tamamlanmasında gösterdiğimiz ihmaller sonucu hasarlanan petekler olsa da başarılı bir uygulama denebilir.

Asit uygulaması esnasında güveye tesir konusunda gözlemlerimiz ise, kelebeğin asit buharından uzak durduğu ama kozada olan güvelerle, kurtçukların faaliyetlerini sürdürdükleri şeklinde idi.

Yine asetik asitte olduğu gibi soğutma sonrası güve kelebeğinin yeniden yumurtlamasına engel olmak amaçlı formik asidin güzel bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı arıcılarımızın uyguladıkları diğer yöntemlerden de bahsedelim.

İstiflenmiş peteklerin üzerine ceviz yaprağı, defne yaprağı ve kekik koyarak mum güvesine karşı tedbir almaya çalışıyorlar.

Ancak bu tür uygulamalar sadece güve kelebeğinin yaklaşmasına engel olurlar. Daha önce güve yumurtası ihtiva eden peteklerde uygun sıcaklığı bulan güve yumurtalarının aktif hale geçmesine engel olamazlar.

Ancak soğutma uygulaması sonrası asitler gibi güve kelebeklerinin yeniden yumurta yapmalarına engel olması amaçlı kullanılabilirler.

Yurtdışında biyolojik mücadele olarak uygulanan “Bacillus thuringiensis” adlı bakterinin temel peteklere katılması uygulaması ise ülkemizde henüz yapılmamaktadır.

Küçük mum güvesi ile ilgili gözlemlerimizi aktarıp, bu konuyu sonlandıralım.

Bu tür büyük mum güvesine benzer yaşam döngüsü yanında beslenmesini arı kurtçuklarından faydalanarak yapıyor ve yavrulu alanların iç kısmından ilerliyor.

Zaman içerisinde kurtçuklara verdiği hasar sonrası işçi arılar gözlerin dibine yapışıyorlar ve doğumlarını gerçekleştiremiyorlar.

Bu güveye de alınacak en güzel önlem güçlü kolonilerle çalışmaktır.

Bu tür güveye daha çok strafor ana arı çiftleştirme kutularında rastlanmaktadır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hatkobi - Mart 01, 2011, 11:35:50
   Elinize, gönlünüze sağlık. Çok yararlı ve topluca bir bilgilendirme. Sağ olun.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: erdal yatkın - Mart 01, 2011, 11:55:44
    Sn. Hb  herşeyden önce elinize sağlık,  (Büyük boyutlu ticari derin dondurucular özellikleri gereği -18 °C ısı üretebildiklerinden peteklerimiz bu derin dondurucularda 2 saat süreyle bile bırakılsa mum güvesinin döngüsü tamamen sona erer,  polenlerin taze biçimde saklanmaları da aynı derin dondurucularla sağlanabilir.)  pekiyi polenlerde belli bir süre sonra derin dondurucudan çıkarıp poşetlemek veya kavonozlamak v.s gibi koruma altına almakla polenlerinde güvelenmesinin önüne geçmiş olurmuyuz, yoksa polenlerin devamlı derin dondurucuda tutulmasımı gerekir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Mart 01, 2011, 12:03:21
Polenleri derin dondurucuda tutma amacımız polenlerin nem oranlarını da muhafaza edebilmek yani taze gibi saklayabilmek...

Mum güvesi hasarından daha çok önemli bu uygulamamız.

Ancak ben nemi kaybetmesini önemsemiyor sadece mum güvesi açısından önlem almak istiyorum derseniz sizin önerdiğiniz uygulama yeterli...

Derin dondurucuda beklet ve kavanozla. Mum güvesi işi biter.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Fethi H - Mart 01, 2011, 12:27:32
Bir BİLEN'e sorunca böyle yanıt alınır, sağolun..

Bu gibi başlıkları kitleyip bırakalım, yada makale bölümü açıp pdfleyelim.
Arkasından yazılanlarla karmaşıklaşıp forum içinde okunması gereken değerli bir makale kayıp oluyor..

Ana arılar ilgilenirse sevinirim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hatkobi - Mart 01, 2011, 13:13:10
  Doğruya doğru...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ATACANCA - Mart 01, 2011, 17:06:29
Bilgilendirme için teşekkürler emeğinize sağlık...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat TEPECİ - Mart 01, 2011, 18:48:45
bilgilendirme için çok teşekkürler çok faydalı bir bilgi
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa yüksel - Mart 30, 2011, 10:42:34
Bir büyük ve küçük mum güvesinin olduğunu öğrendik, nasıl mücadele edileceğini anlattınız.
Halil Bilen kardeşimize çok teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: GökhanBakırcı - Mart 30, 2011, 20:36:02
Halil abi: Arılar arasında balmumu güvesine dayanklı ırklar varmıdır?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Mart 30, 2011, 20:53:13
Gökhan, bak  şimdi 2 resim atacağım buraya forum içine çıkamayacaksınız...

Irkla ne alakası var...

Siz ırkla - güveyle uğraşacağınıza koloni yönetimini öğrenin...

Al sana ırkla mücadele eden ırk...

(http://img835.imageshack.us/img835/2028/img7480f.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/img7480f.jpg/)

Bu 1....


(http://img192.imageshack.us/img192/9586/img7481g.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/img7481g.jpg/)

Bu da 2 ....

Bu resimler bugüne ait...

Haftasonu ben yoktum arılıkta...

Gördün mü güve ile mücadele eden ırkı?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Mart 30, 2011, 20:53:38
Halil abi: Arılar arasında balmumu güvesine dayanklı ırklar varmıdır?


        Sorunun gizemine bakarmısınız masum masum Halil ağbi balmumu güvesine dayanıklı ırklar varmı?İkinci vakayı ek lipit vakasımı geliyor :D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Yusuf GÜRBÜZ (Formen) - Mart 30, 2011, 20:58:18
Selamlar

Ek lipit işi değil.

Olur olmaz şeylerle uğraşacağına, kolonilerini iyi yönet ikazı almış.

 Gökhan Beyin arıları dalakları örmüş ve yumurtlamışlar.

Gizliden sarı kartın ucunu göstermişlerrrrrrrr.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Mart 30, 2011, 21:00:38
Bol bol oğul da toplarsınız bu yıl böyle giderseniz...

Kuzu çevirme de kurtarmaz artık...

Kuzu çevirileceği zaman, ben dayımı da alır gelirim...

Vallah ben yerim kuzuyu...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Mart 30, 2011, 21:04:58
O kadar kalabalığı ANGUS temizler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hatkobi - Mart 30, 2011, 21:25:00

 Fazla yüklenmeyin Gökhan kardeşimize. Benimde ilk zamanlar başıma geldi. Halleder,  başarır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: GökhanBakırcı - Nisan 01, 2011, 20:41:14
Uygulamalarda hatalar oldu,olcakta.Fakat bu hatalardan EKİPDE benim sorumlu tutulmam bilakis bana mutluluk verir.Ben de ustaların beklentisini boşa çıkarmamak için çalışacağım.İşe iyi tarafından bakarsak arılarımızın maşallahı var.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halis Yılmaz - Nisan 01, 2011, 23:34:28
         Halil Bey,formikk asitin cam yada porselen kapta saklanmasını veya konmasını tavsiye etmişsiniz,ben plastik kapta saklıyorum mahsuru varmıdır.Saygılar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Nisan 01, 2011, 23:55:25
Mum güvesi için cam ya da porselen açık kaplara konmasını tavsiye ettim, benimde plastik bidonda duruyor formik asitlerim...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: atredis - Mayıs 07, 2011, 00:59:59
   Bugün kovanlarımı kontrol ederken bir petekte, petek güvesi gördüm.petek anladığım kadarıyla defalarca kullanılmış siyaha yakın bir rengi var.peteğin alt tarafında yaklaşık peteğin 6 da 7 de birlik bir kısmında güve olduğunu tahmin ettiğim beyaz bir kısım var.Ben kovanı bir arıcıdan  almıştım.sanırım   petek doğru saklama koşullarında saklanmadığı için güvelenmiş.ancak kullanımına devam edilmiş.
   
   Tabi   eve   geldim,  forumdaki   yazıları   okudum.bir arkadaş peteği eliyle sıkıp balını süzüp  arıya vermek üzere aldığını söylemiş.benimde yapmam gereken bu mudur.yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
 
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hatkobi - Mayıs 07, 2011, 11:18:10

   Şüphe duyduğum çerçeveyi komple yakacağım. Demin iki tanesini kafa kafa diktim, aradan kağıt yakıp kül ettim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Mayıs 07, 2011, 21:25:31
Sayın atredis:

Petek güvesi olan yerde pek bal bulunmaz, onlar çiçek tozuyla ilgilenirler.

Demek ki sıkacak bal olmadığına göre: o bölgeyi kesip atabilirsiniz, peteğin hepsini değiştirebilirsiniz veya petekte bozulma azsa, kullanılabilirse, ince tel, biz, çivi gibi bir araçla güve kurtlarını temizleyebilirsiniz.

Her durumda bozulmuş yerin temizliği gerekiyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tabanca - Mayıs 08, 2011, 01:16:13
Görsel materyal olsun...

http://www.youtube.com/watch?v=cMKiptbsFyw&feature=feedrec_grec_index (http://www.youtube.com/watch?v=cMKiptbsFyw&feature=feedrec_grec_index)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: atredis - Mayıs 08, 2011, 21:44:42
Sayın Murat Bey
Cevabınız için çok teşekkür ederim.Hemen yarın dediğinizi yapacağım.iyi günler dilerim
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Akgül - Haziran 04, 2011, 02:21:42
Yabancı bir arıcılık sitesinde petek güvesi ile ilgili mücadele yöntemlerini okurken CERTAN(B401) isimli bir ilacın kullanıldığını okudum.İlacın  prospektüs bilgilerini internetten buldum.İlacın açıklamasında petekte hiç bir zararlı kalıntı bırakmayan(arı ve insan sağlığına) ,petek güvesinin  larvası üzerinde %100 öldürücü etkisi bulunan Bacillus thuringiensis isimli bir mikroorganizmayı içerdiği ve peteklerin depolanmasından önce kullanıldığında sürekli(gelecek sezona kadar diyor) bir koruyuculuk etkisi sağladığı yazıyor.Enfekte olan peteklerde tedavi edici etkisi bulunmuyor.Ürün ayrıca organik arıcılıkta kullanılabilirlik ruhsatına da sahipmiş(1991 yılında).Boş kovan ve diğer petek güvesi üreyebilecek yerlere de uygulanabiliyormuş.120 ml'lik bir şişesinin 70 ile 100 arası langstroth,50-70 arası dadant çerçeveyi ilaçlayabileceği yazıyor(Yirmi katı su ilave edilerek kabarmış boş çerçevelere püskürtülüyor).İnternette arattığımda sadece bir yabancı arıcılık malzemeleri satan sitede bulabildim.Orada fiyatı 23.80 dolar.
Ne kadar etkili  bilmiyorum.Sadece paylaşmak istedim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hüseyin Basri ÇALIŞKAN - Haziran 04, 2011, 11:33:43
Yabancı bir arıcılık sitesinde petek güvesi ile ilgili mücadele yöntemlerini okurken CERTAN(B401) isimli bir ilacın kullanıldığını okudum.İlacın  prospektüs bilgilerini internetten buldum.İlacın açıklamasında petekte hiç bir zararlı kalıntı bırakmayan(arı ve insan sağlığına) ,petek güvesinin  larvası üzerinde %100 öldürücü etkisi bulunan Bacillus thuringiensis isimli bir mikroorganizmayı içerdiği ve peteklerin depolanmasından önce kullanıldığında sürekli(gelecek sezona kadar diyor) bir koruyuculuk etkisi sağladığı yazıyor.Enfekte olan peteklerde tedavi edici etkisi bulunmuyor.Ürün ayrıca organik arıcılıkta kullanılabilirlik ruhsatına da sahipmiş(1991 yılında).Boş kovan ve diğer petek güvesi üreyebilecek yerlere de uygulanabiliyormuş.120 ml'lik bir şişesinin 70 ile 100 arası langstroth,50-70 arası dadant çerçeveyi ilaçlayabileceği yazıyor(Yirmi katı su ilave edilerek kabarmış boş çerçevelere püskürtülüyor).İnternette arattığımda sadece bir yabancı arıcılık malzemeleri satan sitede bulabildim.Orada fiyatı 23.80 dolar.
Ne kadar etkili  bilmiyorum.Sadece paylaşmak istedim.

Merhaba. Yavru çürüklüğü etmeni olan Bacillus larve gibi bir canlı. Ülkemizde sanırım mısır zararlılarına karşı uygulanıyor.  Bulaşmadan önce uygulanması önemli, ancak petekte sadece mum güvesi yumurtası var ise şe yarıyor. bazı kaynaklar, mum güvesi direnci düşek olan arı hatlarında kovnın içinde dahi kullanıldığını yazıyorlar. Ben bu gün biryerli firmanın aynı içerikteki ürününü uygulayacağım. Bakalım ne olacak.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: TURAN ÖZDEMİR - Temmuz 26, 2011, 20:56:11
4 tane kutu da bu olayla karşılaştım

petekleri değiştirmekle şimdilik  hallettik bakalım daha kaç kutuda karşımıza çıkacak

halil beyin daha önce paylaştığı foto gibi yapışıp kalmışlar  yavrular

tabi bazı kutularda terki diyar etti memleketi

artık yağmalama olaylarıda başladı sanki benim kutuyu yada kovanı açmamı

bekler gibi etrafımda dolanıp duruyorlar onun için arkadaşların dikkatli olmalrınıo öneriririm

dua ve selamlar
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: oruç - Ağustos 07, 2011, 21:14:32
merhabalar,
verilen bigiler için teşekkür ederim,
merak ettiğim bir husus var,
petekler için yapılan derin dondurucu uygulaması, "petekli bal" için de yapılabilir mi?
saygılar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Şeref ULAŞ - Ağustos 07, 2011, 21:41:43
merhabalar,
verilen bigiler için teşekkür ederim,
merak ettiğim bir husus var,
petekler için yapılan derin dondurucu uygulaması, "petekli bal" için de yapılabilir mi?
saygılar.

2 Senedir gerek boş petekleri gerekse ballı petekleri derin dondurucuda değilde bildiğimiz buzdolabının raflarını çıkartarak soğuk havada saklıyorum.
Mum güvesi ile ilgili hiç bir problemim olmuyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: oruç - Ağustos 07, 2011, 22:37:04
peki bu durumda şu risk yokmudur,
diyelim ki bir müşterimiz üç çıta bal aldı,
aldığı balı tüketinceye kadar geçen süreç içerisinde güve harakete geçebilir,
dolabın soğukluğu -18 i bulmadığı için güvenin yumurtası ölmüyor nihayetinde.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 07, 2011, 22:41:09
https://www.aricilik.gen.tr/index.php/topic,3706.0.html

Var mıdır yok mudur...

Cevabı yine bu konuda...

Eğer kuluçka sıcaklığını bulursa hiç affetmez...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: oruç - Ağustos 07, 2011, 23:05:26
teşekkür ederim Halil bey,
sorduğum soru zaten sizin verdiğiniz bilgilere müstenit,
dediğiniz gibi kuluçka sıcaklığını bulursa hiç affetmiyor,
öyle ise "petekli balımızı" -18 de şoklamamız bir zorunluluk olarak görünüyor,
benim merak etiğim bunun bala olumzuz bir etkisi varmıdır?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 07, 2011, 23:06:08
1 günde balın ruhu duymaz...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa SÜNGÜ - Eylül 02, 2011, 21:34:34
Bugün ankaradan bir litre%85lik formik asit aldım peteklerin korun masında kullanacam bana tarif eden arıcı arkadaş birinci kata yarı yarıya sulandırılmış formik asiti koy üst katlara petekleri koy üstünükapat bir odada beklet dedi acemi olduğum icin fikirlerinizi bekliyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Eylül 02, 2011, 21:42:41
Kullanan birisi olarak...

Eğer peteklerinizde mum güvesinin herhangi bir unsuru canlılığını sürdürüyor ise...

Kuluçka ısısını da bulursa aynen gelişimine devam eder.

Formik asit sadece ve sadece kelebeğin tekrar yumurtlamasını engeller...

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa SÜNGÜ - Eylül 02, 2011, 21:47:51
halil bey teşekkür ederim peteklerim şuanda derin dondurucuda ne zaman kullanmamı önerirsiniz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Eylül 02, 2011, 21:50:11
Derin dondurucuda ise formik aside ne gerek var. :D

1 tam gün derin dondurucu...

Ertesi gün 1 poşete 2 petek giriyor...

Bantlayın ağzını poşetin istediğiniz yerde saklayın...

Formik derin dondurucusu olan arıcıya petek saklamakta gerekmez.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa SÜNGÜ - Eylül 02, 2011, 21:53:14
Teşekkürler halil bey iyiki varsınız sizlerin sayesinde bizde öğrencez inşallah.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Eylül 02, 2011, 21:56:13
Sıvı formik asitten buharlaşmış gaz formundaki formik asit havadan ağır olduğu için aşağıya doğru iner.

O yüzden petekleri korumak için konulan formik asit kabı, üst üstte yığılmış çerçeveli ballıkların, en üstüne bir boş ballık içine konulması gerekir.

Asitin etkili olması için formik asit içine su koymaya da gerek yok.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa SÜNGÜ - Eylül 02, 2011, 22:06:56
Murat bey bilgilendirme için teşekkürler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mehmet mutlu - Ekim 12, 2011, 11:52:06
hayırlı günler bal mumu güvesi için ben   ballıkları üst üste koyuyorum  bir kaşık kükürt   altan yakıyorum  üstü bir bezle kapalı ve 3 ay sonra yine tekrarlıyorum  ve yaza hiç zayiyatsız güvenin g dahi görünmüyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Bekir ARSAN - Ekim 12, 2011, 14:35:13
mehmet bey kükürt peteklerde kalıcılık yapmıyormu
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mehmet mutlu - Ekim 12, 2011, 15:38:15
kükürt en doğal madendir asla zazarı olmaz ilaç sanayinde de kullanılıyor,bütün tarım ürünlerinde kullanılıyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hüseyin.DİNER - Ekim 12, 2011, 15:44:08
Kükürtün yakılması bir oda  gerektiriyor.

Direk ateşe temas etmeden bir kapta altan ateş verilerek uygulanırsa fayda veriyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Kenan GİŞAN - Ekim 12, 2011, 15:55:57
kükürt en doğal madendir asla zazarı olmaz ilaç sanayinde de kullanılıyor,bütün tarım ürünlerinde kullanılıyor.

Kükürt dumanı insan sağlığına zararlı zehirdir.

Hiç maruz kaldınız mı?

Tarımda kullanılıyor diye asla zararı olmaz denebilir mi?

Tarımda da böcekleri öldürmek için kullanılıyor ayrıca.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Kenan GİŞAN - Ekim 12, 2011, 16:10:01
hayırlı günler bal mumu güvesi için ben   ballıkları üst üste koyuyorum  bir kaşık kükürt   altan yakıyorum  üstü bir bezle kapalı ve 3 ay sonra yine tekrarlıyorum  ve yaza hiç zayiyatsız güvenin g dahi görünmüyor.

Konuyu en başından okusaydınız, güve yumurtasının kuluçka süresinin 24-27 derecede 5-8 gün olduğunu, kükürt dumanının güve yumurtalarına etki etmediğini öğrenirdiniz.

Eğer peteklere mum güvesi için kükürt dumanı yapılacaksa, hava sıcaklığına bağlı olarak 1 veya 2 hafta ara ile en az 2 uygulama yapmak gerekir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ekim 12, 2011, 16:16:22
kükürt en doğal madendir

 Doğal mı? :o


...asla zazarı olmaz...

 Asla mı? :o

...ilaç sanayinde de kullanılıyor,bütün tarım ürünlerinde kullanılıyor.

Hayret!
Kullanılmayan ne var ki?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mehmet aydemir - Ekim 12, 2011, 18:46:41
Hayvanlarda "uyuz" hastalığı için kullanıldığını hatırlıyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mehmet mutlu - Ekim 12, 2011, 18:56:14
kullandığınız formik asitler diğer ilaçlar ne zannediyorsunuz ak sütten çıkma mı tamamı kimyasal, kükürt doğal maden, avrupa yıllardan beri kullanıyor .
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Kenan GİŞAN - Ekim 12, 2011, 19:18:53
Kullandığımız asitlerin ve ilaçların içeriklerin ne olduğunu biz biliyoruz da siz kullandığınız kükürtün doğal olduğunu söyleyerek kükürt buharının insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu bilmiyorsunuz.

Yazılanlardan bir konuyu da yanlış anlıyorsunuz.

Kükürt kullanmak sizin tercihiniz, kullanılabilir.

Yalnız formik asit, oksalik asitte olduğu gibi kükürk buharını kullanırken de gerekli emniyet kurallarını almamız gerekiyor.

Biz formik asit kullanıyoruz, ilk etapta bir miktarı peteklere bulaşıyor ve  daha sonrada buharlaşıp uçuyor.

Balda az miktarda olsada formik asit ve oksalik asit var.

Balın içinde kükürt var mı?

Bir şeyi Avrupa kullanınca zararsız oluyor değil mi?

Avrupa bazı şeyleri yıllarca kullandıktan sonra yanlış bulup terkediyor.


Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Kemalpaşalı - Ekim 12, 2011, 20:14:32
Geçen yıl 3 kovanla arıcılıga başladım.Eskı buzdolabımın nofrozunda sagılmış18 adet petek koydum, daha sonra alt bölüme koydum.peteklerin 6 adeti epey polenliydi bilmiyerek aldıgım petekler sonuç olrak hiç bir petegim zarar görmeden kışı geçirip tekar arılarıma verdim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Ekim 12, 2011, 20:25:06
Arkadaşlar kışın petekleri mum güvesinden korumaya gerek yok, zaten bu dönemdeki sıcaklıklarda güve aktif hale geçemiyor.

Havalar ısınana kadar da petekler kullanılmaya başlanıyor.

En sıkıntılı dönem Temmuz ayında yapılan ilk sağımlardan sonra başlıyor.

Bu yüzden sıcaklığın düştüğü bu günlere kadar olan dönem için tedbir almak gerekiyor.

Bende geçen yıla kadar kükürt dumanıyla koruma yapıyordum, fakat sakıncalarından bahsedilince vaz geçtim.

En uygun ve emniyetli yöntem soğuk odada saklamak veya petekleri derin dondurucuda  şoklamak.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: zekai - Ekim 12, 2011, 21:10:09
Arkadaşlar herkeze merhaba güveden bende zarar gördüm. Ballı polenli siyah çerçevelerin fazla olanlarını sakladıgım odamda 2 yıl önce cerceveler güvelendi bilhassa  8 ve 9 zuncu aylarda .2 senedir bu odada kükürt yakıyordum hiç olmuyordu. Bu sene 15 gün gibi bir sürede tatildeyken güvelenmişler çogunu tarumar etmişler hemen kükürt yaktım 2 3 gün arayla ve tahrip olan bölümleri kesip attım ballı olanları arılara verdim. odamın içersine 5 gözlü raf yaptım şu an çerçeveleri bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyorum. Yıllar önce babam arılardan aldıgı her çerçeveyi naylon torbaya koyup agızlarını kapattıgımız halde yine güve  olmuştu. HB. ustamada açıklamaları için çok teşekkür ediyorum. herkeze kolay gelsin.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kağan - Ekim 12, 2011, 22:10:55
zekayi bey süzülmüş petekleri derin dondurucuda 1 gün tuttuktan sonra naylon poşete korsanız ve ağzını sıkıca bağlarsanız güvenin girmesi imkansız hatta bazı arıcı arkadaşlar poşete koyarken içine birkaçtane defne yaprağı atıp poşetin ağzını bağlıyorlar ve hiç güve girmiyor bilginize
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: özcan güleç - Ekim 12, 2011, 23:44:40
Kuruttuğunuz polenleri meşrubat pet şişelerine koyup kapağını güzelce kapatırsanız kesinlikle hasarsız uzun zaman saklayabilirsiniz.Ben arkadaşımın tavsiyesi üzerine iki yıldır uyguluyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Cemal DURANLI - Ekim 13, 2011, 09:34:07
Hayvanlarda "uyuz" hastalığı için kullanıldığını hatırlıyorum.

Bağ uyuzu ,külleme ve meyve akarlarına  karşı da Kükürt (Sulphur) kullanılır.Bitkilerdeki bu hastalık ve akarlara karşı ruhsatlı ilaçtır.

Arıcılık için ruhsat alınmış mı alınmamış mı , buna bakmak gerekiyor.Arıcılık için ruhsat alınmadığına göre petek güvesine karşı kullanılması sakıncalıdır.Olaya bu şekilde bakmakta fayda var.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ekim 13, 2011, 09:47:50
En büyük tehdit "Aliminium phosphide" kullanımının yaygınlaşması...

Bunu çok daha fazla hisseder olduk.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Cemal DURANLI - Ekim 13, 2011, 09:54:39
En büyük tehdit "Aliminium phosphide" kullanımının yaygınlaşması...

Bunu çok daha fazla hisseder olduk.

Elinde Fumigasyon Operatörü belgesi olmayan kişilere Fumigant ilaç satışı yapılamıyor Halil bey.
Bu "Aliminium phosphide" konuyu biraz açarmısınız.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ekim 13, 2011, 09:56:11
Açamam... Sonra millet peşine düşer...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Cemal DURANLI - Ekim 13, 2011, 09:57:25
Tamam , anlaşıldı :)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ekim 14, 2011, 17:56:02
Önce konunun en başına dönmeli, ilk sayfada yazılanları okumalıyız.
https://www.aricilik.gen.tr/index.php/topic,3706.msg36882.html#msg36882


İlk yazılanlara itiraz etmeden, “ben böyle yapıyorum ve başarılı sonuçlar alıyorum” demek pek bir anlam taşımıyor.
Üstelik de bizi ayrıntılarda tartışmaya, havanda su dövmeye sürüklüyor.

Örneğin kükürt, doğal olsa ne olur yapay olsa ne olur?
Zehirli bir madde işte.
Bu arada dikkatinizi çekerim ki her madde zehir olarak da algılanabilir. Sık sık tekrarladığım gibi, su bile.
Kullanım zamanı, biçimi, miktarı falan...

Çiçektozu saklamak için,
1)Meşrubat pet şişesi değil cam şişe, daha da iyisi cam kavanoz daha uygundur;
2)Her ne şekilde saklanacak olursa olsun önce yeterli bir süre derin dondurucuda bekletmek gerekir;
3)Sürekli olarak derin dondurucuda ya da buzdolabının buzluğunda saklanacaksa, kurutmak şart değil,
dersem ne dersiniz?

Tüm yazanlara ve okuyanlara selamlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: zekai - Ekim 14, 2011, 19:44:02
Bu görüşlere bende katılıyorum teşekkürler arıcı dostlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Kumpınarı - Ekim 14, 2011, 23:29:06
''Doğal olsa'' hakikaten ne olur ki :)

Kükürt hakkında neredeyse, şehir efsanesi denecek şeyler düşünülüyor, söyleniyor, yazılıyor.

Organik (tarım) yetiştiricilikte müsaade edilen az sayıdaki kimyasal olması, ona hakkından çoook fazla anlam yüklenmesine neden oluyor.

Üstüne birde yakılan kükürt...Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kara41 - Kasım 10, 2011, 21:40:01
Yazılanları baştan sona kadar okudum.Belli başlı bir kaç yöntem varmış. Benim şöyle bir sıkıntım var (arıcılığa yeni başladım.) Zayıf 2 kovan arım var ve güve bu zayıf arılı kovanlarda,arısı var iken bu güveyle nasıl mücadele ederim.Bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Kasım 10, 2011, 22:08:38
Arının meşgul etmediği tüm petekler kovandan alınmalı...

Başka tedbir yok arılı kolonilerde...

Güçlü koloni ana şartı zaten söylemeye gerek yok, koloniler zayıfmış.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Kasım 10, 2011, 22:09:07
Yazılanları baştan sona kadar okudum.Belli başlı bir kaç yöntem varmış. Benim şöyle bir sıkıntım var (arıcılığa yeni başladım.) Zayıf 2 kovan arım var ve güve bu zayıf arılı kovanlarda,arısı var iken bu güveyle nasıl mücadele ederim.Bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Zayıf dediğin arı kaç çerçeve.

İki çerçeve arı bile yeterli alana sıkıştırıldıysa güve hasarı yaşamazsınız, arı temizler.

Ama üç çerçevelik arıyı 10 çerçevede gezdirirseniz, güvelenmesi kaçınılmaz olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 26, 2012, 16:46:17
halil bey  guve hakkindaki yaziniz  cok aydinlatici  gecen sene  bir  malzeme  kullandim  herhalde  dediginiz  kukurt olsa  gerek  turkcesini  bilmedigim  icin  affedin.. ;D  derin dondurucunun  kullanilmasinin  veya  soguk  yerde kullanilmasinin  en saglikli  oldugunu  belirtmiisniz.
  sormak istedigim  soru  evde  var  bir  tane  ama   eksi 20 derecelerin altinda  eksi 60  derece  ve  bildigime  gore  ayarlama  sansim  yok   kayin  peterin  tuttugu  baliklari saklamak icin  kaynana  hediye  almis...  e   kayin  peder de  hayattan emekli  oldu  malesef..  ben  bu  petekleri  dolaba  koyarsam  suresi en  az  2 saat  en uzun  1 hafta gibi   peteklerde  bir  degisme  ve   balmumunda   gorsel veya  fiziksel  olarak  bir  kaybim  olurmu  sizce?  simdiden tesekurler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ocak 26, 2012, 17:33:53
2-3 peteği deneyin -60 C biraz yüksek soğukluk...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 26, 2012, 17:37:52
tesekurler   hafta sonu becerebilirsem  pazartesi sonuclari bildiririm
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Ocak 26, 2012, 18:24:18
halil bey  guve hakkindaki yaziniz  cok aydinlatici  gecen sene  bir  malzeme  kullandim  herhalde  dediginiz  kukurt olsa  gerek  turkcesini  bilmedigim  icin  affedin.. ;D  derin dondurucunun  kullanilmasinin  veya  soguk  yerde kullanilmasinin  en saglikli  oldugunu  belirtmiisniz.
  sormak istedigim  soru  evde  var  bir  tane  ama   eksi 20 derecelerin altinda  eksi 60  derece  ve  bildigime  gore  ayarlama  sansim  yok   kayin  peterin  tuttugu  baliklari saklamak icin  kaynana  hediye  almis...  e   kayin  peder de  hayattan emekli  oldu  malesef..  ben  bu  petekleri  dolaba  koyarsam  suresi en  az  2 saat  en uzun  1 hafta gibi   peteklerde  bir  degisme  ve   balmumunda   gorsel veya  fiziksel  olarak  bir  kaybim  olurmu  sizce?  simdiden tesekurler.
Bildiğim kadarıyla -60 derece ev tipi dondurucularda mümkün değil.

Kullanılan soğutucu gazın kaynama sıcaklığı maksimum - 29,7 derece.

Sıvı azot içersinde dondurursanız - 197 dereceleri yakalarsınız.

Her ne surette olursa olsun peteğin moleküler yapısı - 18 derecelerde değişmediğine göre daha düşük değerlerde de petekte bozulma olmaz.

Sadece kırılganlığı artar.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ocak 26, 2012, 20:54:07
İncelemedim ama derin dondurucular -60 vazgeçtim -20 derece bile çok fazla düşük bir sıcaklık.

O sıcaklığa kadar düşürmek ve o sıcaklıkta tutmak için büyük energi bir gerekir.
 

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ankarali - Ocak 26, 2012, 23:04:26
Herkese iyi geceler. Mum güvesinden süzülen petekleri korumak amacıyla bakkal dükkanını kapatan bir arkadaştan

kola, meyve suyu gibi içeceklerin saklandığı dikine duran önü tamamen camlı soğutuculardan çok uygun fiyata bir

tane aldım. O dondurucular +2 dereceden aşağıya inmiyordu. Bende bir buzdolabı servisine götürerek 110 TL

masrafla içinde yapılan bazı değişikliklerle -8 -17 derece aralığında çalışabilecek bir hale getirttim. Sayın

büyüklerimizin söylediği gibi Allah nasip ederse hasattan sonra süzdüğüm petekleri poşetleyip, dondurup öyle

saklayacağım. Bütün herkese tavsiyem çok uygun fiyata mal oluyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 28, 2012, 10:29:20
herkese merhabalar  hafta ici  kafama  takilanin cevaplarini biraz  buldum gibi...

  bugun  petegi   ( icinde acik bal ve cok az polen bulunan)   petegi koymadan 2 saat  once  dolap calistirildi

 bu arada dolap  en dusuk  -60  en yuksek -30 derece (ayar yerini bulana kadar cok ugrastim......) 

  eksi 30 derece   olan  dolabin  kapagini acip  icine  petegi koydugum dakika   citirtilar duydum  buna ragmen tabiki donmek yok kapagi  kapattim  2 saat  bekledim  kapagi acip  petegi disari cikardigimda yine ayni citirtilar..   basta pemel petek ve sonra arilarin ordugu bolum gerilmeye basladi cekip kuculen kazak gibi.   en buyuk catlak yaklasik 1 mm . dikkatli bakmadiginizda catlaklar  fazla belli olmuyor. tamamen donmus olan petegi  normal hava sicakligina donmesi icin biraz disarda biraktim  en buyuk olan catlakta  belli olmayacak kadar kuculdu  ama  kendi acimda  kovana verene kadar  petegi fazla hirpalayamam  her an  dagilma  sansi var.
 
bende sucu kendimde bulup  bir deneme  yapmaya daha karar verdim   calismaya  normal hava sicakligindaki  dondurucuya  doldurup  kapagini kapatip
fisini takip  peteklerin yavasca soguyarak  ve sonra  2 veya  belli  bir  saat sonra fisini cekip  yine normal hava sicakligina donmesini beklemek  . yarin ogleden sonra  gidip bakacagim  ikinci petegim de  catlamismi acaba..

 petegin catlamasi herhalde  birden soguga  ve  birden bire sicak havaya  maruz kalmis olmasi .

 bu arada  bali bilmem  ama  seker  ile yaptigim  surup  ve polenin  ruhu bile duymuyor  eksi 30 derecede.
 
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ocak 28, 2012, 14:48:22
Bu yazılan dereceler - 60 , -30 gibi sayısal değerler bizim kullandığımız sıcaklık göstergeleri değil.

Arıcıları yanıltabilir bunlar "fahrenhayt" dereceleri.

Örnek -30 bizde sıfır derce karşılığı bile değil.

Bizdeki karşılığını bulmak isteyenler varsa bir formül yazayım isteyen bulabilir.

  F - 32     C      R
----------=----=-----
     9         5      4
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 28, 2012, 15:13:14
murat akin  abi  ne  demek istediniz  valla  hicbirsey anlamadim.... ustam ben formulden anlamiyorum eger aydinlatirsaniz sevinirim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Ocak 28, 2012, 15:19:12
Bunu kullanın.

http://www.birimcevir.com/sicaklik-birimleri/sicaklik-birimleri.aspx (http://www.birimcevir.com/sicaklik-birimleri/sicaklik-birimleri.aspx)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 28, 2012, 15:43:22
ustalar sagolun  bende konudan sonra ayni siteye baktim  ama arastirip baktim  kusura bakmayin hicbirsey anlamadim. formullerle  ve isi hakkinda okadar bilgili birisi degilim  ama  evdeki buzdolabi  aynen eksi 30  ila 60  yaziyordu  eger  yazdigi  kadar soguk degilse  , ben   dolabin  yalancisiyim!!   genede  bana  cok  ama  cok  soguk  geldi..  yazin ortasinda da olsa  icine  girmek  bile  istemem...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Salim Esen - Ocak 28, 2012, 19:48:03
Sayın durmuş 100 Bey; Dolabınız 30 lu derecede mi yoksa 60 lı derecede mi daha soğuk oluyor?
İlgili sitede; 30 Fahrenayt= -1.1 Santigrat, 60 Fahrenayt=+15.5 Santigrat gösteriyor!
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 29, 2012, 01:07:52
eksi 30 derece  sogukkkkkkkkk   eksiii  60  derece   alaskaaaaaa!!  arkadaslar   ben anlamam   derece  cesitlerinden  30  derecenin  onune  eksi  koyuyorum yani boyle(-30)  benim  bildigim cok soguk  oluyor 

walla  murat  akin  hocam  aldi  bizi  karistirdi  dunden  beri  corba  oldum  valla....  ??? ??? ???    yahu  soguk  diyorum  eksi  otuz  inanmiyorlar  ...

inat  olacak   japonyadaki  servisten  turkiyeye  telefon  actiracam!!!   hahaha ;D ;D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Salim Esen - Ocak 29, 2012, 01:29:21
....  yazin ortasinda da olsa  icine  girmek  bile  istemem...
Dolabınız -30 F= -34.4 C olabilir. İçine girip, soğuk mu diye ölçmeye kalkmayın >:(
İnandık Durmuş bey :D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ocak 29, 2012, 01:30:47
Durmuş Bey,

Telefona gerek yok!
Servisten rica edin; derecenin yanına Celcius, Centigrade, Fahrenheit sözcüklerinden birini ya da başka bir sözcük ekleyiversin.  :)

Balıkları dondurduğuna, petekleri gevrettiğine göre soğuktur, soğuk.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 29, 2012, 01:38:39
  sabah  8,30  beni cok guldurdunuz  hepinizin  omru uzun olsun!. arastirmasini yapar  bilgilerinize  sunarim  tesekurler. :D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: durmus100 - Ocak 29, 2012, 10:49:15
herkese iyi aksamlar  bugun  dun  dolaba  koydugum  petegi  cikardim  goze carpacak  bir  catlak  veya  baska  birsey  toktu    kapagi actigimda  fisinin  en az 12 saat once  cekilmis olmasina  ragmen  hala  soguktu.   bu arada   dolabin    sogutma  sembolune  baktigimda  cocuklugumdan beri hep gordugum  ℃ harfi vardi  sanirim  bu birsey ifade ediyor.   petegi posete  koydum  sirasini bekler bahar icin.  bu arada  kovanlardan  birinin altinda  petek guvesinin  kelebegi  kisi  gecirmeye  calisiyormus...  mefta oldu.  bugunku  hava sicakligi  6  ℃ olmasina  ragmen kovanlara  vuran  gunes  arilarin  baharda  uctugu  gibi  kovan  onunde ucmasini sagladi.. :o  benimde  bu  arada  birazda olsa  kendime  guvenim  atti ;D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: güngör öztürk - Mart 01, 2012, 00:54:05
ustam teşekürler bu akşamda sayende güvelerin yaşam şeklinide öğrendik sayende çok uzunmuş ama bir solukta okudum teşekürler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Ali Doğaner - Haziran 16, 2012, 13:54:38
Halil bey bu kıymetli bilgileri bize aktardığın için teşekkürler...
Oğul vermekten bayağı zayıflamış karakovanlar vardı onları ruşet kovana aktardım. Kovanlar varroa ızgaralı ve çekmeceli. Çekmeceleri her çektiğimde 5-10 güve kurdu ile karşılaştığım oluyor. Öldürerek temizleyip çekmeceyi takıyorum... Bu şekilde güve ile mücadele mümkün olurmu, yada minimumda tutma gibi faydası olurmu? Malum yavrulu petekleri difrize sokma şansımız yok  :-X Saygılar
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Göztepeli - Haziran 27, 2012, 10:05:17
benim bulunduğum ege bölgesinde güvelenmeye karşı ballı peteklerin toprak küplere konularak muhafaza edildiğini ve aralarına ceviz ve defne yaprakları konduğunu duydum sizce bu sağlıklı bir yöntemmi?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Bekir ARSAN - Haziran 27, 2012, 10:22:08
ne yapsın adamlarda zamanında derin dondurucu vardıda onlarmı koymadı 
toprak küpte soğuk olduğu icin konulur ama kac cerceve alır orası ayrı
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Göztepeli - Haziran 27, 2012, 10:28:03
doğru söylüyorsunuz :)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Haziran 27, 2012, 11:43:10
Mum güvesinin yumurtalarının 23 dereceden sonra çatlamaya başladığı yönünde bilgi almıştım.

Üst sınır 23 derece olduğuna göre, bunun altındaki değerler mum güvesi hasarının en az olduğu sıcaklık değerleridir.

Petekleri dondurmak daha sonra petekleri güvenin yumurta atamayacağı şekilde muhafaza etmek birinci ve en etkili yöntemlerden birisi.

Soğuk oda deposu veya klimatize edilmiş bir ortam ikinci etkili yöntem.

Bu imkanlara sahip olmayanlar için kuvvetli hava dolaşımı olacak şekilde petekleri aralıklarla dizip güve kelebeğinin gelip yumurtlayamayacağı ortamlar olabilir.

Peteklerin üzerine ceviz yaprağı, defne yaprağı, açık olarak formik asit konması güveyi uzaklaştırır ama öldürmez.

Bu tip uygulamalar % 100 etkili değil, her an risk gerçekleşebilir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Göztepeli - Haziran 27, 2012, 15:47:49
 şoklanmış (dondurulmuş) petekteki bal özellliğini kaybetmezmi? bu konuda acemiyim tabiyki siz değerli arıcı abilerimizden bu konularda bilgi almak daha önemli
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: fuzulitabar - Haziran 27, 2012, 16:18:28
şoklanmış (dondurulmuş) petekteki bal özellliğini kaybetmezmi? bu konuda acemiyim tabiyki siz değerli arıcı abilerimizden bu konularda bilgi almak daha önemli

Sayın Göztepeli boş, sağımı yapılmış peteklerden bahsediliyor. Ballı peteklerin şoklandığını duymadım Ama şoklanabilir Ardahan da - 40 derece olduğu zamanlar oluyor ballarada bir şey olmuyor sadece kristalleşiyor. Ayrıca bizim buralarda derin dondurucuya ihtiyaç yok mum güveleri doğal seleksiyona maruz kalıyorlar. 8) 8) 8)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Göztepeli - Haziran 27, 2012, 16:24:49
anladım teşekkürlerimi sunuyorum ilginize ardahana selam saygı 8)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: yalçın meriç - Temmuz 12, 2012, 00:13:43
   Arkadaşlar sıcaklık değerlerini açıklamak istemişler fakat tam olarak açlıkama olayı yok. Dünyada bilinen 3 tür ısı ölçme sistemi var.
   1-santigrat.
   2-fahrenhayt.
   3-reomur.
    santigrat= su 0 derecede donar ve 100 derecede kaynar.
    fahrenhayt= 32 dercede donar ve 212 derecede kaynar.
    reomur= 0 derecede donar ve 80 derecede kaynar.
  Buna göre ısı değerlerini ayarlıyabilirsiniz. Tabii bu değerler deniz seviyesi için verilmiş değerlerdir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hüsnü erbil - Ekim 20, 2012, 01:10:58
Sayın Bilen ;verdiğiniz değerli bilgiler için sonsuz şükranlarımı sunarım...Güve konusunda aydınlanmaya çok ihtiyacım vardı.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmet erdogan - Ekim 21, 2012, 00:56:11
hic yuvru yapilmamis petekleri ayni yerde muhafaza ederek ve altindaN   bosluk  birakip havalandirma yapacak sekilde yaparsaniz  olur yada en alt  kata  bir kaba bir sise sirke cok faydasi olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ekim 21, 2012, 09:10:03
Hiç olmadı hiç...

Keşke bu kadar basit olsaydı...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hüsnü erbil - Ekim 22, 2012, 20:55:11
Biz sirkeyi, güveleri üzerine çekmek için bilakis kovan veya petekten uzağa koyuyorduk.Yani öyle olması gerekiyordu.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ekim 22, 2012, 22:18:05
Sirkenin içinde %5 - %10, genellikle %6 asetik asit bulunur.

Bu kadar düşük orandaki asetik asit nereye konulursa konulsun arıcıyı avutmaktan başka işe yaramaz.

Mumgüvesinin yumurtalarını öldürmesi,
uygun sıcaklığı bulan yumurtaların kurtçuk haline gelmesini engellemesi sözkonusu bile olamaz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ekim 22, 2012, 22:21:10
Ama, MKA tekniği su yerine sirke ile uygulanırsa çok güzel olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmet erdogan - Ekim 22, 2012, 22:52:44
özür dilerim biz sirke degil. türkcesi sirke asiti diye bir madde kullaniyoruz
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Ekim 22, 2012, 23:21:32
Şimdi oldu ama bu yöntem sadece güve kelebeğini peteklerden uzak tutar.

Daha önceden yumurta atılmışsa mum güvesinin aktif hale geçmesini engellemez.

Çerçeveleri birbirine değmeyecek şekilde aralıklı olarak yerleştirip, hava sirkülasyonu olacak şekilde muhafaza ettiğinizde %90 mum güvesinden korursunuz.

Bu oranı neye dayanarak verdiğimi sorarsanız tahmini gözleme dayalı olarak söylüyorum.

Bazen mum güvesi hasarlı petekleri bahçede otların arasına saklıyorum, üzerindeki bal bulaşıklarını yağmacılık olmadan alsınlar diye.

Sezon sonunda bu çerçevelerde güve aktivitesinin durduğunu ve aynı kaldığını gözlemledim.

Tabi eldeki temiz petekleri bu şekilde korumak mümkün değil.

Mum güvesinin aktif hale geçtiği, sevdiği ortamları ve sıcaklık değerlerini bilirsek bu şartları ortadan kaldırdığımızda tam olmasa da kısmi koruma sağlayacaktır.

Esas koruma mum güvesi yumurtaları dahil öldürmekten geçer.

Bunun için derin dondurucuda bekletip paketlemek birinci çözüm.

İkincisi küçük bir odayı klima ile soğutup sıcak günleri bu şeilde atlatmak.

Üçüncüsü ise belli bir ücret karşılığında soğuk hava depolarına koymaktır.

Bu yöntemlerin dışında kükürt yakarak, formik asit ve asetik asit(sirke asidi) kullanarak yapılan korumalar sıcak bölgelerde yeterli olmamaktadır.

Kükürt yakarak koruma yöntemi zararlı olduğu için kullanılmamalıdır.

İklim şartları soğuk bölgelerde güve oluşumunu desteklemediği için belki başarılı olabilir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Abdurrahim sarik - Ekim 22, 2012, 23:33:36
Mehmet abi bazı yerlerde soğuk hava depoları var bazı büyük arıcılık yapanlar buralardan yer ayarlıyor ve arılardan topladıkları petekleri bu soğuk hava depolarında saklıyor lar
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: melankoli35 - Ekim 23, 2012, 01:16:46
Ben denemedim ama,çevremde yaşayan arıcı büyüklerimden duyduğum...korunacak peteklerin kovanlarına defne yaprakları yerleştirerek güvede kesin çözüm olduğunu duydum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ekim 23, 2012, 08:30:31
İzmir gibi bir yerde mümkün değil...

Gözden kaçan bir şey var tabi...

Polenli olmayan açık renkli petekler belki ama içerisinde polen barındıran ve esmer olan peteklerin eğer güve yumurtası ile bulaşıklığı mevcut ise hiç şansı yok.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: yunussalih - Kasım 28, 2012, 09:10:41
polen kurutmak gerçekten zor.içerisinde ki mineralleri kaybetmeden tabiki.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Kasım 28, 2012, 10:54:23
Hem kuruyacak hem de mineral kaybolmayacak...

Dünyada mümkün değil de...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Aralık 01, 2012, 08:44:21

Gözle göremediğimiz mum güvesinin yumurtaları peteklerin yüzeyine ne kadar derecede yapışmaktadır, güçlü bir fan onu oradan çıkartabilir mi?

 Hasattan sonra ve petekler arılara temizlettirildikden sonra depoya kaldırılırken fan veya elettirik süpürgesi iş görebilir mi?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 01, 2012, 09:36:27
Su işi GAME OVER oldu galiba...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Aralık 01, 2012, 10:22:49
Su işi GAME OVER oldu galiba...

 Yok hayır az bir gelişme oldu suya batırmak yerine,gömeçleri su ile doldurup serin bir yere kaldırmak çok  çok daha uygun..

Sorumun cevabı kaynamasın  :)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 01, 2012, 11:06:08
Mum güvesi kelebeği olsan.

Yumurtalarını eğrelti bir biçimde mi saçarsın yoksa bir sıra halinde yapıştırır mısın?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Aralık 01, 2012, 11:13:25
Mum güvesi kelebeği olsan.

Yumurtalarını eğrelti bir biçimde mi saçarsın yoksa bir sıra halinde yapıştırır mısın?
Yani yumurtaların bu yapıştırma kuvveti güçlü emiçilere direneçek durumda olabilirler.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 01, 2012, 11:18:52
Abi, derin dondurucu 1.000 TL. en büyüğü...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Bekir ARSAN - Aralık 01, 2012, 14:23:28
yok yok sen anlamıyosun kendi adına deyil bu seyarlık alamıcak olnları düşünüyor =)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Aralık 01, 2012, 15:32:12
yok yok sen anlamıyosun kendi adına deyil bu seyarlık alamıcak olnları düşünüyor =)
  :) :)
 
Ağız tadıyla güveye bir ihtilal yaptırmıyorlar tertip görüyorsun  :) Sezona derin dondurucuyla giriyoruz evelallah
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Aralık 01, 2012, 20:27:34
Havalar serinledi; artık klimaya gerek yok diye kapattıktan sonra, Ana kutularından sağlam kalan temiz çerçeveleride petek odasına koydum.

Geçen hafta kontrol ettiğimde uçuşan kelebekleri gördüm, hepsini halletmişler.

Şu anda petek odasında epeyce güve kelebeği tavanda geziyor.

Bu mevsimde ihtiyacı olan varsa kafesleyip göndereyim.:D
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Aralık 01, 2012, 21:21:01
Sayın Mehmet Gençünal:

Havalar ılık gittiğinden, kapalı ortamlar iyice soğuyamadı.

Acaba bu günlerde sürekli hava akımı olacak şekilde yapılsa nasıl olurdu.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Aralık 01, 2012, 21:39:09
Hocam petek odası hava lodos olmasına rağmen bugün baktığımda 12 derece idi.

Rafta dizili peteklerde sorun yok.

Ana kutularının petekleri küçük olduğu için seleye birbirine temas edecek şekilde koymuştum.

Sıcaklık düşük olsa da güve aktif hala geçebiliyormuş demekki.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 01, 2012, 21:43:49
İbrahim hocama selam söyle Mehmet abi...

10 derece demiştim ben. :P
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Aralık 01, 2012, 22:05:58
Doğadaki her canlı varlığını sürdürebilmek için değişen şartlara göre kendini yeniliyor.

Sıcaklık konusunda küçük yol kazaları olsa da güvenin büyük zarar verebileceği sıcaklık değerleri hala 20 derecenin üzerinde.

Benim gözlemim de, Murat hocamın da vurgu yaptığı gibi, hava hareketinin engellendiği noktada güvenin aktif hale geçmesi

Bu sene AGAM'da petek odasına benim önerimle klima kurdu, sonuç mükemmel.

Özellikle kısmi güveli petek bırakmalarına rağmen güve gelişip yayılmadı.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 05, 2012, 23:42:42


Klima oadası sıcaklığı sabit 12 derecede kalınca sıkıntı olmuyor sanırım..

Seneye bizde alıyoruz.. Sıcaklık değerlerini öğrenelim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 05, 2012, 23:50:43
Bence 10 derece...

Sıfır hasar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 05, 2012, 23:59:55


O zaman 10 en iyisi..

Zaten tüketimin değişeceğini sanmıyorum..

Ayrıca bu odanın ışıktan korunması da gerekir mi ?

Ben perdeledim odayı. Işık girmesin dedim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 06, 2012, 00:11:09
Işık ile mum güvesi yaşamı arasındaki bağlantıyı Muğla kongresinde sunmuşlardı.

Net bilgi için sunumun ayrıntılarına ulaşmak lazım ama ışığı sevmediği konusu geçtiğini iyi hatırlıyorum. (Yalçın Meriç abi duymasın.) Yani ışık olursa mum güvesinin sevmediği ortam var demektir.

Aç perdeyi.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 06, 2012, 00:21:39


Hmmm.. İlk fırsatta sökerim ozaman o perdeyi ..

Teşekkürler.

75 çerçeve bal var..

Kemer ballı çoğu..

3-5 tane de duvar var.

Kıştan bir çıkarsa arılar çok güzel olacak onlara..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 06, 2012, 10:02:11
Son cümlede uygun yere virgül koy.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 06, 2012, 10:40:19


Kan hızlı akınca virgüllerde bile duraklamıyorum ;)

Ahh gençlik gibisi var mı  :P

Bu arada dolaptan çıkartıp katlara dizdim petekleri.

Ancak son tur 30 tane kabarmış getirdim. Onları dondurucuya koymadım.

Onları koymasam sıkıntı olur mu?

Şu anda bir aktivite görünmüyor.

Bulunduğu yer şu anda 10 derece altındadır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 06, 2012, 11:04:56
Hiç bişi olmaz. Soğutmaya gerek yok.

Ama ilkbaharda ilk onları kullanın...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 06, 2012, 17:35:23
Hiç bişi olmaz. Soğutmaya gerek yok.

Ama ilkbaharda ilk onları kullanın...

İlk onları kullanamam.

Önce kemer ballı olanlar verilecek arıya.

20 tanesi sadece kabarmış petek.

sanırım 8 tanesi kemer ballı.

O zaman baharda kabarmışları dolaba koyarım. Bir şoklar çıkartırım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 06, 2012, 17:36:53
Kemer Ballı çerçeveleri arıya verme... 8)

Bölmelerde kullan...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: istemi pektaş - Aralık 06, 2012, 17:54:55
Kemer Ballı çerçeveleri arıya verme... 8)
Bölmelerde kullan...

Halil bey merhaba
Biz erken ilkbaharda ilk verdiğimiz çerçeveler genel olarak kemer ballı çerçevelerdi.

Yavru atma alanı düşünülerekmi böyle bir cevap verdiniz ? yoksa
Sınırlı sayıda kemer ballı çerçeveyi optimum kullanma açısındanmı söylediniz ?

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Aralık 06, 2012, 18:05:46
Kemer Ballı çerçeveleri arıya verme... 8)

Bölmelerde kullan...

Onun için ayrılmış full duvarlar var :)

Ayrıca bölme elimin altında olunca duvarda yaptırırım kemerde ona ben.

Uzakta olunca zor oluyor sıvı besleme.

Üstten kek.

Kemer ballı da çerçeve.. Doğadan da gelirse ..

Gelişir diye düşünüyoruz.

****

Çok kovan sönerse bol bol ballı çerçevemiz olur zaten :D

Açlıktan sönme ihtimalleri düşük.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Aralık 06, 2012, 19:04:16
Halil bey merhaba
Biz erken ilkbaharda ilk verdiğimiz çerçeveler genel olarak kemer ballı çerçevelerdi.

Yavru atma alanı düşünülerekmi böyle bir cevap verdiniz ? yoksa
Sınırlı sayıda kemer ballı çerçeveyi optimum kullanma açısındanmı söylediniz ?

Arının gelişmesi için tabi ki kemeri ballı çerçeve vermek süper olur ilk etapta.

Ama bölme yaparken elimizde kemeri ballı çerçeve bulmak zor oluyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Şubat 16, 2013, 18:40:25
Petekli çerçeveleri kontrol etmekte fayda var.

Bugün dışarıda muhafaza ettiğim petekli çerçevelerde güve kurtçularının hareketlenmeye başladığını tespit ettim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Şubat 16, 2013, 19:57:46
Petekli çerçeveleri kontrol etmekte fayda var.

Bugün dışarıda muhafaza ettiğim petekli çerçevelerde güve kurtçularının hareketlenmeye başladığını tespit ettim.

Sayın Mehmet NEVŞEHİR:

Çok mu aceleleri varmış?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Şubat 16, 2013, 20:01:08
Murat hocam;

Hava sıcaklıkları pek yüksek değil buna rağmen koza içerisinde canlı haldeler...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Şubat 16, 2013, 23:57:48
Zaten kışı kozada geçiriyorlar.

Kelebek kışlamıyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: nuri yelen - Ağustos 12, 2013, 15:42:49
Yabancı bir arıcılık sitesinde petek güvesi ile ilgili mücadele yöntemlerini okurken CERTAN(B401) isimli bir ilacın kullanıldığını okudum.İlacın  prospektüs bilgilerini internetten buldum.İlacın açıklamasında petekte hiç bir zararlı kalıntı bırakmayan(arı ve insan sağlığına) ,petek güvesinin  larvası üzerinde %100 öldürücü etkisi bulunan Bacillus thuringiensis isimli bir mikroorganizmayı içerdiği ve peteklerin depolanmasından önce kullanıldığında sürekli(gelecek sezona kadar diyor) bir koruyuculuk etkisi sağladığı yazıyor.Enfekte olan peteklerde tedavi edici etkisi bulunmuyor.Ürün ayrıca organik arıcılıkta kullanılabilirlik ruhsatına da sahipmiş(1991 yılında).Boş kovan ve diğer petek güvesi üreyebilecek yerlere de uygulanabiliyormuş.120 ml'lik bir şişesinin 70 ile 100 arası langstroth,50-70 arası dadant çerçeveyi ilaçlayabileceği yazıyor(Yirmi katı su ilave edilerek kabarmış boş çerçevelere püskürtülüyor).İnternette arattığımda sadece bir yabancı arıcılık malzemeleri satan sitede bulabildim.Orada fiyatı 23.80 dolar.
Ne kadar etkili  bilmiyorum.Sadece paylaşmak istedim.

B401 petek güvesi ilacını satan toptancının (bavet ilaç san.02165933740) reklamı ağustos ayı arıcılık gazetesinde mevcut. Görüştüğüm veteriner satışa sunulacak ballı peteklere de uygulanabileceğini (sıfır kalıntı)söyledi, Ancak güve yumurtasında etkili olmadığı ve sadece güvenin kendisine etki ettiğini söyledi.
Uygulama 1 birim b401 ile 19 birim su karıştırılarak püskürtme şeklinde
120ml tahmini 65 TL civarı
en kısa zamanda uygulanıp denenecek, gelişmelerle görüşmek dileğiyle...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: recep özen - Ağustos 13, 2013, 11:17:41
mum güvesini benim gördüğümkadar kimse görmemiştir sene 95 babamın yüzü kesilmişti yaklaşık 60 adet kovanı vardı tarlada  30m kare kulübede kışlatıyordu osene arıların bakımı yapılmadan içeri alınmıştı yaza 5 adet kovan sağlam  çıktı diğerleri söndü ve bende küçüktüm işten anlamıyom bu sönen kovanları duvarın dibine dizmiştim babamda temizle falan dememişti yaklaşık üç aysonra akşamdan kulübeye sinek ilacı sıkmıştım sabah geldiğimde kulubenin altı güveden bembeyaz olmuştu kovanları açtığımda hertaraf güve sarmıştı.oseneden sonra 40 yıllık arıcılığa babam son verdi ben bir iki arıyla anlamadan uğraşıyodum.şimdide 1le on arası arıyla birazdaha öğrenmiş şekilde devam ediyom babam tam bıraktı bakmıyor bile arıya
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 13, 2013, 21:10:43
B401 petek güvesi ilacını satan toptancının (bavet ilaç san.02165933740) reklamı ağustos ayı arıcılık gazetesinde mevcut. Görüştüğüm veteriner satışa sunulacak ballı peteklere de uygulanabileceğini (sıfır kalıntı)söyledi, Ancak güve yumurtasında etkili olmadığı ve sadece güvenin kendisine etki ettiğini söyledi.
Uygulama 1 birim b401 ile 19 birim su karıştırılarak püskürtme şeklinde
120ml tahmini 65 TL civarı
en kısa zamanda uygulanıp denenecek, gelişmelerle görüşmek dileğiyle...

http://www.vita-europe.com/products/b401/#whatis
mum güvesi larvasıyla beslenen bakteri diyor
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ankarali - Ağustos 13, 2013, 22:39:47
Süzülmüş petekleri at derin dondurucuya beklet 6-8 saat, sonra poşetle kaldır depoya mum güvesi felan hepsi hikaye oluyor. Boşu boşuna cebinizdeki paraları kimseye yedirmeyin...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hakan TURNA - Ağustos 13, 2013, 22:45:55
**Dün kovanlardan bir tanesini açtıp baktığımda , kovanı yeteri kadar sıkıştırmadığımı ve sonuç olarak da mum güvesinin kovanı ve çerçeveleri epeyce sardığını farkettim.

Ana arı yumurtayı tamemen kesmişti.Bir tane bile günlük yoktu.

Hemen kovanı değiştirdim.mum güve hasarlı çerçeveleri kovandan aldım ve arıları güzelce sıkıştırdım. Çerçevelerin üzerine poşetle şerbet yapıp, koydum.Bugün açıp baktığımda ana arının çerçevelere yumurta attığını gördüm.

Sanırım az daha geç kalsaydım ,kovanı tamamen kaybedecektim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mustafa AK - Ağustos 17, 2013, 00:42:07
Süzülmüş petekleri at derin dondurucuya beklet 6-8 saat, sonra poşetle kaldır depoya mum güvesi felan hepsi hikaye oluyor. Boşu boşuna cebinizdeki paraları kimseye yedirmeyin...

O kadar emin olmayın..

Petekleri en az 48 saat beklettik.

2 şer tane şeker poşetleri ile poşetledik.

Ancak yine ufak ufak çalışmaya başlamış ?

Ne yapmamız lazım ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Ali Doğaner - Ağustos 17, 2013, 07:48:14
Kabarmış petekleri saklamak için yaklaşık 200 çerçeve alacak 2 kapaklı bir dolap yapıyorum, kiler dolabı yada 2 kapaklı elbise dolabı gibi yani...

Kapakların bastığı yerlere bant çekilecek en ufak delik kalmamasına dikkat edilecek...

Bu dolap ortada dikey bölme ve yatay bölme ile ilk etapta dörde bölünmüş olacak, ilerde güvelenme görülürse duruma göre daha fazla bölme yapılarak oluşan güvenin diğer bölgelere yayılması engellenebilecek...

Düşüncem derin dondurucudan çıkan çerçeveler bu dolaba paketlenmeden, her bölmeye kabarmış, az kabarmış,kemerli ballı şeklinde ayrı ayrı dizilecek ve zaman zaman çerçeveler çekilerek hızlı bir şekilde güve kontrolü yapılabilecek...

Ben yapıyorum ama olurmu, olmazmı bu yöntemi uygulayan varmı bilmiyorum...

Ne dersiniz?

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ağustos 17, 2013, 10:37:30
Süzülmüş petekleri at derin dondurucuya beklet 6-8 saat, sonra poşetle kaldır depoya mum güvesi felan hepsi hikaye oluyor. Boşu boşuna cebinizdeki paraları kimseye yedirmeyin...
O kadar emin olmayın..

Petekleri en az 48 saat beklettik.

2 şer tane şeker poşetleri ile poşetledik.

Ancak yine ufak ufak çalışmaya başlamış ?

Ne yapmamız lazım ?


Yöntem doğru, kolay uygulanabilir, kullanışlı ve etkili… Yıllardır uygularım…
Çerçeveleri poşete koyduktan sonra derin dondurucuda, -18 °C soğukta, üç gün beklettikten sonra saklama yerine kaldırırım.

Genellikle %100 başarı sağlarım...

Aslında bu başarı bile çerçevelerde, peteklerde balmumu güve yumurtalarının yoğun biçimde bulunmadığı, saklama süresinin bir yıldan kısa olduğu durumlarda gerçekleşiyor.

Peteklerde yoğun biçimde yumurta varsa ve saklama süresi bir yıla yaklaştıysa başarı oranı %80 'lere kadar düşebiliyor.

Bu durumda yapılması gerekenler:
 1.  Temiz, az kullanılmış çerçeveler bile derin dondurucuda en azından üç gün tutulacak.
 2.  Esmer petekli çerçeveler ve bolca çiçektozu (perga) içeren çerçeveler derin dondurucuda daha uzun zaman tutulacak.
 3.  Özellikle saklama süresi belirsiz ve uzun olacaksa esmer petekli, pergalı çerçeveler, yeni petekli çerçevelerden ayrı olarak saklanacak.

***

Ali Bey,
Çerçeveleri sınıflandırarak bölmeli dolapta saklama düşünceniz güzel…
Yine de poşetlere koymanızı öneririm.
Böylece hem çerçeveler birbirini zedelemez, hem de ezkaza birinde canlanan güveler diğerlerine kolayca bulaşamaz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 17, 2013, 16:23:16
                  Yaklaşık iki ay kadar önce, Mezar kovan tabir edilen,kovanımın arıtozu ve ballı 20 kadar
            cıtayı 5 gün buzlukta tutmama rağmen,güve istilasından kurtaramadım.Bütün petekler buz dolabı poşetleri içerisine konulduğu halde. Güveler poşetleri delmişlerdi, petekleri imha etmek zorunda kaldım.
                 36 saat buzlukta ölmeleri gereken yumurtalara, 120 saat niye yeterli gelmedi...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Ali Doğaner - Ağustos 17, 2013, 17:58:52
Buz dolabı dediğiniz derin dondurucumu yoksa soğutucu kısmımı  :-X
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 17, 2013, 18:15:26
Buz dolabı dediğiniz derin dondurucumu yoksa soğutucu kısmımı  :-X
                                  Dondurucu kısmında..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 17, 2013, 18:32:55
                  Yaklaşık iki ay kadar önce, Mezar kovan tabir edilen,kovanımın arıtozu ve ballı 20 kadar
            cıtayı 5 gün buzlukta tutmama rağmen,güve istilasından kurtaramadım.Bütün petekler buz dolabı poşetleri içerisine konulduğu halde. Güveler poşetleri delmişlerdi, petekleri imha etmek zorunda kaldım.
                 36 saat buzlukta ölmeleri gereken yumurtalara, 120 saat niye yeterli gelmedi...
                      DÜZELTME: Çİçektozu (POLEN) yerine ARITOZU yazmışim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 17, 2013, 21:14:37
         DENEME: Güveli petekler buzluğa dolduruldu.ertesi gün sabah dolaptan alındı. arılığa arılara temizletilmek üzere götürüldü,geçen sürede ısınmakta olan peteklerin üzerindeki, Güve lavralarının hala aktif olduğu görüldü. Bilgilerinize.....
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Ali Doğaner - Ağustos 17, 2013, 21:20:32
Sayın Kocabaldır, 120 saat dondurucuda kaldığını söylemiştiniz,  şimdi ise ertesi gün sabah...

Biryerlerde biryanlışlık olmalı, ölmedilerse süre az  ::)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 17, 2013, 22:24:38
Sayın Kocabaldır, 120 saat dondurucuda kaldığını söylemiştiniz,  şimdi ise ertesi gün sabah...

Biryerlerde biryanlışlık olmalı, ölmedilerse süre az  ::)
                  Ali: Bahsi geçen iki ayrı olay. Birincisi 2 ay önce buzlukta 5 gün.
                  İncisi:Peteklerin güveli olduğu fark edildikten sonra, tekrar dolaba girmesi....
   
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 17, 2013, 23:30:07
Derin dondurucu ile buzluk aynı şey mi?

Derin dondurucudan kast edilen -18 °C
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Bekir ARSAN - Ağustos 17, 2013, 23:47:06
benim buzdolabının derin dondurucu bölümünde saat tutup poşetleyip tam bir yıl güvelenmeden dayandılar 
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hüseyin Basri ÇALIŞKAN - Ağustos 18, 2013, 00:05:21
Güve konusunda bilinmesi gereken bir husus mum güvesi yumurtalarının 3 yılın üzerinde bir süre boyunca uygun sıcaklığı bekleyebildikleri.

Poşetlemek bir yere kadar etkili, uygun şartlar oluştuğunda değil poşet, kitap karton hatta tahtayı bile hasara uğratabiliyorlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 18, 2013, 00:16:41
Bir konu daha.

Güve yumurtalarının bulunduğu yerler neresi?

Genelde polenli gözlere yumurtluyor.

Arıların faaliyetleri de devam ediyor o esnada.

Ertesi gün ilgili yumurtalı gözün üzerine yine polen stoklamaya devam ediyor.

Polen blokunun altında yumurtaları istenen soğukluğa ulaştırmak çok zor ama kurtçuk olmaları için gereken sıcaklığa ulaşmaları çok kolay.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 18, 2013, 00:40:38
Derin dondurucu ile buzluk aynı şey mi?

Derin dondurucudan kast edilen -18 °C
                   Halil hocam. Ben petekleri derin dondurucuda tuttum ama yine buzluk diye yazmışım.
               Yaklaşık olarak 15 saat kadar derin dondurucuda kalan canlı lavraların ölmediğini gördüm.
              Petekler bal kemerli ve polenliydi.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 18, 2013, 00:57:46
            Bildiğimiz şeyler: Genellikle polenli cıtalar Derin dondurucuda 36 saat tutulur.
            Güve yumurtaları ölür. Ölmüyor.
             Peteklerde görülen Güve lavraları:15 saat derin dondurucuda kaldı. Ölmüyor...
               Bu peteklerden bir adeti buz dolabında hala duruyor. Arılığa gittiğimde resimlerim.


                     
                                             
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: özkan yazıcı - Ağustos 19, 2013, 19:54:45
Merhabalar,
Arılarım ayçiçeğine götürdüğüm yerde duruyor. Yalatmak üzere verdiğim çerçeveleri ancak alabildim. (Sağımdan 13 gün sonra)Zayıf kovanlara verdiklerimin tamamında aşırı güvelenme var. Merak ettiğim güvenin bu kadar çok olmasında çevrenin etkisi varmıdır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 19, 2013, 22:19:16
Gece sıcaklıkları yüksek ve nemli bölgelerde aktivite çok daha yüksek...

Arısı az... demişsiniz.

Arıların basmadığı çerçeveler kelebek için 10 numara kuluçkadır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: özkan yazıcı - Ağustos 19, 2013, 22:52:57
Güçlü koloniler oluşturmayı başardım ama iki veya üç koloni hala zayıf maalesef.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 25, 2013, 21:20:31
            Bildiğimiz şeyler: Genellikle polenli cıtalar Derin dondurucuda 36 saat tutulur.
            Güve yumurtaları ölür. Ölmüyor.
             Peteklerde görülen Güve lavraları:15 saat derin dondurucuda kaldı. Ölmüyor...
               Bu peteklerden bir adeti buz dolabında hala duruyor. Arılığa gittiğimde resimlerim.


                     
                                             
             
                 (http://imageshack.us/a/img196/8273/ji9d.jpg)
                 
                 (http://imageshack.us/a/img208/7784/lanw.jpg)

                 Bahsettiğim 24 peteğimden birisi buydu.


Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: istemi pektaş - Ağustos 26, 2013, 12:00:58
Bir önceki yıldan kalmış 120 civarında siyah petek maalesef tamamen güve sarmış.

İmha edildi.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 27, 2013, 12:44:46
 Poşetlemek sıcağa davetiye demek değilmidir?

 Poşetleri delik deşik ediyorlar.

 Poşetlemek hava akımı kesmek demek değilmidir?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 27, 2013, 13:32:27
Poşetlemek sıcağa davetiye demek değilmidir?

 Poşetleri delik deşik ediyorlar.

 Poşetlemek hava akımı kesmek demek değilmidir?
          Poşetlemedeki amacımız,peteklerimizin buzlukta nemlenmemesi için.Derin dondurucudan poşetsiz olarak çıkarıpta poşetlersek,petekler nemden dolayı küflenebiliyor.
          Dışarıya çıkarttığımız peteklerimizin üzerine tekrar güve yumurta bırakmasın diye poşetliyoruz.
       
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: kocabaldır - Ağustos 27, 2013, 13:37:40
Bir önceki yıldan kalmış 120 civarında siyah petek maalesef tamamen güve sarmış.

İmha edildi.
[/quote
          İstami geçmiş olsun. Bir senedir hangi koşullarda muhafaze ediyordun,peteklerini...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Ağustos 27, 2013, 14:22:06
Poşetlemek sıcağa davetiye demek değilmidir?

 Poşetleri delik deşik ediyorlar.

 Poşetlemek hava akımı kesmek demek değilmidir?


Mustafa Bey,

Birinci aşamada güvenin yumurtalarını öldürüyoruz.
İkinci aşamada yeni güvelerin (güve kelebeklerinin) gelip yumurta bırakmalarını engellemiş oluyoruz.

Ayrıca tozlanmasını, kirlenmesini, birbirlerine sürtünerek hasar görmesini de engellemiş oluyoruz.

Bu durumda hava akımının önemi kalmıyor.

Her halükarda serin bir ortamda saklamak uygun olacaktır. Çünkü, soğukta tutma yöntemlerimizde, soğukluk derecesi ya da soğukta tutma süresi bakımından, bir hata yapmış olabiliriz.

Poşetlemek sıcağa davetiye çıkarmak değildir…
Poşetin içinde ısı üretimi olmadığına göre, ortam sıcaklığı ne ise poşetin içindeki sıcaklık da o olacaktır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hasan YAVUZ - Ağustos 27, 2013, 14:28:17
Çerçeveler temizlendikten sonra dondurucuya.
Oradan'da poşetlere, baharda tertemiz elimizde.
Tabiki serin bir yere koymak kaydıyla.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Numan Yıldıran - Eylül 23, 2013, 21:57:15
Çerçevelerin bir kısmında sırlanmış bal var, bu durumda da derin dondurucuya koyabilirmiz acaba?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nebi - Eylül 23, 2013, 22:00:49
Cıtaları (çərçivələri) sıkca poşete bükerek 12 derecede depo yapılırsa mum güvesi oluşurmu acaba?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: emretysz - Eylül 24, 2013, 00:54:03
Çerçevelerin bir kısmında sırlanmış bal var, bu durumda da derin dondurucuya koyabilirmiz acaba?

Numan hemserimin soruna ekleme yaparak bende bir soru sorayim.

Bendede kemerleri sirlanmis, diger kisimlari sirlanmamis cerceveler var,daraltma yaptim bunlari kovanlardan aldim.

Sirlanmamis kisimlari suzme gibi bir sansimda yok.

Bu hali ile posetleyip buzdolabinin derin dondurucusunda uc gun bekletsem sonra kutulara koyup balkona koysam....

Sirlanmamis bal bir sey olur mu?(Sn.Halil BILEN bir iletisinde kovan icerisinde bolme tahtasinin diger tarafinda birakilan cercevedeki balin eksiyecegini yazmis ti , bundan dolayi sordum)

Olmadi sirlanmamis balli cerceveyi bir dahaki seneye saklama metodu varmi acaba?

Saygilarimla
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Eylül 24, 2013, 01:06:03
Ben bu şekildeki çerçeveleri derin dondurucuda kışa kadar bekletiyorum havalar iyice soğuyunca alıp poşetleyip  serin bir yerde muhafaza ediyorum havalar iyice ısınana kadar sıkıntı olmuyor,

ancak havalar ısındığında sırsız kısımlarda ekşime olabiliyor,bununda çözümü var,

çerçeveyi iki elimle tutuyorum yere parelel şekilde hızlıca hareket ettiriyorum ekşime olduysa su gibi akıyor zaten,daha sonrada arıya vreceğim zaman boş kısımlara şerbet püskürtüyorum arılar ilkbaharda afiyetle yiyorlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hingivin - Eylül 24, 2013, 02:15:10
Ballı, kemerli ballı,açik ballı ve ya polenli çerçeveleri derin dondurucuda gerektiği kadar(-26derecede en az 24 saat)tuttuktan sonra hemen hava almayacak şekilde(ben koli bandı kullanıyorum)poşetleyip boş katlara diziyorum. Serin bir yerde saklıyorum.Bahara kadar herhangi bir sorun olmuyor.Ancak işi garantiye almak için özellikle esmerleşmiş boş ve ya polenli petekleri  derin dondurucuda bekletme süresi uzatılabilir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hingivin - Eylül 24, 2013, 02:28:51
 Mum güvesi için daha  önceleri kükürt kullanıyordum.Ancak Halil Bey'in uyarısına uyarak soğuk şoklama yöntemini uygulamaya başladım.İlk denemelerim başarısız olmuştu, çünkü şoklama süresini yeterli tutmamıştım.Sonraki uygulamalarımda bir sorun yaşamadım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hingivin - Eylül 24, 2013, 02:39:10
Balın ekşimemesi için (sırlanmamış ancak olgunlaşmış bal)havayla temasın olmaması lâzım.Poşetle vakumlamak en iyisi olurdu belki ama  şimdilik bunu yapamıyorum.Poşetin ağzını büküp bantlıyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Eylül 24, 2013, 08:15:14
Açık ballı çerçeveleri dışarıda kışlatmayın...

Yazık o ekşiyen bala.

Her arıcı makine edinmeli.

Ya da makinesi olan bir arıcı dost edinmeli...

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hasan YAVUZ - Eylül 24, 2013, 09:21:57
Sevgili dostlar;

Süzülmüş, süzülmemiş, süzülmüş arıya yalatılmış, ballı, ballı polenli v.s.

Tamamını -18 de 48 saat " yani iki gün " tutuyoruz.

Daha sonrada poşetleyip serin bir yere kaldırıyoruz.

Baharda'da koyduğumuz tazelikte arıya veriyoruz.

Dondurucuda bekletmek, o kadar peteğin hangisini bekleteçeksin.

Soğuk hava depolarında dersen olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Numan Yıldıran - Eylül 24, 2013, 10:12:59
Açık ballı çerçeveleri dışarıda kışlatmayın...

Yazık o ekşiyen bala.

Her arıcı makine edinmeli.

Ya da makinesi olan bir arıcı dost edinmeli...

Çerçeveleri yan yatırıp balın akmasını bekliyorum, şimdilik yapacak başka bişey yok :(
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Servet YAZAR - Eylül 24, 2013, 10:31:53
Güzel yorum ve bilgileriniz için teşekkürler. Okudukça ne kadar çok az şey bilindiğimi öğreniyorum...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nebi - Eylül 24, 2013, 12:20:36
Güzel yorum ve bilgileriniz için teşekkürler. Okudukça ne kadar çok az şey bilindiğimi öğreniyorum...

Servet abi arıcılık bir derya ..uzandıkca uzanır ve çok güzel. ;)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Nisan 29, 2014, 21:26:29
Dün ( 28 Nisan 2014 ) Edirne'de  İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin  AKKAYA tarafından Arı Hastalıkları ve Zararlıları konulu bir konferans verildi.

Konferans sonrası yapılacak bir araştırma projesinde kullanılmak üzere 50 koloniden numune istedi. Bizim ekip olarak 15 kolonilik kontenjan aldık. :)

Genel olarak konular bildik şeyler olmasına rağmen iki konu daha önce hiç duymadığım için ilgimi çekti.

İlki, üniversite araştırma kolonilerinde denediği ve olumlu sonuç aldığını belirttiği mum güvesi mücadele yöntemi.

Bacillus Thuringiensis İsraelensis ve Bacillus Thuringiensis Kurstaki etken maddeli ilaçların mum güvesine karşı koruma sağladığı ve insanlar ile arılara zararı olmadığını belirtti.

Bu etken maddeyi içeren ilaçlar Vectobac ve Bio-T Plus.

Bu etken madde şehir sularının arındırılmasında da kullanılıyormuş.

Bu konuda uygulama yapan var mı, Cahit abi özellikle siz ne diyorsunuz?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Nisan 29, 2014, 22:17:24
Mehmet Bey, Merhaba!
Maalesef, üzgünüm. :(

Bunların tarımın değişik kollarında böcek larvalarını yoketmek için kullanıldığını biliyorum.
Bunun dışında bir bilgim yok.
Sprey formlarının balmumunun, peteklerin korunmasında kullanıldığını bilsem de arı larvalarına etkisini bilmiyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Nisan 29, 2014, 22:40:11

Mehmet Bey, Merhaba!
Maalesef, üzgünüm. :(

Bunların tarımın değişik kollarında böcek larvalarını yoketmek için kullanıldığını biliyorum.
Bunun dışında bir bilgim yok.
Sprey formlarının balmumunun, peteklerin korunmasında kullanıldığını bilsem de arı larvalarına etkisini bilmiyorum.


Cahit abi,

Konuşmanın bir yerinde arılı kovana uygulandığından bahsetti ancak arada kaynadı.

Zaten maksat arılı kovana uygulamak değil.

Sezon sonu boşa çıkan çerçevelere uygulamak.

Uygulama sonrası iki ay koruma sağlıyormuş.

Kalıntı bırakmadığı ve insan sağlığına zararı olmadığı söylendi.

Öyle ise denenebilir.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: M. Cahit SÜMER - Nisan 29, 2014, 23:06:22
Denenebilir; ama benim derin dondurucum var.   

Olmadığı zamanlarda buzdolabının derin dondurucu bölmesi bile yeterli oluyordu.

***

Forumdan bir arkadaşımız Bacillus thuringiensis ile ilgilenmişti... Belki yeni bilgiler edinmiştir.  ;)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Çetin ESER - Nisan 30, 2014, 12:42:48
Dün ( 28 Nisan 2014 ) Edirne'de  İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin  AKKAYA tarafından Arı Hastalıkları ve Zararlıları konulu bir konferans verildi.

05 Mayıs 2014 Pazartesi günü Bolu' da konferans verecekmiş.

İzlemekte fayda var.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Yergenli - Ağustos 05, 2014, 00:42:29
Cok faydali bir konu.emegi olan halil beye cok tesekkur ederim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mesut TOMA - Nisan 03, 2015, 19:02:21
Bu mum güveleri,arı kovanının bu ufacık deliğinden nasıl giriyor anlamadım.

Bu deliklerden ana arı bile zor geçer.

Ne dersiniz?(https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1798686_10205339612482000_4064669875463812223_n.jpg?oh=b64684b4854b2e53695cfb4b1f860d29&oe=55A74867)


(https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10426317_10205339589641429_7358877798983065144_n.jpg?oh=5c9d65b0e781098346e1c7e751b8ae3b&oe=55AFFE3B)


(https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11130284_10205339610521951_2460840085637229779_n.jpg?oh=0ccadd841954245f05e570664d874810&oe=55B3DE43)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Nisan 03, 2015, 20:55:07
Mum güvesi değil ki o.

Kurukafa kelebeği...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mesut TOMA - Nisan 03, 2015, 22:08:27
Mum güvesi değil ki o.

Kurukafa kelebeği...

Halil Bey teşekkürler,

Forumun eski bölümlerinde bu kelebekten 'problem yok' diye bahsetmişsiniz.

Birkaç gram bal çalıp gidiyormuş,

Kötünün iyisi, sevindim...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Muzaffer Tasdemir - Haziran 27, 2015, 12:43:26
Mum Güvesi Tas veya Kirec hataligina sebep oluyormu?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Haziran 27, 2015, 17:32:20
Mum güvesi ile bahsi geçen problemler arasında bir bağ yok.


HB

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nariçi - Temmuz 25, 2015, 11:17:54
Selamlar, Yeni zayıf 3 çıtalık kovana baktım çift taraflı mukavva duvar koymuştum boş tarflarda birçok pupa yapılmış kurtçuklar var bazıları çıkmış birçokları hala pupa içinde .
peteklerin yüzünde beyaz örümceklenme olmuş ve petek içine de kurtçuklar yerleşmiş çirçok serpişrilimiş kapalı gözler ve çiçek tozu gözenekleri de heder oldu

Bu nedir ne yapmalıyın

ACİL
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Önder BOSTANCI - Temmuz 25, 2015, 11:55:13
Sayın Nariçi,
Bu konu başlığında çözüm önerileri yer alsa da sanırım telaşlandınız.

Mümkünse kovanı derhal değiştirip pürmüzleyin.
Peteklerde yavru varsa güve kurtcuklarını elle temizlemeye çalışıp yavrulu petekleri yeni kovana koyun.
Varsa bir veya iki adet çiçektozu konmamış, henüz kabartılmış petek verin.
Yavru durumuna bakarak mümkün olduğu kadar sıkıştırın.
Sıvı besleyin.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nariçi - Temmuz 25, 2015, 12:01:27
Sayın Nariçi,
Bu konu başlığında çözüm önerileri yer alsa da sanırım telaşlandınız.

Mümkünse kovanı derhal değiştirip pürmüzleyin.
Peteklerde yavru varsa elle temizlemeye çalışıp yeni kovana koyun.
Varsa bir veya iki adet çiçektozu konmamış, henüz kabartılmış petek verin.

Bu hangi başlıkta bilmiyorum benzer olduğu için yazdım.
Teşekkür ederim.
zaten arı nüfusu azdı halbuki 2 gün önce yavru uçuşu görmüştüm.

kovanı pürmüzledim içindeki larvalar temizlendi .. 3 petek içinden de temizlik yaptım şimdilik emanetin kovana tekrar koydum.

bakalım ne olacak ..ancak bu zararlı nedir bilmiyorum bu beyaz örümcekli kurtçuk larvalar  ile ilgili forumda ki linki verirseniz memnun olurum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Önder BOSTANCI - Temmuz 25, 2015, 12:11:04
Mesaj yazdığınız, bu mesajı okuduğunuz konu başlığı.
Şu anda 13. sayfadayız.
Okumanız gereken çok ileti var.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nariçi - Temmuz 26, 2015, 12:36:21
Aynı bu başlıkta yazılan tam benziyor aynı ..
Bu başlığı altındaki genel tanımlama ve ve korumanma durumları anlatılıyor

Bu güve için ilaçlama imkanı yok mu? Hangi ilaç olabilir

Evelki gün temizlediğim kovandaki peteklerde yeniden örümceklenmwe gördüm bende göre bildiğimi temzileyip petkleri de yakındaki ağaç dibine açığa koydum, belki arılar çiçek tozlarını kovana taşır diye  yoksa o petekler işe yaramaz durumda yeni kurtçuklar da içinde kalmış olabilir .

Bende arıları  aynı yerde yeni bir kovana silkeledim 2 yeni kabarmış petek koydum kovanı kapattım bakalım yarın ne olacak göreceğiz ...
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Temmuz 26, 2015, 13:04:30
Aynı bu başlıkta yazılan tam benziyor aynı ..
Bu başlığı altındaki genel tanımlama ve ve korumanma durumları anlatılıyor

Bu güve için ilaçlama imkanı yok mu? Hangi ilaç olabilir

Evelki gün temizlediğim kovandaki peteklerde yeniden örümceklenmwe gördüm bende göre bildiğimi temzileyip petkleri de yakındaki ağaç dibine açığa koydum, belki arılar çiçek tozlarını kovana taşır diye  yoksa o petekler işe yaramaz durumda yeni kurtçuklar da içinde kalmış olabilir .

Bende arıları  aynı yerde yeni bir kovana silkeledim 2 yeni kabarmış petek koydum kovanı kapattım bakalım yarın ne olacak göreceğiz ...

Sayın narici,

bahsi geçen koloninin 3 çerçeve olduğunu önceki iletinizde belirtmişsiniz,

gevşek çalışan kolonilerde güve sorunu kaçınılmazdır,

hiç ilaca gerek yok,güve için ilaç kullanıldığını duymadım,

bildiğim birtek bişey var,zayıf kolonilerin sıkışık çalıştırılmasıdır.

size tavsiyem, bu 3 çerçeve dediğiniz arıları temiz bir kovanda, kabartılmış 1 çerçevede toplayın

birkaç gün başka çerçeve vermeyin(durum düzelince 1 kabarmış verebilirsiniz)

çerçeveyi kovan ortasına alın giriş deliğini 2 arı geçecek kadar daraltın,

kenarlara strafor kesip koyun ve her akşam az az 2/1 besleyin.

başka türlü bu koloni çerçevelere hakim olamaz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: EmreDemirhan - Ağustos 02, 2015, 21:17:57
Selamun Aleykum Herkese hayirli aksamlar Arkadaslar Size birkac sorum olacakti.
1.Petek bali kaplara koymadan once kurtlanmasin die kac saat derin dondurucuda bekleteyim.12 saat beklettiklerm oldu herhangi bi zarari olrmu?
2.Suzme baldan kalan kabartilmis citalari once temizlemeleri icin arilara nasil vereym kovanin icine koysam nasl olur temizledkten sonra cikarma sartiyla tabi birde arilar o citalari temizledikten sonra derin dondurucuda kac saat bekleteyim ve saklama kosullari nasl olmali birde son olark kabartilmis citalari saklamak icin kullandiginz onerdiginiz bir ila varmi.
Vereceginiz cevaplar icin simdiden Hepinize tesekur ederim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 02, 2015, 21:30:49
Hoşgeldiniz foruma,

1-ballı çerçeveleri en az 24 saat derin dondurucuda  eksi 15 dercede bekletin sonra alıp poşetleyin.

2-süzülmüş çerçeveleri kovan üzerine kat koyun içine dizin temizledikten sonra alın derin dondurucuda bekletin poşetleyin.(24 saat)

bu çerçeveleri boş bir kovana koyup serin yerde muhafaza edebilirsiniz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: EmreDemirhan - Ağustos 02, 2015, 21:40:33
Oncelikle cevap verdiginiz icin cok tesekur ederm 12 saat beklettiklerm oldu onlari tekrardan koyup 24 saat bekleteyimmi acaba ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 02, 2015, 22:03:14
Oncelikle cevap verdiginiz icin cok tesekur ederm 12 saat beklettiklerm oldu onlari tekrardan koyup 24 saat bekleteyimmi acaba ?

Ballı çerçevelerde polenli gözler yoksa sorun olmaz.

aslında 24 saatte yeterli olur,bence tekrar koymanıza gerek yok.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: erdal yatkın - Ağustos 03, 2015, 13:05:10
Balı süzülen  çerçeveler veya arıya  fazla gelen polenli kabarmış  çerçeveler  derin  dondurucuda - 18 derecede  bir gün  bekletildikten sonra  plastik bal taşıma kaplarına (8 adet alıyorlar) yerleştirip formik asit  buharlaştırma aparatlarının içine  asetik asit (sirke asidi)  koyulup kapakları  kapatıldıktan sonra  uzun süre  korunabiliyor, arada bir asetik asit  noksanlaştıktan sonra  tamamlanmalıdır.  Bu şekilde  izmir  sıcağında hala sapa sağlam durmaktadırlar. Bazı  arkadaşlarım  derin dondurucudan  çıkardıktan sonra  büyük  çöp  poşetlerine sarıp  sakladılar,  bazıları  güvelendi  dikkatinize..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmetoflaz - Ağustos 03, 2015, 13:14:36
Ben yalatmak için katlarla birlikte veriyorum ve halende öyle duruyorlar. Arı biraz dağınık duruyor sanki kovanda ama bu sıcaklarda üzeri katlı olması daha iyi. Eylül ekime kadar bu şekilde tutuyorum.

Arıcı bir abi de, havalar biraz serinleyince ballıkla kuluçkalık arasına çuval koy fakat 1 çerçevelik yeri açık bırak arı oradan çalışır petekleri güveden korur dedi.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: hilmiakbaş - Ağustos 08, 2015, 17:29:38
Drğerli arı ustalarım. Hasattan sonra tekrar petekleri arıya temizlemesi için kata koydum temizlediler fakat geçen sene erken yani havalar sıcak iken çıkarıp depoladığımda hepsi güve tarafından kullanılmaz hale geldi.
Şu an boş petekleri güveye yedirmemek için çıkarmadım ne zaman çıkarmalı ve nasıl korumalıyım?

GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 08, 2015, 17:50:25
Drğerli arı ustalarım. Hasattan sonra tekrar petekleri arıya temizlemesi için kata koydum temizlediler fakat geçen sene erken yani havalar sıcak iken çıkarıp depoladığımda hepsi güve tarafından kullanılmaz hale geldi.
Şu an boş petekleri güveye yedirmemek için çıkarmadım ne zaman çıkarmalı ve nasıl korumalıyım?

GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Hoşgeldiniz foruma, buyurun bütün bigiler burada mevcut.

https://www.aricilik.gen.tr/index.php?topic=3403.0
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 11, 2015, 21:45:25
 sağımdan sonra peteklerimizi mum güvesinden  tuz ile  koruyabilir miyiz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ağustos 11, 2015, 22:46:30
sağımdan sonra peteklerimizi mum güvesinden  tuz ile  koruyabilir miyiz.

Baharda kullanırken nasıl temizleyeceksiniz.

Geçen yıl tuzlu suyla yıkayan vardı ama sonucu ne oldu bilemiyoruz.Güve kelebeği çiçek tozlu peteklere geliyor....
Çiçek tozu emici olduğundan tuz nemlenince tuzunu  emer.
Baharda asıl gerekli olan çiçek tozu olunca: arılar tuzlu çiçek tozunu nasıl kullanacaklar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 11, 2015, 22:57:29
İdris bey sadece sizin için söylemiyorum yanlış anlamayın,

bazı arkadaşlar arılıklarında, kovan terkinden şikayet ediyorlar

kesin arının hoşlanmayacağı uygulamalar yapılyor,arılarda kovanı terkediyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 12, 2015, 13:37:54
derin dondurucum yok.soğuk hava deposu bulamadım.
 formik asit belli bir yere kadar koruyor. polenlilerde işlem devam ediyor.
 sadece arılıkta muhafaza etmem için imkanım var.
forumda uygulanan tüm yöntemleri inceledim.
imkanlarım kısıtlı olduğu için arayış içindeyim.
 geçen sene 3x10 cm mukavvalara formik emdirip ikişerli poşetlemiş ve arılıkta katlarda korumuştum.
bu baharda işlemeye başladılar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 12, 2015, 13:49:33
derin dondurucum yok.soğuk hava deposu bulamadım.
 formik asit belli bir yere kadar koruyor. polenlilerde işlem devam ediyor.
 sadece arılıkta muhafaza etmem için imkanım var.
forumda uygulanan tüm yöntemleri inceledim.
imkanlarım kısıtlı olduğu için arayış içindeyim.
 geçen sene 3x10 cm mukavvalara formik emdirip ikişerli poşetlemiş ve arılıkta katlarda korumuştum.
bu baharda işlemeye başladılar.

İdris bey

imkanlarınız kısıtlı olabilir buna itiraz etmemiz mümkün değil

ama arıcılık yapanın elinin altında küçük veya büyük bir derin dondurucu olmak zorunda.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: BillKara - Ağustos 12, 2015, 19:25:14
Bir kaç gün evvel Çanakkale ye yer bakmaya gittik. Bu vesile ile de Numan Bey ile tanıştık, balından tattım muhabbeti kadar tatlı olmasa da çok güzeldi. Orada tanıştığımiz arıcı abi peteklere formik asit püskurttüğünü anlattı, tek tek. Elleri de asitten yanmıştı.

Petekleri bir şekilde asitlesek polenlere etkisi ne olabilir?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 12, 2015, 20:18:07
ama arıcılık yapanın elinin altında küçük veya büyük bir derin dondurucu olmak zorunda.

 İbrahim bey ben eksik söyledim,
ne derin dondurucu alacak param, ne de koyacak yerim var,
tabii ki derin dondurucu almak istiyorum ama yeni düğünden çıktım seneye yine düğün var ;)
 param olsa bile koyacak yer yok maalesef. iki üç günlüğüne emaneten poşetli çerçevelerimi koyayım ücreti neyse vereyim dedim  yok oğlu yok.
poyrazda tekneniz istop edip, çapanız dibe değmediği zaman beni anlayacaksınız :)
 yerim olsa hiç bir şey yapmadan( bir kereye mahsus yaklaşık 50 tl. lık cüz-i masrafla )  ben 5000-10000 peteği korumasını biliyorum,
 ama  maalesef  şimdilik böyle idare edeceğiz.
 tecrübe böyle bir şey galiba
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 12, 2015, 20:40:04
ama arıcılık yapanın elinin altında küçük veya büyük bir derin dondurucu olmak zorunda.

 İbrahim bey ben eksik söyledim,
ne derin dondurucu alacak param, ne de koyacak yerim var,
tabii ki derin dondurucu almak istiyorum ama yeni düğünden çıktım seneye yine düğün var ;)
 param olsa bile koyacak yer yok maalesef. iki üç günlüğüne emaneten poşetli çerçevelerimi koyayım ücreti neyse vereyim dedim  yok oğlu yok.
poyrazda tekneniz istop edip, çapanız dibe değmediği zaman beni anlayacaksınız :)
 yerim olsa hiç bir şey yapmadan( bir kereye mahsus yaklaşık 50 tl. lık cüz-i masrafla )  ben 5000-10000 peteği korumasını biliyorum,
 ama  maalesef  şimdilik böyle idare edeceğiz.
 tecrübe böyle bir şey galiba

İdris bey,sizin kaç koloniniz var?

sizin drumunuzda bir sürü insan var,yokluk kötü bir durum bunları hepimiz yaşadık

insan hayatı inişli çıkışlıdır,

bizim forumdaki arkadaşlara sorsak yüzde 90 borçludur.

hiç bir zaman ümitsiz olmamak lazım.

şu 50 tl  masrafla 10.000 peteği koruma yöntemini söylesenizde yeri olanlar değerlendirse çok iyi olacak.

bunu sizden rica ediyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 12, 2015, 22:43:39
ivrindinin bergamaya yakın bir köyünde sınav sorumlusu idim.
orada profesyonelce oğulları ile birlikte arıcılık yapan bir arıcı kardeşimiz beni evine davet etti.
evin üst katı sıvasız kaba inşaat
odalar kovan, kat, boş çerçeve,kereste dolu
odanın birisi (kapı ve pencere yok, katta hiç kapı pencere yok zaten ham bina sadece üzerinde çatı var.)
 ağzına kadar sağılmış, yalatılmış çerçeve dolu.
ben diyeyim bin, siz deyin ikibin.
sadece pencerelerde 1x1 cm lik yeşil bahçe çit teli çakmış.
kapıyı da aynı şekilde.
sadece fareye karşı önlem.
başka hiç bir uygulama ve ilaç yapmıyorum dedi.
mum kurdu vurmuyormu dediğimde oluşan kurtçukları sarıca arılar etçil olduğu için bulup yiyor.
rüzgar kapıdan girip bacadan çıkıyor her taraf açık :)
başka bir işleme gerek yok dedi.
 odanın görünümü aynen böyleydi : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207050786208799&set=a.3960831179927.2171029.1254721154&type=1&theater
 maliyete gelince 1x1 cm yeşil çit telinin( en 1 mt. ) metresi 6 tl. idi  iki pencere bir kapıya ne kadar gider (tahmini 6mt. gitsin)
(işçilik hariç. zaten arıcı dediğinin eli keser tutar, tutmazsa arıcıyım demesin :) )
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 12, 2015, 22:48:59
hiç bir zaman ümitsiz olmadım şükürler olsun.
en fazla eritir mum olarak satarız.
çerçeveleri dört tarafından tahtaya vurup sarsınca hareketleniyorlar beyaz naylona epey döküldüler  :)
tamamen yok etmesek de epey bi azaldılar sanırım :)
 kelebekleri formikten kıpırdayamıyor petek üzerinde ezip öldürüyorum ama çerçevelerden tırtılları tek tek güneşe doğru tut kımıldayanı bul, çok meşakkatli
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmetoflaz - Ağustos 12, 2015, 23:26:48
İdris abi kovan sayınız 6 gözüküyor. Buna dayanarak yorum yapacağım.

Buzdolabının derindondurucu kısmını yenge hanımdan 3-4 günlüğüne rica edebilirseniz işinizi görecektir.

Benim bu yıl aldığım petekli ballar birkaç gün odada poşetsiz kalınca güve düştü.

Annemden rica ettim 2 günlüğüne buzluğu boşalttı. Çabuk bozulacakları kapağa falan yerleştirdi geri kalanı alta, dolabıda turboya aldım.

petekli balları dondurucu kısma yerleştirip 6-8 saat beklettikten sonra cesetlerin temizlenmesi için 2 günlüğüne arılara geri verdim aldığımda tertemizdi.

Sizde dolaptan çıkarır çıkarmaz ambalaj poşetine birer ikişer koyup ağızlarını kapatsanız çözüm olur sanırım.

1 kg tek çerçeve alan poşeti 7 tl'ye almıştım.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 13, 2015, 11:35:06
İbrahim TURAL bey umarım ivrindili arıcı arkadaşın yaptığı uygulama işinize yaramıştır.
 ama Murat AKIN hocam haricinde yazılanlar maalesef yarama merhem değil.
Ahmet OFLAZ kardeşim  o seçenek aklımda, ama devre dışı :(
söylediğim gibi arılıktan başka yerde koruma imkanım yok.
bu arada tuz ile uygulama yapan arkadaşlar yaptıkları uygulamaları ve sonuçlarını yazarlarsa sevineceğim.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: tural55 - Ağustos 13, 2015, 11:46:55
İdris bey,

Ben o bilgiyi kendim için istemedim,forum için istedim,

eğer etkili bir yöntemse herkezin işine yarar diye düşündüm.

benim busene dondurucuya koyacak kadar bile peteğim yok zaten.

ancak fazla peteğim olsa bile

ivrindili arıcının yaptığını uygulayacak kadar cesaretim yok doğrusu

Allah korusun kurt üretme deposu gibi de olabilir.

cesareti olan uygulayabilir tabiki.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 13, 2015, 18:36:49
Elinizde hiç bir imkan yoksa ,arılara yalattıkdan sonra çok eski petekleri imha edin,sekiz çerçeve olarak katlara dizin aralıklı olsun alttan hava alsın üstten hava alsın,serin yerde olsun ,dört beş katlı olsun üst kısmına formik asiti en azından hava serinleyene kadar korsanız az bir kayıpla petekleri saklamış olursunuz.

Ceviz yaprağının faydalı olduğunu söylüyor arkadaşlar hatta bir yakınım ama onun deposu buz dolabı gibi serin  :)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ağustos 13, 2015, 22:16:08


Ceviz yaprağının faydalı olduğunu söylüyor arkadaşlar hatta bir yakınım ama onun deposu buz dolabı gibi serin  :)

Ceviz yaprağını çerçevelerin üzerine yayınca hava akımını önlüyor.

Bu şekildeki yayılmış ceviz yaprağının hiç yararı yok.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 13, 2015, 22:22:31
sayın mustafa kemal bey dediğiniz uygulamayı yaptım.
aluminyum sinek telini katın altına çaktım.ikinci kontrolde  tel üzerine gazete kapattım formik  buharı zayi olmasın diye.
 çerçeveleri her kata 8 erli dizdim.
üzerine yine tel kapattım. onun üzerine üst şerbetliği ful 85 lik formik doldurup kapattım sonuç sıfır.
 serin yer yok arılıkta :(
 
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 14, 2015, 09:52:11
sayın mustafa kemal bey dediğiniz uygulamayı yaptım.
aluminyum sinek telini katın altına çaktım.ikinci kontrolde  tel üzerine gazete kapattım formik  buharı zayi olmasın diye.
 çerçeveleri her kata 8 erli dizdim.
üzerine yine tel kapattım. onun üzerine üst şerbetliği ful 85 lik formik doldurup kapattım sonuç sıfır.
 serin yer yok arılıkta :(
Gazete hava akımını kesmiştir İdris.

Serin yer hava akımı aralıklı diziliş ,hava akımını kesmeyecek şekilde ceviz yaprağı ,az az buharlaşacak şekilde formik asid.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Nariçi - Eylül 19, 2015, 14:55:05
Mum güvesi temiz zannettiğim boş kovana koyduğum peteklerde de örümceklenme yapmış 10 çıta daha heba oldu ..Bunları ne yapmam lazım, kenarda birazda ballı petekler de vardı ? şimdi ne yapacağımı düşünüyorum ! Bahçedeki ağaçla kurtlu petekleri teker teker astım. bazılarını temizledim zannediyorum ama işe yaramazlar !!
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Eylül 19, 2015, 20:39:32
Mum güvesi temiz zannettiğim boş kovana koyduğum peteklerde de örümceklenme yapmış 10 çıta daha heba oldu ..Bunları ne yapmam lazım, kenarda birazda ballı petekler de vardı ? şimdi ne yapacağımı düşünüyorum ! Bahçedeki ağaçla kurtlu petekleri teker teker astım. bazılarını temizledim zannediyorum ama işe yaramazlar !!
Kurtlananları atmalısın Bal kısmını kesip al gerekirse arılara ver.

Bir daha ki sefere kutu içerisine koyduğun peteklere formik asit sık içerisine az da olsa dök..

Dışarıda havalandırmalı bir şekilde bekletiyorum petekleri bol bol formik asit sıktım çerçevelere.

On beş gün sonra tekrarlayaçağım bakalım ne olacak.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 19, 2015, 21:18:28
Mum güvesi için blogumda bahsettiğim organik güve ilacını kullanabilirsiniz.
Oldukça etkilidir ve çok ucuzdur. Organik olduğundan kalıntı süresi sıfır gündür. arıya da insana da zararı yoktur. etkisi bir yıldan fazla sürer (çerçeveyi kullanmadığınız sürece güve yumurta atsa bile larvaları petek üzerinde yaşayamaz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Eylül 19, 2015, 22:04:07
Mum güvesi için blogumda bahsettiğim organik güve ilacını kullanabilirsiniz.
Oldukça etkilidir ve çok ucuzdur. Organik olduğundan kalıntı süresi sıfır gündür. arıya da insana da zararı yoktur. etkisi bir yıldan fazla sürer (çerçeveyi kullanmadığınız sürece güve yumurta atsa bile larvaları petek üzerinde yaşayamaz.
Osman bloğunu nerede bulacağız kaldı ki buradan da bizi aydınlatmalısın.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Resul YAMAN - Eylül 19, 2015, 22:16:33
bahsettigi tarımsal ilaç !!
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 19, 2015, 23:09:45
http://osmanhocaoglu.blogspot.com.tr/2014/12/mum-guvesi-ile-mucadele-yontemleri.html

buradan okuyabilrsiniz.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: HAKAN İNANÇ - Eylül 22, 2015, 20:02:54
insektisit ne demek?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Eylül 22, 2015, 20:42:39
insektisit ne demek?

Böcek öldürücü.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 22, 2015, 21:42:47
böcek öldürücü olarak ruhsat almış toprak bakterisi, tamamen zararsızdır. şiddetle tavsiye ediyorum. Yahu B401 deki bakterinin aynısı işte. paketi küçültüp fiyatı büyütünce arı ilacı olarak satılabiliyor
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mnevsehir - Eylül 22, 2015, 22:29:15
B401 Güve kontrol ilacı içeriğinin zararsız Bacillus thuringiensis bakterisi olduğu ürünün emniyet broşüründe belirtiliyor.

http://www.vita-europe.com/ (http://www.vita-europe.com/)   Ürün Ana sayfa

http://www.vita-europe.com/wp-content/uploads/B401_MSDS.pdf (http://www.vita-europe.com/wp-content/uploads/B401_MSDS.pdf)   Ürün Emniyet Broşürü

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis (https://tr.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis)  Bakteri hakkında bilgi


Ürün Emniyet Broşüründe kimyasal kod numarası verilmiş. ( 68038-71-1 Bacillus thuringiensis )

Bu koda ait kullanılan ilaç.


http://www.sanliurfahsm.gov.tr/files/subeler/cevre/biyosidal_izinli_urunler.pdf (http://www.sanliurfahsm.gov.tr/files/subeler/cevre/biyosidal_izinli_urunler.pdf)


Bu ilaç ikame olarak kullanılabilir mi?

http://ticiz.com/p898303-aquabac-200-1kg.html (http://ticiz.com/p898303-aquabac-200-1kg.html)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 23, 2015, 00:41:19
hayır,

BT aizava ve BT kurstaki güve larvalarına karşı etkilidir.
bu kapsamda araştırın derim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: nevzatkayacık - Ekim 14, 2015, 20:56:32
Sayın arıcı arkadaşlar,
5 adet kovanı sera naylonu içine hapsettim. 250 cc % 85 formik asit tabakta koydum.Kabarmış peteklerin korunması için yeterlimi sizce?
Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Ekim 14, 2015, 21:00:30
havalar soğuyana kadar asit devam etmeli, ara sıra kontrol et bitince tamamla. havalar soğudumu tamamdır.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ctct - Ekim 15, 2015, 00:11:54
Mum güvesi için blogumda bahsettiğim organik güve ilacını kullanabilirsiniz.
Oldukça etkilidir ve çok ucuzdur. Organik olduğundan kalıntı süresi sıfır gündür. arıya da insana da zararı yoktur. etkisi bir yıldan fazla sürer (çerçeveyi kullanmadığınız sürece güve yumurta atsa bile larvaları petek üzerinde yaşayamaz.
Osman Bey, önerdiğiniz yöntem gerçekten önemli. Ancak bir konuya açıklık getirmenizi rica edeceğim.

Ürün prospektüsünde

"DİKKAT
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ. İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ. KORUYUCU ELBİSE VE ELDİVEN KULLANINIZ. İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ. DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ. İLAÇLANMIŞ SAHAYA 4 SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVİSYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR"

yazıyor. Yukarıdaki metin Agree 50 WG prospektüsünde büyük harflerle yazıldığı ve alttaki cümle kırmızı renkle yazıldığı için aynen yazdım. Lütfen bu konuya da bir açıklık getirelim.

Saygılarımla
Celal TONBUL
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Ekim 15, 2015, 14:11:06
Bahsedilen ürün resmi olarak, pestisit ruhsatı almış olduğu için, üzerinde tüm uyarı ve etiket bilgilerini taşımak zorunda. Yoksa piyasaya çıkamaz.

Üründeki bakteri ile ilgili insanlar tarafından yenme testleri bile yapılmış,  herhangi bir sıkıntı olmamış. Aşağıdaki linkte yar ve Cornell üniversitesi pestisit yönetimi programı tarafından hazırlanmış alan belgeyi okursanız, zararsız bir bakteri olduğunu görürsünüz.


http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/24d-captan/bt-ext.html
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ctct - Ekim 15, 2015, 18:25:09
Yani,
Her insektisit için yazılması gereken standart koruyucu önlemler yazılmış. Osman Bey çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl Agree denen ilacı temin edebilirsem kullanacağım. Bu yıl bütün çıtaları derin dondurucudan geçirip, meyve kasalarına koyup mobilya koruyucu stretcle sardığım için sorun yaşamıyorum. Gelecek yıl BT kullanmayı düşünüyorum. Önerdiğiniz yöntemi deneyeceğim.

Teşekkürler.
Celal Tonbul
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Muzaffer Tasdemir - Ekim 15, 2015, 22:30:44
Bahsedilen ürün resmi olarak, pestisit ruhsatı almış olduğu için, üzerinde tüm uyarı ve etiket bilgilerini taşımak zorunda. Yoksa piyasaya çıkamaz.

Üründeki bakteri ile ilgili insanlar tarafından yenme testleri bile yapılmış,  herhangi bir sıkıntı olmamış. Aşağıdaki linkte yar ve Cornell üniversitesi pestisit yönetimi programı tarafından hazırlanmış alan belgeyi okursanız, zararsız bir bakteri olduğunu görürsünüz.


http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/24d-captan/bt-ext.html
Osman Bey, Kücük bir sorum olacak,Benzeri bir konu gecen sene bizim Dernekte bir sunumda islendi,direk alakali degil,ancak;Kovan actigimiz zaman,Cerceveyi/Cerceveleri yere,Topraga dayiyoruz ya.bunun saglikli olmadigi,
Topraktan bulasan bir bakterinin,Bal üzerinden, Cocuk sagligini etkiledigi söylendi.
Söz konusu bakteri,ayni bakteri degildir heralde..
Selamlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hasan Durmaz - Ekim 15, 2015, 22:51:49


bunu ogrendigim iyi oldu birdaha yere temas yok.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ekim 15, 2015, 22:59:05
Uzmanlara göre 23 çeşit yavru çürüklüğü hastalığı varmış.

Bunların bol bulunduğu yer toprak olduğuna göre yere çerçeve koymak yanlış bir durum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: nevzatkayacık - Ekim 19, 2015, 09:18:52
Sayı Osman Hacıoğlu ,

Güve mücadelesi ile ilgili verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Suyun Ph değerini ölçemiyoruz. Sizce en üst değer olan 39 gr/100 lt. olarak limon tuzu kullansak aynı değerlere ulaşır mıyız?

Saygılarımla.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Ekim 19, 2015, 09:58:25
muhtemelen çok düşük bir ph ya getirirsiniz suyu, çünkü ph aritmetik değil logaritmik olarak değişiyor. o yüzden, suyunuzun ph sını bilmeniz daha iyi olurdu. Muhtemelen 7-8 arası bir ph sı vardır suyunuzun. Şöyle söyleyeyim çaydanlıklarınızın kireç tutma miktarı nedir? hiç kireç olmuyorsa ph nız 7 nin altındadır. asitliği çok yükseltirseniz bakterileri daha baştan öldürürsünüz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ctct - Ekim 19, 2015, 13:17:45
Sayı Osman Hacıoğlu ,

Güve mücadelesi ile ilgili verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Suyun Ph değerini ölçemiyoruz. Sizce en üst değer olan 39 gr/100 lt. olarak limon tuzu kullansak aynı değerlere ulaşır mıyız?

Saygılarımla.

Nevzat Bey,
piyasada satılan içme sularının çoğunda Ph 7 nin altında bunlardan alıp kullanın.

Bu linkte genel bir liste paylaşmıştım.

https://www.aricilik.gen.tr/index.php?topic=10198.msg258744#msg258744

İyi çalışmalar dileklerimle.
Celal Tonbul
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Yusuf Güloğlu - Haziran 20, 2016, 13:45:13
Geçen yıl petekleri önce derin dondurucuya koyup sonra poşetlemiştim. Bir miktar güve oluşumunun yanı sıra peteklerdeki ıslaklıktan dolayı peteklerin bir kısmının çürümesini gözlemledim.
Mum güvesinden koruma için boş petekleri derin dondurucuya koyarken; Petekleri poşete koyarak dondurucuya koymanın bir mahsuru olur mu acaba.
Poşetlerin içinde nemlenme olur mu?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 11, 2016, 20:25:08
Bal taşıma sandıklarının içerisine sağılmış ve yalatılmış petekleri koysak içerisine formik asit ve kapağın altına naylon ile hava almasını kessek

mum güvesinin oluşumunu kesermiyiz deneyen varmı.

Deneyeyim mi ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 12, 2016, 10:30:30
Bal taşıma kablarında veya dondurucu da saklaya bilirsiniz bal taşıma kabının etrafını bantla kapatarak saklaya bilirsiniz..

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 12, 2016, 10:51:15
Bal taşıma kablarında veya dondurucu da saklaya bilirsiniz bal taşıma kabının etrafını bantla kapatarak saklaya bilirsiniz..

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
İsmail içine formik döküp saklayan varmı  başarı nedir ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmetoflaz - Ağustos 12, 2016, 14:37:32
Eritilecek olanları ıskartaya ayırdım geri kalanının tamamı bir aydır arıların üzerinde tutuyorum ballıklarda.

Havalar çok sıcak ama kovanların önünde sakal veya püskürme olmuyor sıcaktan gayet iyi koruyor.

Ekim ayına kadar bu halde tutacağım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Numan Yıldıran - Ağustos 12, 2016, 14:45:57
Bu sene rahat ettik, çerçeveler ayrıldı, katlara kondu soğuk hava deposuna teslim edildi. Mart 15 te almak üzere. Kat başı 7 lira sezon ücreti.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ağustos 12, 2016, 21:38:05

mum güvesinin oluşumunu kesermiyiz deneyen varmı.

Deneyeyim mi ?

Kapalı ortamda oksigen bitecek diye düşünüyorsunuz.

Petek güvesinin yaşam döngüsünde oksigenin önemi ne kadardır onu araştırmak gerekir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 12, 2016, 22:48:52
Kapalı ortamda oksigen bitecek diye düşünüyorsunuz.

Petek güvesinin yaşam döngüsünde oksigenin önemi ne kadardır onu araştırmak gerekir.
Hocam formik kapalı kalınca uzun süre etkisi kalır düşüncesindeyim böylelikle kurtlanma olmaz düşünüyorum.Kullanmaya başladığımızda acık

havada organik olduğu için uçar ve zararı olmaz diye biliyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 13, 2016, 01:14:14
İsmail içine formik döküp saklayan varmı  başarı nedir ?

ben formik asit kullanmıyorum..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ağustos 13, 2016, 16:22:13
Arı zaralılarının savaşında bence en etkili ilaç formik asit.

Sırlanmış petek gözü içindeki varrao etkilediğine göre, koza içindeki petek güvesi kurtçuğunu da etkiler.

Bal taşıma kapları sızdırmaz olarak kolay kapatıldığından içine konulan peteklerdeki zararlılara etkiside kolay olabilir.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İdris ÖZDEMİR - Ağustos 13, 2016, 21:54:26
Bal taşıma sandıklarının içerisine sağılmış ve yalatılmış petekleri koysak içerisine formik asit ve kapağın altına naylon ile hava almasını kessek

mum güvesinin oluşumunu kesermiyiz deneyen varmı.

Deneyeyim mi ?

olumsuz.
ben geçen sene denedim.80 kadar peteği elek misali yaptılar.
nisana kadar iyi gitti havalar ısınınca formik kar etmiyor. katın altına ince metal pencere teli çaktım her kata 9 tane çerçeve koydum.
3 kat en üzerine de yine tel koyup telin üzerine şerbetlik koyarak 85 lik formiği fulledim.
eee altı üstü telli kelebek giremez, şerbetlikte ful 85lik formik.
yan gel osman on dönüm bostan :(
 kazın ayağının öyle olmadığını öğrenmiş oldum.
 bu sene her şey negatif, petek işletemediğim ve sağım yapamadığım için boşta çerçevem de yok rahatım :)
 seneye derin dondurucu alacağım,poşetleyip dondurucuya.
bir arıcı a.... hapı kullanıyorum dedi, hemen onunla muhabbeti kestim ;)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 13, 2016, 22:33:04
olumsuz.
ben geçen sene denedim.80 kadar peteği elek misali yaptılar.
nisana kadar iyi gitti havalar ısınınca formik kar etmiyor. katın altına ince metal pencere teli çaktım her kata 9 tane çerçeve koydum.
3 kat en üzerine de yine tel koyup telin üzerine şerbetlik koyarak 85 lik formiği fulledim.
eee altı üstü telli kelebek giremez, şerbetlikte ful 85lik formik.
yan gel osman on dönüm bostan :(
 kazın ayağının öyle olmadığını öğrenmiş oldum.
 bu sene her şey negatif, petek işletemediğim ve sağım yapamadığım için boşta çerçevem de yok rahatım :)
 seneye derin dondurucu alacağım,poşetleyip dondurucuya.
bir arıcı a.... hapı kullanıyorum dedi, hemen onunla muhabbeti kestim ;)
İdris bizim dediğimizile senin uygulaman aynı değil.

Bizim uygulamamızda güvenin tek alaçağı nefes var oda formik.  :)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 13, 2016, 22:37:07
Arı zaralılarının savaşında bence en etkili ilaç formik asit.

Sırlanmış petek gözü içindeki varrao etkilediğine göre, koza içindeki petek güvesi kurtçuğunu da etkiler.

Bal taşıma kapları sızdırmaz olarak kolay kapatıldığından içine konulan peteklerdeki zararlılara etkiside kolay olabilir.
Hocam bu güzel bilgilerinizden dolayı ellerinizden öperim,saygılar sunarım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: alper demir - Ağustos 14, 2016, 00:56:59
https://www.aricilik.gen.tr/index.php?topic=3706.0

bu konunun 1. sayfası çok güzel bilgiler içeriyor. Halil bey güzel yazmış.

benimde elimde bir miktar kabarmış petek var.

içlerinde kurtçukların olduğu da var.

yarın tehlikede olanlara plastik bal taşıma sandığı içinde formik denemesi yapacağım.

tehlikenin olmadıklarına da derin dondurucuda 3-4 saat tutup sandıklara alacağım fırsatım olursa yarın fotolarıda çekip paylaşıcam buradan.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: alper demir - Ağustos 14, 2016, 01:05:06
ben geçen sene denedim.80 kadar peteği elek misali yaptılar.
nisana kadar iyi gitti havalar ısınınca formik kar etmiyor. katın altına ince metal pencere teli çaktım her kata 9 tane çerçeve koydum.
3 kat en üzerine de yine tel koyup telin üzerine şerbetlik koyarak 85 lik formiği fulledim.
eee altı üstü telli kelebek giremez, şerbetlikte ful 85lik formik.
idris bey formik asit % 65 buharlaştığı zaman aşağı çöker

formik asit % 85 buharlaştığı zaman yukarı çıkar.

sizin uygulamanızda 3 katı doldurdum en üste % 85 i fulledim diyorsunuz.

o formiğin peteklere en ufak teması olmamıştır muhtemelen.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 14, 2016, 12:00:43
donbdurucuda bekletmek en temiz ve en rahat iş,bende 2,5 metrelikdondurucu var,şeffaf büyükceket poşetlerine sarıyorum bütün kış dondurucada kalıyor,kullanacağım zamaman 10dakka önce çıkarıyorum..tertemiz hazır..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: alper demir - Ağustos 14, 2016, 18:14:43
balkonda duran kabarmış peteklerim vardı. bu kadar ilerlemiş olabileceğini tahmin etmiyordum bazılarında resmen otoban kurmuşlar. uygulamanın işe yaradığını göstermesi açısından güvenin solucan halinde olan petekleri gözlemlemek daha kolay olur diye düşünüyorum.

(http://i.hizliresim.com/mE8R31.jpg) (http://hizliresim.com/mE8R31)

hasarlı petekler

(http://i.hizliresim.com/0y2rE8.jpg) (http://hizliresim.com/0y2rE8)

dikkatli bakılınca ortada solucanın gölgesi görülüyor.siyah olanlarda dışkısı.
(http://i.hizliresim.com/oEzyOb.jpg) (http://hizliresim.com/oEzyOb)

zarar görmüş peteklerle bitişik durumda duran beyaz bir petek ama üzerinde gözle görülür bir hareketlilik yok. petekleri renklerine ve polen durumuna göre ayırmak bu açıdan önemli.
(http://i.hizliresim.com/MklRVg.jpg) (http://hizliresim.com/MklRVg)

8 tane zarar görmüş peteği bal taşıma sandığı denilen plastik kutuya doldurdum.
(http://i.hizliresim.com/9GpbbN.jpg) (http://hizliresim.com/9GpbbN)

kullandığım formik asit % 65 bu şişenin kapağını 4-5 ay kadar önce açmıştım ilk defa umarım etkisini kaybetmemiştir.
(http://i.hizliresim.com/by49Zm.jpg) (http://hizliresim.com/by49Zm)

buharlaştırma aparatı 2 tane koydum, yaklaşık olarak ikiside 16-17 ml çekti toplamda 30-35 ml arası formik verdim.
(http://i.hizliresim.com/qE2ynq.jpg) (http://hizliresim.com/qE2ynq)

kapağını kapatıp üzerine ağırlık koydum hava sıcaklığı 30-40 derece arasıdır tahminen gündüz vakitlerinde. 2-3 gün sonra açıp kontollerimi yapacağım.
(http://i.hizliresim.com/kEY0a9.jpg) (http://hizliresim.com/kEY0a9)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: H.VOLKAN YAMAN - Ağustos 15, 2016, 08:54:34
Bende de güve tarafından tahrip edilmiş kabarmış petekler var.
Dondurucuda 2 gün beklettikten sonra poşete koyup açık taraflarını bantlıyorum.
Bu işi yaptığım çerçeveler boş kovanların içinde duruyor.
Bu çerçevelere güve tekrar gelir mi acaba ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: aliarslanXP - Ağustos 16, 2016, 20:18:57
Bu bal taşıma kaplarının kapağı hava almayacak şekilde olsa  buzdolabı  gibi birkaç kapta muhafaza edilebilir. Silikon ile denemeyi düşünüyorum.

VSP250s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Şevket Topal - Ağustos 16, 2016, 21:47:15
Boş petekleri depoya kaldırıp her yeri kapatıp kükürt yakıyormuşlar güve olmazmış ben boş katlara boş petekli kabarmışları koyup üstüste istifleyip güve otu koyuyorum yine yiyorlar bu sefer karpit deneyeceğim
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 16, 2016, 21:51:08
Bu gün başladım plasatik kablara koydum  üstten formik gelişi güzel döktüm hem çerçevelere geldi hem tabana döktüm naylonla kapağı

kapattım.Bir ay sonra belki tekrar formik dökerim.Bu sefer başarılı olacağıma inanıyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Hüsrev Yücekaya - Ağustos 18, 2016, 02:19:45
Boş petekleri depoya kaldırıp her yeri kapatıp kükürt yakıyormuşlar güve olmazmış ben boş katlara boş petekli kabarmışları koyup üstüste istifleyip güve otu koyuyorum yine yiyorlar bu sefer karpit deneyeceğim
Şevket abi kükürt ü rahmetli dedem de uygulardi siz yazınca aklıma geldi

Dört adet tuglayi  ikişer olarak  yana yana koyup üzerine balliklara dizdigi kabarmış boş petek leri yerleştirdikten sonra 3 adet balığı üst üste koyup kapağı kapatirdi

Tepsi gibi boş bi kaba mangal kömürünü  yakıp köz olunca bi avuç kükürt koyup Tuglalarin boşluğuna koyardi çıkan kükürt dumanını teneffüs etmemek şartıyla balliklarin içine dumanın girmesini sağlardi sorduğumda güve için yaptığını söylemişti

Tabi bu kükürt dumanı ne kadar sağlıklı petek te kalıntı bırakırımi bilemiyorum

Ben dondurucuda bir gün bekletip posetliyorum daha sonra rafta bekliyo zamanı gelince kullanıyorum  dondurucuda bekleyen petekler imde hiç güve görmedim 

 

SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Şevket Topal - Ağustos 18, 2016, 07:56:25
Yeni uygguladığım bir yöntem bakalım nasıl sonuç verecek 4 adet ballık katlara kabarmış boşları koyup en üstteki ballığa bir adet kayık yemlik %85lik formik koydum yarıya kadar üstünü kapattım bu şekilde terasa 4katlı 10 adet 40 ballık yerleştirdim formik verdim bir kaç gün sonra kontrol ederim bir uygulama daha yaparım bakalı nasıl olacak koruya bilecekmiyim.Derin dondurucuyu kullanamıyorum 50kg polen koymuştum onlar var
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: H.VOLKAN YAMAN - Ağustos 18, 2016, 12:27:36
Bende de güve tarafından tahrip edilmiş kabarmış petekler var.
Dondurucuda 2 gün beklettikten sonra poşete koyup açık taraflarını bantlıyorum.
Bu işi yaptığım çerçeveler boş kovanların içinde duruyor.
Bu çerçevelere güve tekrar gelir mi acaba ?

Kendi sorumu cevaplayayım.
Dondurucudan çıkarttığım kabarmış peteklere 15 gündür güve gelmedi.
Bilgilerinize.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: alper demir - Ağustos 18, 2016, 23:56:54
Yeni uygguladığım bir yöntem bakalım nasıl sonuç verecek 4 adet ballık katlara kabarmış boşları koyup en üstteki ballığa bir adet kayık yemlik %85lik formik koydum yarıya kadar üstünü kapattım bu şekilde terasa 4katlı 10 adet 40 ballık yerleştirdim formik verdim bir kaç gün sonra kontrol ederim bir uygulama daha yaparım bakalı nasıl olacak koruya bilecekmiyim.Derin dondurucuyu kullanamıyorum 50kg polen koymuştum onlar var
Şevket hocam % 85 asit buharlaşınca yukarı doğru çıkıyor,,

ASUS_T00I-D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 19, 2016, 09:27:36
(http://i.hizliresim.com/D3EQgv.jpg) (http://hizliresim.com/D3EQgv)
(http://i.hizliresim.com/qE35Zd.jpg) (http://hizliresim.com/qE35Zd)
Kekik serptim formik döktüm sızdırmasın diyerekte poşetle kapladım eğer başarılı olursa Arıcılar yaşadı üzerine birde ceviz yaprağı koyaydım

iyiydi,bir ay sonra kontrol ederken düşünüyorum koymayı.

Başarılı olacağına neden inanıyorum bu kadar baskılı bir alanda formiğin yakıcılığına dayanacak mahlukat olduğunu sanmıyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail koca - Ağustos 19, 2016, 19:09:20
İyi günler

Bir arkadaşımız Buzhaneye kasası 3 liradan buzhaneye koydum diyor.

şimdi hesap yapalım.

1-uykumuz kaçmaması için

2-asit veya kükürte maruz kalmamak için

yine de elden gidiyorsa çok uçuz
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Çetin BOZKURT - Ağustos 19, 2016, 22:03:02

 Geçen yıl kovanların üstüne geniş bir kapta formik  çeviz yaprağını her kat arasına koyduk   

 Formik asit tam anlamıyla buharlaşmamış tı . Baharda açtığımızda zayiyat oldu....

 Bu sistemin uygun olmadığını gördük...Kovanlar da  hava sürkülasyonu olduğundan formik etkili değil.

   Mustafa Kemal abinin yapmış olduğu plastik kaplarda formik uygulamasının etkili olacağını düşünüyorum.

  ama bununda bir defa yapılıp bırakılmamalı erken baharda havalar  ısınınca tekrar formik uygulanıp kontrol edilmeli .
(http://i.hizliresim.com/QQRBNj.jpg) (http://hizliresim.com/QQRBNj)
 
  İmkanlar var ise en güzeli ama bu her bölge için uygun değil..

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 19, 2016, 22:10:24
Çözümleri Arılıkta bulmak prensibi geliştirmek istiyorum belkide bizde uygun fiyata soğuk hava depoları bulabilirdik.

Formiği tekrarlama çok kolay kapağı aç ve dök.

Bu uygulamada peteği kullanırken formikten hiç kalıntı kalmaz umarım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Halil BİLEN - Ağustos 20, 2016, 17:42:49
Çok ilginç gözlemim var.

2 yıldır petekleri şu yeşil renkli arı tülünden yaptığım uyduruk Çadırlarda raflarda beklwtiyorum.

Hiçbir artı önlem almadan.

Sorunsuz gidiyor.

Hava alıyor.

Gece soğuyor.

Kelebek çadıra giremiyor.

Petekleri de hiçbir zaman açıkta bırakmıyorum tabi çadıra gelene kadar.

Aslında süreç taaa bal hasadında başlıyor.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: eskipazarlı - Ağustos 20, 2016, 18:44:42
Çok ilginç gözlemim var.

2 yıldır petekleri şu yeşil renkli arı tülünden yaptığım uyduruk Çadırlarda raflarda beklwtiyorum.

Hiçbir artı önlem almadan.

Sorunsuz gidiyor.

Hava alıyor.

Gece soğuyor.

Kelebek çadıra giremiyor.

Petekleri de hiçbir zaman açıkta bırakmıyorum tabi çadıra gelene kadar.

Aslında süreç taaa bal hasadında başlıyor.

Halil bey, gözlemlediğime göre, genellikle güveler polenlerin dibinden kurtçuk olarak çıkıp faaliyete geçiyor.

Hiç bir artı önlem almadığınıza ve kurtlanma da olmadığına göre kelebekler yumurtaları daha sonra mı polenlere yerleştiriyor acaba?.

Yani petekleri kovandan çıkardıktan sonra.

Çıtalar kovanda iken polenlerin yerleştirilmesi esnasında bir şekilde yumurtaların bırakıldığını tahmin  ediyordum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: eskipazarlı - Ağustos 20, 2016, 18:55:01
Evvelki sene yüzlerce peteğim kurtlanıp heder olunca, siteden araştırdım ve  "derin dondurucuda bekletme" usulünü öğrendim.

Bir arkadaştan kullanılmış ufak çaplı bir derin dondurucu aldım. (buzdolabı tamircilerinde de bulunabilir)

(2 çıta bal işini gördü :) )

Burada okuduklarımı uyguladım. 1-2 gün dondurucuda bekletip çıtaları poşetledim.

250 civarında çıtalı ve çoğu polenli petekten nerdeyse hiç zayiat vermedim. Baharda hemen hemen tamamını da kullandım.

Arkadaşlara tavsiyem eski püskü de olsa bir şekilde dondurucu alıp. bu usulü uygulamaları.

En garantilisi bu anlaşılan.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 20, 2016, 20:58:15
Dediğim gibi Arılıkta sorunları çözmek prensibiyle hareket ediyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Ağustos 23, 2016, 15:20:31
Petek üzerin veya araların formik asit, ceviz yaprağı, kekik gibi kokulu maddeler koymak güve kelebeğinin gelmesini yumurta atmasını engelleyebilir fakat petek üzerinde önceden atılmış yumurtanın çatlamasını engellemez..
Arıcının sorunu da bu zaten.
Derin dondurucuda bekleyen peteğin içerisinde bulunan yumurtaların çoğu saklama süresine bağlı olarak imha ediliyor.
Petekleri saklarken kuru ve nemsiz olarak saklarsanız küflenmesinin önüne geçersiniz.
Bir sene petekleri süzdüğüm gibi klimalı petek odasında muhafaza ettim pişman oldum.
Amacım baharda bal bulaşığı petekleri verip arıyı ödüllendirmekti.
Bal bulaşığı olan petekler ortamdan aşırı nem çektiği için ekşime ve yer yer küflenme oldu.
Saklayacağınız petekleri süzme işleminden sonra arıya kesinlikle yalattırmak suretiyle temizlettirip onarımını yaptırın.
Dondurucuda bekletme imkanı olmayan arkadaşlar ballıkların içerisine aralıklı olarak (en fazla 6-7 çerçeve) sıralayıp üst üste yığarak doğal hava akımı oluşturarak saklayabilirler.
Petek güvesi hareketli havayı hiç sevmiyor ve uygun sıcaklık olsa bile kolay kolay aktif hale geçmiyor.
Birbirine temas eden peteklerde güve hasarı çok çabuk gerçekleşiyor.
Aralıklı hava hareketi olan peteklerde güve hasarı neredeyse yok gibi.
Ballıkları üst üste koymadan önce en altını ve dizme işlemi tamam olduktan sonra en üstünü elek teli ile kapatmak gerekir.
Bu işlemi yaptıktan sonra petekleri koyduğumuz yerin havadar olmasına özellikle dikkat etmek gerekir, zira nem peteğin en büyük düşmanıdır.
Güveden kurtarayım derken küflendirip heba etmeyelim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 23, 2016, 15:34:26
Petek üzerin veya araların formik asit, ceviz yaprağı, kekik gibi kokulu maddeler koymak güve kelebeğinin gelmesini yumurta atmasını engelleyebilir fakat petek üzerinde önceden atılmış yumurtanın çatlamasını engellemez..
Arıcının sorunu da bu zaten.
Derin dondurucuda bekleyen peteğin içerisinde bulunan yumurtaların çoğu saklama süresine bağlı olarak imha ediliyor.
Petekleri saklarken kuru ve nemsiz olarak saklarsanız küflenmesinin önüne geçersiniz.
Bir sene petekleri süzdüğüm gibi klimalı petek odasında muhafaza ettim pişman oldum.
Amacım baharda bal bulaşığı petekleri verip arıyı ödüllendirmekti.
Bal bulaşığı olan petekler ortamdan aşırı nem çektiği için ekşime ve yer yer küflenme oldu.
Saklayacağınız petekleri süzme işleminden sonra arıya kesinlikle yalattırmak suretiyle temizlettirip onarımını yaptırın.
Dondurucuda bekletme imkanı olmayan arkadaşlar ballıkların içerisine aralıklı olarak (en fazla 6-7 çerçeve) sıralayıp üst üste yığarak doğal hava akımı oluşturarak saklayabilirler.
Petek güvesi hareketli havayı hiç sevmiyor ve uygun sıcaklık olsa bile kolay kolay aktif hale geçmiyor.
Birbirine temas eden peteklerde güve hasarı çok çabuk gerçekleşiyor.
Aralıklı hava hareketi olan peteklerde güve hasarı neredeyse yok gibi.
Ballıkları üst üste koymadan önce en altını ve dizme işlemi tamam olduktan sonra en üstünü elek teli ile kapatmak gerekir.
Bu işlemi yaptıktan sonra petekleri koyduğumuz yerin havadar olmasına özellikle dikkat etmek gerekir, zira nem peteğin en büyük düşmanıdır.
Güveden kurtarayım derken küflendirip heba etmeyelim.
Eyvallah ağabeyim.Harekete gecen güve formiğin yakıçılığında görev yapabilir mi?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: aliarslanXP - Ağustos 24, 2016, 01:23:26
Bu konu çok önemli lütfen iyi yada kötü tecrübelerimizi paylaşalım. En doğruyu bulmak için.

VSP250s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: AHMET KAYNAR - Ağustos 24, 2016, 12:45:05
Eski olan derin dondurucuyu deponun bi köşesine yerleştirdim.Sağım yapılmış çerçeveleri arıya yalattıktan sonra iki gün derindondrucuda bekletip poşetliyorum iki senedir bi prolem yok çok şükür. ;) ;)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Mehmet Gençünal - Ağustos 24, 2016, 18:54:09
Eyvallah ağabeyim.Harekete gecen güve formiğin yakıçılığında görev yapabilir mi?
Mustafa formik asit mum güvesi larvaları üzerinde herhangi bir etki yapar mı bilmiyorum ama kanaatim sadece koruyucu olarak kullanıldığıdır.

Formik asit veya asetik asit kullanılması güve kelebeğinin gelip yumurta atmasını engellemek için.

Zaten amaç bal sağımından sonra havalar soğuyana kadar petekleri muhafaza etmek.

Kışın sorun yok.

Baharda havalar ısınıp güve tehdidi oluşana kadar petekler kullanıma alınıyor.

Kuvvetli arıda da peteklerde yumurta olsa bile güve tehdit oluşturmaz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 24, 2016, 21:21:13
arkadaşlar,bukadarbal satıyorsunuz,iyi kötü kazanıyosunuz,3 dana sığacak büyüklükte en iti derin dondurucunun en pahalısı bile 1750 tl yi geçmez,bende bir tane var 120 petek sığıyor,artanlarıda eski ama iyi soğutan ev tipi buzdolabım var,onlara koyuyorum vehiç çıkarmıyorum,yılda 150-200 tl arası elektrik gidiyor,dondurucu kapağını sürekli açıp kapamazsan çook az yakar, ve kullancağım zaman çıkarıp 5 dakka sonra arıya veriyorum..bal alınmış petekleri yalatmada yok dondurucudan çıkar öyle verbal temiz petek temiz..iş bukadar basit..bırakın asiti masiti..bunlar doğal yöntemler değil.. 8)
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Ağustos 24, 2016, 21:53:48
arkadaşlar,bukadarbal satıyorsunuz,iyi kötü kazanıyosunuz,3 dana sığacak büyüklükte en iti derin dondurucunun en pahalısı bile 1750 tl yi geçmez,

1- balı sattığımız yok...

2- 3 dana ancak buzhanaye sığar ( 3 dana 1 ton gelir)

3- Yaz bitiyor, bir tana dondurmacıların kullandıkların alınsa yeter.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 24, 2016, 22:03:51
1.ben 16 yil kasap çalıştım.
2.bu dolabı ben kullanıyorum.uğur marka.
3.balı satıyosunuz yada dağıtıyosunuz,yada siz tüketiyonuz,sonuçta bir menfaat durumu var.

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 24, 2016, 22:04:44
Ben kendi tecrübemi başkaları faydalansın diye paylaştım..

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 24, 2016, 22:36:28
Tamam bir yer bulsak koyacak büyük bir dondurucu alırız  :)

Bu Arılıkta sorunlar çözülmeli prensibim değişmez.

Ama bu uygulama birde tutarsa o Arşimentmiydi ne onun durumuna dümeyeyim.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 24, 2016, 23:03:58
mustafa kemal abi,ben diğer yöntemleri kullandım illaki güve geliyor,güvelerdeenetkili iki yöntem,birincisi arılığıma kontrole başlarken ekipmanlarımınyanındaolmazsaolmaz ızgaralı şalamalıçakmak kullanırım 40 tlye aldım,böyle ince ve uzun ateş çıkarıyor,bir nevi cep şalaması,yumurta kelebek gördümmü anında yok ederim,genelde kenarlarda yumurtla önce,bide arı herzaman sıkışık çalışacak, diğeri dondurucu,arılığımda buz dolabı var,evimin balkonunda dondurucu,giderken ihtiyacım kadar alı kullanırm,artanı arılıktaki buz dolabına koyarım,çok memnunum tavsiye edim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Ağustos 25, 2016, 00:08:17
mustafa kemal abi,ben diğer yöntemleri kullandım illaki güve geliyor,güvelerdeenetkili iki yöntem,birincisi arılığıma kontrole başlarken ekipmanlarımınyanındaolmazsaolmaz ızgaralı şalamalıçakmak kullanırım 40 tlye aldım,böyle ince ve uzun ateş çıkarıyor,bir nevi cep şalaması,yumurta kelebek gördümmü anında yok ederim,genelde kenarlarda yumurtla önce,bide arı herzaman sıkışık çalışacak, diğeri dondurucu,arılığımda buz dolabı var,evimin balkonunda dondurucu,giderken ihtiyacım kadar alı kullanırm,artanı arılıktaki buz dolabına koyarım,çok memnunum tavsiye edim..

İsmail eşek arılar için kurduğum tuzaklara o kelebeklerden giriyor.Başarılı olacağıma inanıyorum bu ise bir devrim olur.Arıcı kurtulur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 25, 2016, 00:25:43
İnşallah faydası olur,bu guve Arıcılık için büyük bir sorun..

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: H.VOLKAN YAMAN - Ağustos 25, 2016, 12:26:39
arkadaşlar,bukadarbal satıyorsunuz,iyi kötü kazanıyosunuz,3 dana sığacak büyüklükte en iti derin dondurucunun en pahalısı bile 1750 tl yi geçmez,bende bir tane var 120 petek sığıyor,artanlarıda eski ama iyi soğutan ev tipi buzdolabım var,onlara koyuyorum vehiç çıkarmıyorum,yılda 150-200 tl arası elektrik gidiyor,dondurucu kapağını sürekli açıp kapamazsan çook az yakar, ve kullancağım zaman çıkarıp 5 dakka sonra arıya veriyorum..bal alınmış petekleri yalatmada yok dondurucudan çıkar öyle verbal temiz petek temiz..iş bukadar basit..bırakın asiti masiti..bunlar doğal yöntemler değil.. 8)
DERİN DONDURUCU Ucf 410
Dış ölçüleri : 150x70x90 cm
İç ölçüleri : 130x40x41/66 cm   
Net iç hacim : 325 litre.
120 adet çerçeve bu derin dondurucuya sığar mı ?

http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/ugur-ucf-410-ssl-derin-dondurucu-yetkili-bayi-232692883
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ağustos 25, 2016, 17:00:05
DERİN DONDURUCU Ucf 410
Dış ölçüleri : 150x70x90 cm
İç ölçüleri : 130x40x41/66 cm   
Net iç hacim : 325 litre.
120 adet çerçeve bu derin dondurucuya sığar mı ?

http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/ugur-ucf-410-ssl-derin-dondurucu-yetkili-bayi-232692883

dış ölçüler 2,20 yükseklik 70 cm 130 tane sığıyor,endüstriyel mutfak ekipmanalrı satan yerlerde bulunnur genellikle..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Deniz Aybar - Eylül 08, 2016, 17:42:27
Petekleri tüm sezon derin dondurucuda saklamak gereksiz ve masraflı. bunun yerine dondurucunun soğutma kapasitesine dikkat ederek yeterli sürede bekletip sonra plastik sandıkta bekletmek en güzeli. Elektriğe vereceğiniz parayı sandıklara ayırın. Süzülmüş bir petek 450-500 gr gelir polenli veya yalatılmamışsa 600 gr a kadar olabilir. Dondurucunun kapasitesi 15 kg dersek günde 30 peteği anca dondurur. Sanırım uygulamadaki başarısızlıklar bunu hesap etmemekten kaynaklı. Elinde dondurucu olan bir arkadaş deneyerek sonuçları yazsa pek de güzel olurdu...
Mesala 30 pek koyup sıcaklığın ne kadar zaman sonra güveye yumurtaya zarar verebilecek seviyeye düşüp, bu noktadan sonra şu kadar saat beklemek gerek denmeli. Yoksa 10 petekle 150 peteği 6 saat bekletmek aynı sonucu vermez.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: H.VOLKAN YAMAN - Eylül 08, 2016, 22:23:05
Kabarmış ballı çerçevelerimi ben 2-3 adet olarak derin dondurucuya koyuyorum.
2 gün sonra çıkartıyorum. Başka çerçeveleri koyuyorum.
Çıkarttıklarımı kalın poşete koyuyorum. Her tarafını bantlıyorum.
Şimdiye kadar bu işlemi yaptığım çerçevelere güve gelmedi.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Eylül 09, 2016, 12:58:00
Siz dondurucudan çıkardıktan sonra güvelerin unlara ulaşamayacağının garantisini veriyorsanız dondurucuyada koymanıza gerek yook..

SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: mustafa kemal alkoç - Eylül 10, 2016, 20:18:27
(http://i.hizliresim.com/0yG8YW.jpg) (http://hizliresim.com/0yG8YW)
İhmal edilmiş bir plastik taban temizliğinden (bana ayid değil tabi ) sonraki mum güveleri vs görüyorsunuz çok şanslısınız kamera görüntüleri olsaydı yüzlerce kurtun ve elime yapışıp canımı acıtacak kadar bit vari kırmızı canlılarıda görecektiniz.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Deniz Aybar - Eylül 11, 2016, 01:01:24
Kabarmış ballı çerçevelerimi ben 2-3 adet olarak derin dondurucuya koyuyorum.
2 gün sonra çıkartıyorum. Başka çerçeveleri koyuyorum.
Çıkarttıklarımı kalın poşete koyuyorum. Her tarafını bantlıyorum.
Şimdiye kadar bu işlemi yaptığım çerçevelere güve gelmedi.
Konu başında sayın Halil Bilen in iletisinden alıntıdır:
*En önemli uygulamalardan olan ve son yıllarda uygulanan düşük ısıya tabi tutma uygulamasından bahsedelim.

-15 °C ısıda 2 saat
-12 °C ısıda 3 saat
- 7 °C ısıda 4,5 saat tutulan peteklerde bulunan güve yumurtasından ergin kelebeğe kadar tüm evredeki mum güvelerinin öldüğü bildirilmektedir.


Büyük boyutlu ticari derin dondurucular özellikleri gereği -18 °C ısı üretebildiklerinden peteklerimiz bu derin dondurucularda 2 saat süreyle bile bırakılsa mum güvesinin döngüsü tamamen sona erer.
Ballı 3 petek 10 kg gelse, benim buzdolabımın dondurma kapasitesi günlük 9 kg, 20 saatte –15 düşerse 24 saat yeterli olmalı derim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Eylül 11, 2016, 20:09:14
tamam doğrudur size katılıyorumda,dondurucudantemiz birşekilde çıkardınız,daha sonra  güvenin o peteğe dokunmama garantisini elde edebilecekmisiniz, ama ben sizediyorumki dondurucuda kalıdığı müddetçe hibir güve ulaşamaz  ve sıfır kayıp, ve ve ve elektrik yakar makar muhabetine gelince bir dondurucunun kapağı zırt pırt açılıp kapanırsa tabiki çok yakar,ama güneşin vurmuyacağı  ve sıcak havalarda motoruna esinti olacağı bir dolap hiç yakmaz denecek kadarazdır,ben petekleri koyarım ve bütün kış boyunca kapağı ya açarım ya açmam,açsam bile yarısına kadaraçar hemep kaparım,dondurucunun kapak plastiklerinin yapıştığı yeri temiz tutarımki dondurucu kaçırmasın,motor otomatiyi attımı günde 1 dakika ya çalışırya çalışmaz..umarım sizlere faydalı bilgilersunabilmişimdir..teşekür ederim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Deniz Aybar - Eylül 12, 2016, 01:41:54
tamam doğrudur size katılıyorumda,dondurucudantemiz birşekilde çıkardınız,daha sonra  güvenin o peteğe dokunmama garantisini elde edebilecekmisiniz, ama ben sizediyorumki dondurucuda kalıdığı müddetçe hibir güve ulaşamaz  ve sıfır kayıp, ve ve ve elektrik yakar makar muhabetine gelince bir dondurucunun kapağı zırt pırt açılıp kapanırsa tabiki çok yakar,ama güneşin vurmuyacağı  ve sıcak havalarda motoruna esinti olacağı bir dolap hiç yakmaz denecek kadarazdır,ben petekleri koyarım ve bütün kış boyunca kapağı ya açarım ya açmam,açsam bile yarısına kadaraçar hemep kaparım,dondurucunun kapak plastiklerinin yapıştığı yeri temiz tutarımki dondurucu kaçırmasın,motor otomatiyi attımı günde 1 dakika ya çalışırya çalışmaz..umarım sizlere faydalı bilgilersunabilmişimdir..teşekür ederim..
Sadece petek saklamak için  için dondurucu varsa ve tüm kabarmışları alıyorsa şanslı azınlıktansınız. Ben kendi şartlarımda en uygun gördüğüm yöntemi anlatmaya çalıştım.
Doğru tek değildir, görecelidir.
Saygılar

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ekim 05, 2016, 20:42:43
şişmiş peteklere dondurucuda çözüm buldumda,başım başka bir dertte,bazı müşteriler mumlu bal istiyorlar,çerçeveyi şeffaf bir naylonun içinde koyup güzelce zımbalamama rağmen bugün bakınca mum güvesii gördüm :-[ >:( >:(  yaa nedir benim bu güveden çektiğim..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: HAKAN İNANÇ - Ekim 05, 2016, 20:49:15
Dondurucu da durmuş muydu bu petekler?
Benimde başıma geldi bende tekrar dondurucu da 2 gün bekletip temizliyorum.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ekim 05, 2016, 20:55:18
geçen senenin temiz petekleri,doncurucudan çıkarıp ılıdıktan sonra arıya veriyordum,sağım yaptıktan sonra açıkrenk olduğu ve müşteriler tüm çerçeve istedikleri için şeffaf poşette sıkıcaca ambalajlayıp vitrinde bıraktım iki günsonra naylonun içinde güve kurdunu gördüm,hangi ara girdi yumutladı akıl karı değil..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: vahdettin - Ekim 07, 2016, 14:32:06
sayın ismail akyüz bu güve kelebeği sizin ambalajladığınız peteğe dışarıdan girmiyor O güveler ballı peteklerden meydana geliyor örneğin ballı vede tam sırlı peteğin bazı gözeneklerde arı  önçe yarıya kadar polen koyuyor üzerine bal dolduruyor bu güveler O polenden meydana geliyor  ayrıça bir petekde polen varsa vede dondurucuda değil ise ona mutlaka güve gelir mum güvesi petkler  5 dondurucuda bekletildi sonra çıkarılıp hava almayacak şekilde ballıklara koyup aralarını gasteleyip tamamen kapattınız bu peteklere belli birsüre sonra yine güve düşüyor sık sık kontrol etmek gerekiyor kardeşim  dışarıdan gelmiyor peteklerin içindeki polenden meydana geliyor hic polen olmayan boş peteğe asla güve düşmez deneyin bakın.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ekim 09, 2016, 20:50:31
çok teşekür ederim fikriniz beni aydınlattı,artık ballı petekleri soğutucuda bir günbekletip öyle deniyeceğim.. mum güvesi arıcılık için büyük birtehdit..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ahmet hafızoglu - Ağustos 27, 2017, 07:59:56
Arıcı


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Görkem Çakır - Eylül 21, 2017, 10:58:40
Arıcı arkadaşlar konuyu baştan sonra yan bilgilerinde hemen hemen hepsini detaylı olarak okuyarak geldim. Aydınlanmasında çok faydalı olacak bazı konular var.

1. Mum güvesine önlem için önem verilen noktalardan birisi peteklerin hava akımının olacağı şekilde muhafaza edilmesi. Halil Hocanın yazdıklarında bu uygulamayla ilgili bir bilgi yok. Bu uygulamanın iyi olacağı vurgulanmış. Nedeni nedir ? Hava akımının olmasının hangi etkiyi doğuruyor da o etki güvelerin yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor ?

2.
Ama, MKA tekniği su yerine sirke ile uygulanırsa çok güzel olur.

Halil Hocamızın. 7. Sayfanın ortasındaki mesajı.  Bu mesajda ki MKA tekniği nedir ?

3.
imkanlarım kısıtlı olduğu için arayış içindeyim.
 geçen sene 3x10 cm mukavvalara formik emdirip ikişerli poşetlemiş ve arılıkta katlarda korumuştum.
bu baharda işlemeye başladılar.

Sondan bir önceki mesaj 14. sayfa. Sayın İdris Özdemir formik asiti mukavvaya emdirip kullanmış. Yaratıcı bir yöntem. Bu yöntem etkili olur mu ? İdris Bey kullandığınız teknik çok merak uyandırıcı sonuç ne oldu lütfen paylaşır mısınız ?

4.
Bir kaç gün evvel Çanakkale ye yer bakmaya gittik. Bu vesile ile de Numan Bey ile tanıştık, balından tattım muhabbeti kadar tatlı olmasa da çok güzeldi. Orada tanıştığımiz arıcı abi peteklere formik asit püskurttüğünü anlattı, tek tek. Elleri de asitten yanmıştı.

Petekleri bir şekilde asitlesek polenlere etkisi ne olabilir?

15. Sayfanın ilk mesajı. Bilge Karabay'ın mesajı çok ilgi çekici. Acaba bu işlem varroa içinde faydalı olur mu ?

5.
idris bey formik asit % 65 buharlaştığı zaman aşağı çöker

formik asit % 85 buharlaştığı zaman yukarı çıkar.

sizin uygulamanızda 3 katı doldurdum en üste % 85 i fulledim diyorsunuz.

o formiğin peteklere en ufak teması olmamıştır muhtemelen.

Alper Demir'in mesajı. Çok önemli bir konu. İlk defa karşılaştım. Bu bilgi doğru mu ?

6.
Boş petekleri depoya kaldırıp her yeri kapatıp kükürt yakıyormuşlar güve olmazmış ben boş katlara boş petekli kabarmışları koyup üstüste istifleyip güve otu koyuyorum yine yiyorlar bu sefer karpit deneyeceğim


Şevket Bey'in 18. sayfadaki mesajı. Güve Otu 'nu internette araştırdım. Mum güvesiyle hatta güveyle bile ilgili bağlantısını bulamadım. Bir bağlantı var mı ?

Arıcı arkadaşlar bu konuların aydınlatılmasının iyi olacağını söyledim. Gözümden kaçmış cevabı olan sorular varsa lütfen uyarır mısınız ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Görkem Çakır - Eylül 23, 2017, 17:42:48
Arıcı arkadaşlar konuyu baştan sonra yan bilgilerinde hemen hemen hepsini detaylı olarak okuyarak geldim. Aydınlanmasında çok faydalı olacak bazı konular var.

1. Mum güvesine önlem için önem verilen noktalardan birisi peteklerin hava akımının olacağı şekilde muhafaza edilmesi. Halil Hocanın yazdıklarında bu uygulamayla ilgili bir bilgi yok. Bu uygulamanın iyi olacağı vurgulanmış. Nedeni nedir ? Hava akımının olmasının hangi etkiyi doğuruyor da o etki güvelerin yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor ?

2.
Halil Hocamızın. 7. Sayfanın ortasındaki mesajı.  Bu mesajda ki MKA tekniği nedir ?

3.
Sondan bir önceki mesaj 14. sayfa. Sayın İdris Özdemir formik asiti mukavvaya emdirip kullanmış. Yaratıcı bir yöntem. Bu yöntem etkili olur mu ? İdris Bey kullandığınız teknik çok merak uyandırıcı sonuç ne oldu lütfen paylaşır mısınız ?

4.
15. Sayfanın ilk mesajı. Bilge Karabay'ın mesajı çok ilgi çekici. Acaba bu işlem varroa içinde faydalı olur mu ?

5.
Alper Demir'in mesajı. Çok önemli bir konu. İlk defa karşılaştım. Bu bilgi doğru mu ?

6.

Şevket Bey'in 18. sayfadaki mesajı. Güve Otu 'nu internette araştırdım. Mum güvesiyle hatta güveyle bile ilgili bağlantısını bulamadım. Bir bağlantı var mı ?

Arıcı arkadaşlar bu konuların aydınlatılmasının iyi olacağını söyledim. Gözümden kaçmış cevabı olan sorular varsa lütfen uyarır mısınız ?


Sorduğum soruların bir kısmının cevabını buldum. Bulduklarımı paylaşayım.

3. İdris Özdermir'in bahsettiği yöntem buharlaşan asit miktarının süreyle gözlenmesi çok zor olduğu için uygulaması tehlikeli anlamsız bir yöntem.

4. Değerli insan Sayın Bilge Karabay'ın bahsettiği gibi bir yöntemin varroa için uygulanması imkansız olduğu her arıcı tarafından bilinmesi iyi olacak bir bilgi. Formik asit'in arı ile teması arıya temas ettiği yüzeyde tahribata yol açıp mevcut kaybına yol açar. Mum güvesi için polenin altında kalan yumurtadaki güvelere ulaşmayan formikasit püskürtme uygulamasının bir anlamı yoktur.

5. %85 lik de formikasit te %65  formikasit te havadan ağırdır. %20 lik konusunda henüz bilgim yok.

Bunları öğrendim. Geriye kalan ile ilgili bilgilendirmeyi de öğrenince yapacağım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ekim 02, 2017, 23:36:55
büyük arılığınız varsa ya soğuk hava deposu kuracaksınız,yada küçük arılığınız varsa dondurucu yada piyasada satılan ikinci el buzdolapları var her biri 50 adet çerçeve sığıyor..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: İsmail Gümüş - Ekim 02, 2017, 23:45:44
10+ kovanı olan, balla birlikte polen de derleyen tüm arıcıların yatay dondurucu edinmesi şart bence. Kışlık nevaleyi de saklarsanız içinde, 1-2 senede amorti eder parasını. Ben bu sene farklı giderlerden dolayı alamadım ama Allah ömür verir de görürsem seneye 400 lt gibi bir hacimde alacağım inşallah.

Kovan sayısı daha fazla olanların zaten dondurucusu vardır ama yetmez muhtemelen. Onlar genelde soğuk hava depolarına götürüyorlar takip ettiğim kadarıyla.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: ismail akyüz - Ekim 03, 2017, 00:10:20
petek soğukta kaldımı asite ilaca hiç gerekte olmaz..
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Görkem Çakır - Ekim 05, 2017, 16:20:38
Osman Hocaoğlu'nun bahsettiği yöntem de kışı sert geçen bölgeler için iyi bir alternatif. Aklımızın bir kenarında bulunsun.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: bestofwesd - Eylül 12, 2018, 00:40:31
Osman Hocaoğlu'nun bahsettiği yöntem de kışı sert geçen bölgeler için iyi bir alternatif. Aklımızın bir kenarında bulunsun.
Arkadaşlar bu Osmam beyin bahsettigi mum guvesi icin Agree isimli ilaci kullanip test eden oldu mu ?

SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: cnidre - Eylül 12, 2018, 06:32:52
Merhaba,

Avrupada ve birçok yerde B401 kullanılır. Organiktir, etkili olduğu söylenir. Ben Avrupadan çok yeni 1ad satın aldım. Akşam karışımı hazırladım, bu sabah uygulayacağım.

Geçen gün tesadüfen bir grupta denk geldim (https://lh3.googleusercontent.com/Md4ia7pjMdEJ-BgFcJlRlnk1rrSjIcfpQlhssV2wL-YcW1xppT9Gca90L-K6mWc47OOlS3xo-CuRCNFKC_v3KmHippMd4wwStiU_ISz8rHvyrMnzt8Z3K6DP0zNLrzwJw49nNfpILHGkcuZHZGLzeSSMYmjljc_4kC5RlFTfYboC3wgqtx1QecEjz7SZQrmjqgrv5aaGMcrOAFw4xrLG4WHiFbnWlpWYt2Dc36ZM6r8TYUHzXeou5VY1P5xsXADc7BzVujR61EA0O4Qa5G-Ik06CMCZ4wTtnuNdIHh250Ce4i_h2I5IxtPiAAuoJEjOVM3Tk6A4FgwknPI6AVlmq46TZauYaAZRyCG68VhqxRTk18KQMoefrnZwehlz6FBvQH3ol0ngM6RREydGuLSZjf8yc2f0kjNP8cC1DP9TX6WNTUK8VTxkm4nf4R8Duu5dtM4DBi2lOFFBwUOH6pX7jyHK2yA_TzzkQ2XA6bVrbUCG1oAWmieP9jussVu_QqlfU3UYk8CQYD0x2BvEpTvIK4g0xg2uRErRbhG-p_3Gj9FSxsDfceijDeWrpVQyi3OvlG7diJOwzND4rEDt1URHpQGE6CHnfPP84q0IJEeDuqEqly4fZ4FdcUvz0ypvnJak=s673-no), benim aldığımdan daha da uygun fiyatı vardı satan arkadaşın(malum döviz durumundan dolayı benim aldığım fiyat uçtu tabi).

 İnternet üzerinden  (https://www.google.com/search?q=b401&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b) pazarlayanlar da var, hatta benim aldığım fiyatın(~130tl)baya üstünde olanlar dahi var, dikkat ediniz ltf.

Ayrıca mum güvesi hk. bilgi içeren bir   yabancı sunuma  (https://tinyurl.com/y7t4vakz) denk gelmiştim geçenlerde, paylaşmak istedim.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180912/fe1daa847f6c860e7b405ef2be9f9249.jpg)

...send from my device with using Tapatalk Pro

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: özkan yazıcı - Eylül 12, 2018, 09:54:36
Bu yıl mücadeleyi asetik asitle yaptım. Bir kez daha yapacağım sonucu umarım iyi olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Yusuf Güloğlu - Eylül 12, 2018, 16:00:25
Arkadaşlar yıllardır mum güvesi ile etkili mücadele yöntemi için uğraşıyorum.
Denemediğim metod kalmadı gibi forumda ve internette okuyup aklıma yatan yöntemleri denedim.
Sonuçta vardığım nokta:
Az arınız varsa 20-60 çerçeve alan bir derin dondurucu edinin. Polensiz (sıfır polen)  tüm çerçeveleri ikişer gün dondurucuda tuttuktan sonra poşetlerde saklayın. Kalan az yada çok polenli çerçeveleri derin dondurucudan hiç çıkartmayın. Ne yaparsanız yapın mum güvesi yumurtaları yeterince donmadığı için canlanıyor.
Yani edineceğiniz derin dondurucunun büyüklüğü saklayacağınız polenli çerçeve sayısına bağlı.
Daha çok çerçeve saklayacaklar büyük arıcı olduğundan biliyorlardır ama yine de geleneksel yöntemleri bırakıp yakınlarda bir soğuk hava deposu ile anlaşarak çerçeveleri soğuk hava depolarında saklasalar iyi olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 12, 2018, 22:08:45
Merhaba,

Avrupada ve birçok yerde B401 kullanılır. Organiktir, etkili olduğu söylenir. Ben Avrupadan çok yeni 1ad satın aldım. Akşam karışımı hazırladım, bu sabah uygulayacağım.

Geçen gün tesadüfen bir grupta denk geldim (https://lh3.googleusercontent.com/Md4ia7pjMdEJ-BgFcJlRlnk1rrSjIcfpQlhssV2wL-YcW1xppT9Gca90L-K6mWc47OOlS3xo-CuRCNFKC_v3KmHippMd4wwStiU_ISz8rHvyrMnzt8Z3K6DP0zNLrzwJw49nNfpILHGkcuZHZGLzeSSMYmjljc_4kC5RlFTfYboC3wgqtx1QecEjz7SZQrmjqgrv5aaGMcrOAFw4xrLG4WHiFbnWlpWYt2Dc36ZM6r8TYUHzXeou5VY1P5xsXADc7BzVujR61EA0O4Qa5G-Ik06CMCZ4wTtnuNdIHh250Ce4i_h2I5IxtPiAAuoJEjOVM3Tk6A4FgwknPI6AVlmq46TZauYaAZRyCG68VhqxRTk18KQMoefrnZwehlz6FBvQH3ol0ngM6RREydGuLSZjf8yc2f0kjNP8cC1DP9TX6WNTUK8VTxkm4nf4R8Duu5dtM4DBi2lOFFBwUOH6pX7jyHK2yA_TzzkQ2XA6bVrbUCG1oAWmieP9jussVu_QqlfU3UYk8CQYD0x2BvEpTvIK4g0xg2uRErRbhG-p_3Gj9FSxsDfceijDeWrpVQyi3OvlG7diJOwzND4rEDt1URHpQGE6CHnfPP84q0IJEeDuqEqly4fZ4FdcUvz0ypvnJak=s673-no), benim aldığımdan daha da uygun fiyatı vardı satan arkadaşın(malum döviz durumundan dolayı benim aldığım fiyat uçtu tabi).

 İnternet üzerinden  (https://www.google.com/search?q=b401&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b) pazarlayanlar da var, hatta benim aldığım fiyatın(~130tl)baya üstünde olanlar dahi var, dikkat ediniz ltf.

Ayrıca mum güvesi hk. bilgi içeren bir   yabancı sunuma  (https://tinyurl.com/y7t4vakz) denk gelmiştim geçenlerde, paylaşmak istedim.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180912/fe1daa847f6c860e7b405ef2be9f9249.jpg)

...send from my device with using Tapatalk Pro

b401 denilen ilaç benim dediğim ilaç zaten.
içinde aynı bakteri var.
Organiktir. Domateste kullanım süresi 0 gündür.

İster poşetine 50 tl verip 10 kişi paylaşrsınız.
ister 100 liraya bir adet b401 alıp  sadece 100 petekte kullanrsınız.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Murat AKIN - Eylül 12, 2018, 22:26:21
b401 denilen ilaç benim dediğim ilaç zaten.
içinde aynı bakteri var.
Organiktir. Domateste kullanım süresi 0 gündür.

İster poşetine 50 tl verip 10 kişi paylaşrsınız.
ister 100 liraya bir adet b401 alıp  sadece 100 petekte kullanrsınız.

Bu yoruma göre poşet ambalajı ucuz gibi duruyor, ben mi öyle anladım?

Poşetteki miktar ile bu plastik şişede miktar farkı var mı?

Poşetle alınınca korunacak çerçeve sayısı değişiyor mu?

Daha doğrusu hangisi kesemize uygun.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 12, 2018, 23:26:43
Murat hocam 1 paketi sanırım 50-60 tl civarında ve çay kaşığı hesabı ile kullanılıyor.
Çok çok daha ucuza geliyor.

Klasik arıcıyı kazıklama mantığı bu ilaçta da var.
Arıcı alacaksa 10 kat daha pahalıya satılır.

Şöye söyleyeyim.
1 şişe arkadaşın aldığı ilaçtan alırsanız 2 lt suya katarsınız.

1 paket benim bahsettiğim ilaçtan alırsanız
100 litre suya katarsıız.Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: bestofwesd - Eylül 13, 2018, 09:23:27
Murat hocam 1 paketi sanırım 50-60 tl civarında ve çay kaşığı hesabı ile kullanılıyor.
Çok çok daha ucuza geliyor.

Klasik arıcıyı kazıklama mantığı bu ilaçta da var.
Arıcı alacaksa 10 kat daha pahalıya satılır.

Şöye söyleyeyim.
1 şişe arkadaşın aldığı ilaçtan alırsanız 2 lt suya katarsınız.

1 paket benim bahsettiğim ilaçtan alırsanız
100 litre suya katarsıız.

Ben pek anlamadım ? poşet derken neyden bahsediyorsunuz ? başka bir ilaç mı ? sonuç olarak hangi ürünü nereden alıyoruz net fiyat bilgisi mevcut mu ?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: cnidre - Eylül 13, 2018, 09:52:44b401 denilen ilaç benim dediğim ilaç zaten.
içinde aynı bakteri var.


Hangi ilaçtır bu Sn.Hocaoğlu?...send from my device with using Tapatalk Pro

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: Osman Hocaoğlu - Eylül 13, 2018, 11:05:04
http://osmanhocaoglu.blogspot.com/2014/12/mum-guvesi-ile-mucadele-yontemleri.html

Konu ile ilgili 3 yıl önce yazdığım yazı.
Yazı ve altındaki yorumlarda tüm bilgiler var arkadaşlar.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: erdal yatkın - Ekim 02, 2018, 21:09:33
iyi akşamlar form üyelerinden  mum güvesine karşı  agree  kullanan arkadaş varmı
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: _ÖZGÜR_ - Ekim 06, 2018, 23:30:32
Uzun aramalar sonucunda bugün 'Agree 50 WG' yi temin edebildim. Miktarı 500 gr, kullanma talimatında da 100 litreye 100 gram kullanıldığı yazıyor. Bu itibarla 500 litre kadar ilacımız var. Umarım faydalı olur da güvesiz yıllarımız olur.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: huseyingazi85 - Mayıs 19, 2019, 09:36:28
Derin dondurucuda önce posetleyerek  en az  2 3 gün beklettigim kabarmış ballı polen li çerçevelerim bugüne kadar hiçbirsey yokken şu anda içerisinde güve yumurtaları oluştuğunu fark ettim. Ortada güve yok. Sadece güve kelebeği yumurtaları var mumlara çok fazla zarar verebilmis değil. Arılarim güç olarak iyi durumda, kolonilere bunları versem arı temizleyebilir mi?

DRA-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: cnidre - Ağustos 16, 2019, 06:27:48
Uzun aramalar sonucunda bugün 'Agree 50 WG' yi temin edebildim. Miktarı 500 gr, kullanma talimatında da 100 litreye 100 gram kullanıldığı yazıyor. Bu itibarla 500 litre kadar ilacımız var. Umarım faydalı olur da güvesiz yıllarımız olur.
Özgür Bey merhaba, geçen sene Agree uygulamasından memnun kaldınızmı acaba?

...send from my device with using tapatalkPro.

Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: _ÖZGÜR_ - Ağustos 16, 2019, 11:35:58
Merhaba, geçen yıl uygulamayı ekim ayı ortalarında yapmıştım, havalar soğumaya başlamıştı. İlk baharda kullanmama gerek kalmadı sıcakları görmeden petekleri kullandım. Net bir şekilde karar verebilmek için önümüzdeki eylül sonunu bekliyorum. Olumlu olacağı kanısındayım. Bilgilendirme yaparım.
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: HAKAN İNANÇ - Ağustos 17, 2019, 01:21:19
Satmak için ayırdığımiz ballı cerceveleri güveden nasıl koruyabiliriz?
Geçen sene derin dondurucuda 2-3 gün beklettiklerimde bile guvelenme olmuştu...
Sırf bu yüzden petekli bal satmak istemiyorum.
Bı çözümü var mı acaba?
Başlık: Ynt: Mum Güvesi Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi
Gönderen: _ÖZGÜR_ - Ağustos 20, 2019, 14:56:57
Satmak için ayırdığımiz ballı cerceveleri güveden nasıl koruyabiliriz?
Geçen sene derin dondurucuda 2-3 gün beklettiklerimde bile guvelenme olmuştu...
Sırf bu yüzden petekli bal satmak istemiyorum.
Bı çözümü var mı acaba?
Ben bu yıl her gözü bal dolu olan peteği 15 gün beklettim sıkıntı yaşamadım. Ama boş göz varsa hemen güveleniyor.

SM-J530F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi